Novinky

Česká lidová družstevní záložna

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

Česká lidová družstevní záložna
obchodní jméno/sídlo Česká lidová družstevní záložna
Hlavní 131
624 00 Brno
zkratka pro účely řízení ZFDZ ČLDZ
2554 9448
stav konkurz 16.3.2001
den zahájení výplaty náhrad 3.10.2001
místo a způsob výplaty stanoven 19.2.2002
správce (funkce)/jméno a adresa správce konkurzní podstaty
JUDr. Petr Fiala
Pellicova 2c
602 00 Brno
počet oprávněných osob 476
objem náhrad v Kč 39 763 078,65

Zdroj: MF- převzato od bývalého ZFDZ ke dni 31.12.2010

Doporučované

Nejčtenější