Novinky

Stříbrná Kampelička, Regionální družstevní záložna Příbramska v likvidaci

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

Stříbrná Kampelička, Regionální družstevní záložna Příbramska v likvidaci
obchodní jméno/sídlo Stříbrná Kampelička, Regionální družstevní záložna Příbramska v likvidaci
Q-klub, Březnická 135
261 02 Příbram
zkratka pro účely řízení ZFDZ Stříbrná
2562 2951
stav konkurz 10.12.2004
den zahájení výplaty náhrad 1.6.2004
místo a způsob výplaty stanoven 17.12.2004
správce (funkce)/jméno a adresa správce konkurzní podstaty
Konkursně právní kancelář v.o.s.
Radlická 3
150 00 Praha 5
IČO 26735831
počet oprávněných osob 7
objem náhrad v Kč 637 528,74

Zdroj: MF- převzato od bývalého ZFDZ ke dni 31.12.2010

Doporučované

Nejčtenější