Novinky

Výběrová řízení bývalého ZFDZ

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

Veřejná výběrová řízení bývalého ZFDZ - na výběr osoby pro uzavření rámcové smlouvy o postoupení pohledávek za dlužníky ZFDZ.

Zajišťovací fond družstevních záložen, se sídlem Bartolomějská 11, 11000 Praha 1, IČ: 25662503 vyhlašoval v roce 2010 veřejné výběrové řízení (VVŘ) na výběr osoby, na kterou bude za podmínek uvedených v rámcové smlouvě o postoupení pohledávek postoupen soubor pohledávek za některými dlužníky ZFDZ, a to formou jednokolového výběrového řízení.

  • Dokumenty a všechny jeho přílohy tvořily podmínky Výběrového řízení (tj. „Pravidla Výběrového řízení“ ).
  • Poslední den pro podání Přihlášky pro účastníky VVŘ: nejpozději do 15. dne ode dne vyhlášení Výběrového řízení do 12:00 hodin na podatelnu ZFDZ na adrese Bartolomějská 11, 11000 Praha 1

Zdroj: MF - převzato od býv. ZFDZ, ke dni 31.12.2010

Oznámení představenstva ZFDZ o vyhlášení veřejného výběrového řízení (resp. zrušení VVŘ) na výběr osob - tranše, na které budou postoupeny zbytkové pohledávky Fondu za družstevními záložnami v konkurzech a likvidacích:

Zdroj: MF - převzato od býv. ZFDZ, ke dni 31.12.2010

Nejčtenější