Novinky

Družstevní záložna PRIA

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

Družstevní záložna PRIA
obchodní jméno/sídlo Družstevní záložna PRIA
Šumavská 35
614 00 Brno
zkratka pro účely řízení ZFDZ PRIA
6347 5332
stav konkurz 28.4.2004
den zahájení výplaty náhrad 1.6.2001
místo a způsob výplaty stanoven 22.11.2001
správce (funkce)/jméno a adresa správce konkurzní podstaty
Mgr. Jiří Šebesta, advokát
Čechyňská 16
Brno
počet oprávněných osob 3 923
objem náhrad v Kč 294 071 439,59

Zdroj: MF- převzato od bývalého ZFDZ ke dni 31.12.2010

Doporučované

Nejčtenější