Novinky

Doudlebská družstevní záložna

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

Doudlebská družstevní záložna
obchodní jméno/sídlo Doudlebská družstevní záložna
nám. Přemysla Otakara II. č.84/24
370 01 České Budějovice
zkratka pro účely řízení ZFDZ DDZ
6391 1086
stav konkurz 19.1.2001
den zahájení výplaty náhrad 1.12.2000
místo a způsob výplaty stanoven 11.6.2001
správce (funkce)/jméno a adresa správce konkurzní podstaty
JUDr. Petr Zadražil
9. května 515
390 02 Tábor
počet oprávněných osob 2 232
objem náhrad v Kč 172 082 135,66

Zdroj: MF- převzato od bývalého ZFDZ ke dni 31.12.2010

Doporučované

Nejčtenější