CZ EN

Výzva k podání nabídek na postoupení pohledávek MF

Veřejné výběrové řízení
NázevVýzva k podání nabídek na postoupení pohledávek MF
Předmět veřejného výběrového řízení

Podávání nabídek na postoupení pohledávek České republiky – Ministerstva financí  za dlužníkem

 • Done Valčevský, bydliště Bystřice nad Perštejnem, Sídliště 934, PSČ 593 01, IČ 45492271, nar. 7.4.1960 
Celková výše pohledávek329 907,34 Kč s příslušenstvím ke dni 6.1.2010
Zahájení veřejného výběrového řízeníOd 18.1. 2010
Poskytování vybraných informací o předmětu výběrového řízení

Podmínkami pro obdržení vybraných informací o pohledávkách a jejich zajištění je uzavření „Dohody o zachování mlčenlivosti“, podepsání „Čestného prohlášení“, předložení originálu či ověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku (ne starší jednoho měsíce) či živnostenského listu, popř. osvědčení o podnikání podle zvláštních předpisů, je-li zájemce podnikatelem, apod., a  zaplacení nevratného administrativního poplatku. Tyto informace může zájemce obdržet u níže uvedené kontaktní osoby ve lhůtě do 5 pracovních dnů od podání žádosti o ně, nejdříve však po prokazatelném připsání administrativního poplatku na účet ČR-MF.

Kontaktní osoby MF:

 • Ing. Jiří Bezděk,
 • telefonní spojení 257044602, 731628589, fax 233373034,
 • e-mailová adresa jiri.bezdek@mfcr.cz, a to v pracovní dny od 10,00 do 15,00 hodin
 • JUDr. Pavla Urbánková,
 • telefonní spojení 257044651, fax 233373034,
 • e-mailová adresa: pavla.urbankova@mfcr.cz, a to v pracovní dny od 10,00 do 15,00 hodin 
Podání nabídek do2010-02-05 15:00
Způsob doručení nabídek

Doporučeným psaním nebo osobně v podatelně MF, Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10, v zalepené obálce, opatřené v levém horním rohu obálky, pod adresou odesilatele (lícní strana), výrazným nápisem
„ODBOR 45, NABÍDKA POHLEDÁVEK – IČ (název)  dlužníka xxxx NEOTEVÍRAT!“.

Adresa vyhlašovateleČeská republika – Ministerstvo financí,se sídlem Praha 1, Letenská 15, PSČ 118 10, IČ: 00006947
Uveřejněná zadávací dokumentace
 • Výzva k podání nabídky na postoupení pohledávek MF
 • Všeobecné podmínky České republiky – ministerstva financí pro postupování pohledávek třetím osobám za úplatu ve výběrovým řízení
 • Příloha č. 1 - Smlouva o postoupení pohledávek
 • Příloha č. 2 - Dohoda o zachování mlčenlivosti
 • Příloha č. 3 - Čestné prohlášení 
Poznámky
Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.