Novinky

Centrální družstevní záložna

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

Centrální družstevní záložna
obchodní jméno/sídlo Centrální družstevní záložna
Freyova 12/1
Praha 9-Vysočany
zkratka pro účely řízení ZFDZ CENTRÁLNÍ
2577 8544
stav konkurz 26.7.2000
den zahájení výplaty náhrad 1.2.2002
místo a způsob výplaty stanoven 28.5.2002
správce (funkce)/jméno a adresa správce konkurzní podstaty
JUDr. Taťjána Vojtová
Karasovská 5
160 00 Praha 6
počet oprávněných osob 5
objem náhrad v Kč 391 330,10

Zdroj: MF- převzato od bývalého ZFDZ ke dni 31.12.2010

Doporučované

Nejčtenější