Novinky

Družstevní stavební záložna Praha

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

Družstevní stavební záložna Praha
obchodní jméno/sídlo Družstevní stavební záložna Praha
Strážní 13
130 00 Praha 3
zkratka pro účely řízení ZFDZ DSZP
2510 2559
stav konkurz 11.1.2001
den zahájení výplaty náhrad 1.10.2000
místo a způsob výplaty stanoven 31.5.2001
správce (funkce)/jméno a adresa správce konkurzní podstaty
Správce v.o.s.
Petrohradská 3/216
Praha 10
IČO 26478358
počet oprávněných osob 2 504
objem náhrad v Kč 229 127 302,10

Zdroj: MF- převzato od bývalého ZFDZ ke dni 31.12.2010

Doporučované

Nejčtenější