Novinky

PROSTOR - družstevní záložna v likvidaci

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

PROSTOR - družstevní záložna v likvidaci
obchodní jméno/sídlo PROSTOR - družstevní záložna v likvidaci
Malé nám. 13
Praha 1
zkratka pro účely řízení ZFDZ PROSTOR
2511 2457
stav konkurz 18.6.2002
den zahájení výplaty náhrad 1.12.2001
místo a způsob výplaty stanoven 29.4.2002
správce (funkce)/jméno a adresa správce konkurzní podstaty
JUDr. Jaroslava Macková
Klobouková 2191
140 00 Praha 4
počet oprávněných osob 399
objem náhrad v Kč 10 979 258,00

Zdroj: MF- převzato od bývalého ZFDZ ke dni 31.12.2010

Doporučované

Nejčtenější