Novinky

Rodinná záložna, spořitelní a úvěrní družstvo

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

Rodinná záložna, spořitelní a úvěrní družstvo
obchodní jméno/sídlo Rodinná záložna, spořitelní a úvěrní družstvo
nám. ČSA 43
676 00 Moravské Budějovice
zkratka pro účely řízení ZFDZ RODINNÁ
6349 4167
stav konkurz 17.5.2002
den zahájení výplaty náhrad 1.6.2001
místo a způsob výplaty stanoven 1.11.2001
správce (funkce)/jméno a adresa správce konkurzní podstaty
JUDr. František Mozga
Špitálka 41
602 00 Brno-město
počet oprávněných osob 24 431
objem náhrad v Kč 1 413 801 753

Zdroj: MF- převzato od bývalého ZFDZ ke dni 31.12.2010

Doporučované

Nejčtenější