Novinky

Transformační náklady v ČR

sekce 06 - Veřejné rozpočty
sekce 06 - Veřejné rozpočty

Vydáno

  • Veřejný sektor
  • Transformace
  • Transformační náklady
  • Analýza
Aktualizováno 19. 5. 2006
  • Analýza transformačních nákladů v letech 1991-2005

Analýzy transformačních nákladů v České republice

Materiál byl zpracován na základě usnesení vlády č. 531/2005 a jeho cílem je identifikovat jednotlivé politiky transformačního charakteru a kvantifikovat náklady spojené s jejich realizací.

Materiál byl zpracován v součinnosti s ČNB, ČKA, Českou inkasní a PF s tím, že analýza vycházela z údajů poskytnutých zejména transformačními institucemi. Dalším zdrojem informací byla data poskytnutá ostatními útvary MF, tj. o nákladech hrazených v průběhu transformace přímo ze státního rozpočtu.

Analýza transformačních nákladů v letech 1991-2005

Celkový objem nákladů transformace (bez dalších nákladů) za období 1991-2005 činí 546,6 mld. Kč.

Analýza transformačních nákladů v letech 1991-2004

Cílem předkládaného materiálu je kvantifikace a analýza nákladů spojených s procesem přechodu od centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní. Celkový objem nákladů transformace v období 1991-2004 činí podle této studie 577,5 mld. Kč.

 

 

Doporučované

Nejčtenější