Novinky

Metodiky postupu vyplácení náhrad

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

 • ZFDZ

Metodika postupu vyplácení náhrad - bývalým ZFDZ v letech 2000 - 2010.

Základní postupy a procesy výplat

1. Zpracování všech členů DZ

Den zahájení plateb - počátek zpracování materiálů předaných družstevní záložnou Fondu, tisk Čestného prohlášení atd. Poté zpracování došlé dokumentace (jak fyzické tak do elektronické podoby). Při zpracování dochází k rozlišení standardních a nestandardních případů. V první vlně jsou vždy vyplaceni ti členové, u kterých Fond neshledal jakoukoliv nesrovnalost mezi daty od statutárního orgánu družstevní záložny a dokumentací od člena družstevní záložny (včetně řádně vyplněného Čestného prohlášení). Nárok byl tedy posouzen jako nezpochybnitelný.

2. Zpracování nestandardních případů, průběžně

V opačném případě jsou případy s nekompletní dokumentací či jiným typem problému zařazeny mezi nestandardní případy a jsou zpracovávány průběžně, avšak s určitým logickým časovým posunem. Případy jsou rozděleny na dvě části. Z toho první část jsou problémy vzniklé z titulu změn od družstevní záložny, např. nový výpočet nároku (opravená data) a druhou část, problémy ze strany členů, např. neověřený podpis na Čestném prohlášení. Všechny nestandardní případy jsou zpracovávány průběžně již při výplatě standardních případů a jsou následně předány do auditu a výplaty.

Důvody pro zařazení do nestandardních případů jsou následující:

 1. chyba v rodném čísle
 2. chyba nebo změna příjmení
 3. chyba v křestním jménu
 4. chyba nebo změna trvalého bydliště
 5. úmrtí, následně dědictví
 6. postoupení pohledávky
 7. nesouhlas s výší náhrady
 8. čestné prohlášení na vlastním formuláři, neověřený podpis, nevyplněno
 9. nedodání požadované dokumentace (výpisy, stavy účtu, smlouvy atd.)
 10. změny v předaných datech od statutárních orgánů záložny (chybně vypočtené náhrady, sloučení účtů, uhrazovací povinnost, srážková daň).Další problémy, které nebyly způsobeny oprávněnými osobami družstevních záložen, ale které neumožňují výplatu, řeší prvotně Fond s příslušným statutárním orgánem družstevní záložny a teprve poté Fond vyzývá jednotlivě oprávněné osoby družstevních záložen.

3. Audit 21 dnů

Audit je nezávislá kontrola oprávněnosti nároku na výplatu náhrady z Fondu. Poté, co Fond obdrží a zpracuje data, předává tyto doklady k auditu. Audit může probíhat až 21 dnů, zpravidla trvá 8 dnů. Poté, co je dokumentace zauditovaná, je předána do výplaty výplatci ČSOB, divizi Poštovní spořitelny.

4. Výplatce 8 dnů

Výplatce má ze smlouvy o zajištění a distribuci šekových poukázek 8 pracovních dnů na zpracování. Poté člen obdrží poštou v zalepené obálce šekovou poukázku na výplatu náhrady z Fondu. Platnost šekové poukázky je jeden měsíc ode dne vyznačení dne platnosti na poukázce. Pokud si ji oprávněná osoba v daném termínu nevyzvedne, je po vyúčtování bankou Fondem zaslána druhá šeková poukázka.


Zdroj: MF - převzato od bývalého ZFDF, aktualizováno ke dni 31.12.2012

Nejčtenější