Novinky

Brněnská družstevní záložna

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

Brněnská družstevní záložna
obchodní jméno/sídlo Brněnská družstevní záložna
Bašty 2
658 09 Brno
zkratka pro účely řízení ZFDZ BRNĚNSKÁ
2554 4241
stav konkurz 12.12.2001
den zahájení výplaty náhrad 1.9.2001
místo a způsob výplaty stanoven 29.3.2002
správce (funkce)/jméno a adresa správce konkurzní podstaty
Ing. Roman Krucký
Vocelova 11
120 00 Praha 2
počet oprávněných osob 1 051
objem náhrad v Kč 70 914 156,74

Zdroj: MF- převzato od bývalého ZFDZ ke dni 31.12.2010

Doporučované

Nejčtenější