Novinky

Veřejná výběrová řízení bývalého ZFDZ - na výběr osoby pro uzavření rámcové smlouvy o postoupení pohledávek za dlužníky ZFDZ - vyhlášené v roce 2010

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

Oznámení představenstva ZFDZ o vyhlášení veřejného výběrového řízení (resp. zrušení VVŘ) na výběr osob - tranše, na které budou postoupeny zbytkové pohledávky Fondu za družstevními záložnami v konkurzech a likvidacích:

Zdroj: MF - převzato od býv. ZFDZ, ke dni 31.12.2010

Nejčtenější