Novinky

Družstevní záložna KORUNA v likvidaci

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

Družstevní záložna KORUNA v likvidaci
obchodní jméno/sídlo Družstevní záložna KORUNA v likvidaci
Bieblova 6
Ostrava
zkratka pro účely řízení ZFDZ KORUNA
2583 4312
stav konkurz 8.1.2002
den zahájení výplaty náhrad 7.12.2001
místo a způsob výplaty stanoven 29.3.2002
správce (funkce)/jméno a adresa správce konkurzní podstaty
Ing. Jana Kocianová
Zelená 26
709 00 Ostrava
---------------------------------------------
adresa pro doručování:
Ing. Jana Kocianová
Nádražní 34
702 00 Ostrava 1
počet oprávněných osob 33
objem náhrad v Kč 2 706 237,00

Zdroj: MF- převzato od bývalého ZFDZ ke dni 31.12.2010

Doporučované

Nejčtenější