Novinky

PSM družstevní záložna OLOMOUC v likvidaci

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

PSM družstevní záložna OLOMOUC v likvidaci
obchodní jméno/sídlo PSM družstevní záložna OLOMOUC v likvidaci
Jeremenkova 28
Olomouc
zkratka pro účely řízení ZFDZ PSM
2539 8636
stav konkurz 22.7.2003
den zahájení výplaty náhrad 16.6.2003
místo a způsob výplaty stanoven 9.9.2003
správce (funkce)/jméno a adresa správce konkurzní podstaty
Ing.CSc. Vítězslav Slezák
Na Obvodu, budova VSO 1085
713 00 Ostrava-Vítkovice
počet oprávněných osob 111
objem náhrad v Kč 11 133 424,12

Zdroj: MF- převzato od bývalého ZFDZ ke dni 31.12.2010

Doporučované

Nejčtenější