Novinky

Záložna OBNOVA, spořitelní a úvěrní družstvo

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

Záložna OBNOVA, spořitelní a úvěrní družstvo
obchodní jméno/sídlo Záložna OBNOVA, spořitelní a úvěrní družstvo
Kamenice 113
547 01 Náchod
zkratka pro účely řízení ZFDZ OBNOVA
2527 6964
stav konkurz 15.3.2001
den zahájení výplaty náhrad 1.1.2001
místo a způsob výplaty stanoven 7.9.2001
správce (funkce)/jméno a adresa správce konkurzní podstaty
JUDr. Jiří Hartmann
Vrchlického 834
500 02 Hradec Králové
počet oprávněných osob 675
objem náhrad v Kč 34 960 236,94

Zdroj: MF- převzato od bývalého ZFDZ ke dni 31.12.2010

Doporučované

Nejčtenější