Novinky

První česká záložna, spořitelní a úvěrní družstvo

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

První česká záložna, spořitelní a úvěrní družstvo
obchodní jméno/sídlo První česká záložna, spořitelní a úvěrní družstvo
Dr. Šmerala 2
Ostrava 1
zkratka pro účely řízení ZFDZ PČZ
2582 8215
stav konkurz 24.5.2002
den zahájení výplaty náhrad 1.4.2002
místo a způsob výplaty stanoven 1.7.2002
správce (funkce)/jméno a adresa správce konkurzní podstaty
Ing. Michaela Huserová
Hrabákova 1/1861
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
počet oprávněných osob 203
objem náhrad v Kč 13 689 643,00

Zdroj: MF- převzato od bývalého ZFDZ ke dni 31.12.2010

Doporučované

Nejčtenější