Novinky

Česko - švýcarská družstevní záložna, družstvo

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

Česko - švýcarská družstevní záložna, družstvo
obchodní jméno/sídlo Česko - švýcarská družstevní záložna, družstvo
Ostrovského 16
150 00 Praha 5
zkratka pro účely řízení ZFDZ ČŠDZ
2574 4208
stav konkurz 27.11.2002
den zahájení výplaty náhrad 1.8.2002
místo a způsob výplaty stanoven 21.1.2003
správce (funkce)/jméno a adresa správce konkurzní podstaty
JUDr. Marcela Marešová
Senovážné nám.23
Praha 1
počet oprávněných osob 625
objem náhrad v Kč 63 045 607,75

Zdroj: MF- převzato od bývalého ZFDZ ke dni 31.12.2010

Doporučované

Nejčtenější