Novinky

I. Družstevní záložna

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

I. Družstevní záložna
obchodní jméno/sídlo I. Družstevní záložna
Nádražní 66
702 00 Ostrava
zkratka pro účely řízení ZFDZ I.DZ
6461 0055
stav konkurz 20.12.2000
den zahájení výplaty náhrad 1.12.2000
místo a způsob výplaty stanoven 9.8.2001
správce (funkce)/jméno a adresa správce konkurzní podstaty
JUDr. Věra Záděrová
Nádražní 165
702 00 Ostrava-Přívoz
počet oprávněných osob 22 905
objem náhrad v Kč 2 876 185 924,41

Zdroj: MF- převzato od bývalého ZFDZ ke dni 31.12.2010

Doporučované

Nejčtenější