Novinky

Česká národní záložna, spořitelní a úvěrní družstvo

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

Česká národní záložna, spořitelní a úvěrní družstvo
obchodní jméno/sídlo Česká národní záložna, spořitelní a úvěrní družstvo
Kostelní 23
702 00 Moravská Ostrava
zkratka pro účely řízení ZFDZ ČNZ
6513 8058
stav konkurz 25.7.2001
den zahájení výplaty náhrad 1.5.2001
místo a způsob výplaty stanoven 13.9.2001
správce (funkce)/jméno a adresa správce konkurzní podstaty
JUDr. Pavel Korta, advokát
Poštovní 2
702 00 Moravská Ostrava
počet oprávněných osob 1 409
objem náhrad v Kč 89 380 532,25

Zdroj: MF- převzato od bývalého ZFDZ ke dni 31.12.2010

Doporučované

Nejčtenější