Novinky

Pasivní členství Rodinná záložna

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

7.6.2005, tisková zpráva - Pasivní členství Rodinná záložna

Fond sděluje následující k faktickým výplatám náhrad z titulu pasivního členství v Rodinné záložně:

Fond vyplácí náhrady dle dat obdržených od družstevní záložny. Rodinná záložna zaslala na základě informační povinnosti databázi nových oprávněných osob, tzv. pasivních členů. Těmto osobám a rovněž jejich dědicům vznikl nárok na výplatu z Fondu až novelou zákona č. 280/2004 Sb. s účinností od 1.5.2004.

Počátkem roku 2005 proběhla inventura nároků ze strany Rodinné záložny, neboť byly shledány závažné nedostatky zejména ve vyčíslení výše nároků. Následně Fond obeslal oprávněné osoby Čestným prohlášením či specifickou výzvou pro nestandardní případy. Případy dědictví posuzuje Komise složená z nezávislých právníků na základě usnesení o vypořádání dědictví. V případě, že neshledá nedostatky, je případ předáván postupně k faktické výplatě. V opačném případě zasílá Fond individuální výzvy k odstranění nedostatků.

Od počátku roku 2005 probíhají výplaty již jen zbytkových případů, a proto jsou přibližně již pouze jednou za tři měsíce zpracovávány všechny vyřešené případy (Čestná prohlášení, změny nároků, dědictví, plné moci, exekuce atd.) připravené k výplatě ze všech 43 evidovaných družstevních záložen. Jedná se o náročný proces, kdy za každou družstevní záložnu a za každý typ případu je nutné připravit speciální tranši totožných případů pro faktickou výplatu. Po zpracování následuje předání těchto případů k nezávislému posouzení auditorem (ze smlouvy až 21 dnů) a předání výplatci k distribuci šekové poukázky (ze smlouvy 10 dnů) nebo k zaslání na bankovní účet.

Nejbližší faktické výplaty náhrad standardních případů pasivních členů budou realizovány v měsíci červnu 2005. Nestandardní případy zejména dědictví budou předávány do výplaty postupně s ohledem na technické možnosti Fondu.


Zdroj: MF- převzato od bývalého ZFDZ ke dni 31.12.2010 - ZAJIŠŤOVACÍ FOND DRUŽSTEVNÍCH ZÁLOŽEN, Dykova 10, Praha 10, PSČ 101 00, publikováno 7.06.2005

Doporučované

Nejčtenější