Novinky

Zlatá družstevní záložna v likvidaci

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

Zlatá družstevní záložna "v likvidaci"
obchodní jméno/sídlo Zlatá družstevní záložna "v likvidaci"
Letenská 17
118 00 Praha 1
zkratka pro účely řízení ZFDZ ZLATÁ
64 947 025
stav likvidace 15.6.2005
den zahájení výplaty náhrad 1.12.2009
místo a způsob výplaty stanoven 19.4.2010
správce (funkce)/jméno a adresa likvidátor
Mgr. Martin Roztočil
Zahořanská 798
266 01 Beroun
počet oprávněných osob 48
objem náhrad v Kč 4 605 046,19

Zdroj: MF- převzato od bývalého ZFDZ ke dni 31.12.2010

Doporučované

Nejčtenější