Novinky

ZÁLOŽNA, spořitelní a úvěrní družstvo

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

ZÁLOŽNA, spořitelní a úvěrní družstvo
obchodní jméno/sídlo ZÁLOŽNA, spořitelní a úvěrní družstvo
Bašty 2/413
602 00 Brno
zkratka pro účely řízení ZFDZ ZÁLOŽNA SUD
2554 4233
stav konkurz 25.9.2001
den zahájení výplaty náhrad 1.8.2001
místo a způsob výplaty stanoven 19.2.2002
správce (funkce)/jméno a adresa správce konkurzní podstaty
Mgr. Michal Gruber, advokát
AK Benešova 12
602 00 Brno
počet oprávněných osob 641
objem náhrad v Kč 33 311 932,49

Zdroj: MF- převzato od bývalého ZFDZ ke dni 31.12.2010

Doporučované

Nejčtenější