Novinky

ODZ, obecní družstevní záložna - v likvidaci

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

ODZ, obecní družstevní záložna - v likvidaci
obchodní jméno/sídlo ODZ, obecní družstevní záložna - v likvidaci
Zeiberlichova 48
644 00 Brno-město
zkratka pro účely řízení ZFDZ ODZ
2556 0433
stav likvidace 30.5.2002
den zahájení výplaty náhrad 25.2.2003
místo a způsob výplaty stanoven 29.5.2003
správce (funkce)/jméno a adresa likvidátoři
Mgr. Ing. Helena Růžičková
Weissova 15
644 00 Brno-město
------------------------
Ing. Luboš Kohl
Jabloňová 3
621 00 Brno-město
počet oprávněných osob 10
objem náhrad v Kč 1 053 749,20

Zdroj: MF- převzato od bývalého ZFDZ ke dni 31.12.2010

Doporučované

Nejčtenější