Novinky

Záměr vyhlásit zadávací řízení na poskytnutí bankovního úvěru pro ZFDZ

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

27.10.2004, tisková zpráva - Informační memorandum Zajištění finančních prostředků Zajišťovacího fondu družstevních záložen ve výši 100 mil. Kč

V souladu s § 21 odst. 1 zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Zákon”) se Zajišťovací fond družstevních záložen (dále jen “Fond”) obrací na finanční instituce s žádostí o poskytnutí finančních prostředků na pokrytí očekávaného přechodného nedostatku finančních prostředků, a to dle níže uvedených orientačních kritérií.

  • Výše úvěru: kontokorentní úvěr až do maximální výše 100 mil. Kč
  • Účel úvěru: zajištění finančních prostředků na výplaty náhrad za pojištěné vklady
  • Termín splatnosti: 2 roky s možností bezúplatného předčasného splacení
  • Zajištění úvěru: zástavním právem k pohledávkám Fondu za družstevními záložnami *

V případě zájmu lze další informace získat na tel. č. 222510427, případně přímo v sídle Fondu: Dykova 10, 101 00 Praha 10.

V Praze dne 27. října 2004

Ing. Tomáš Kořán
předseda představenstva Fondu

Mgr. Tomáš Šindelář
člen představenstva Fondu


* Fond se stal tzv. dnem zahájení výplat věřitelem družstevní záložny ve výši práv oprávněných osob družstevní záložny na plnění z Fondu. K 30.9.2004 Fond eviduje pohledávky v úhrnné výši 8.092 mil. Kč. Tyto pohledávky jsou v převážné většině za DZ, které jsou v konkurzním řízení, pohledávky byly v plné výši zjištěny a na základě předběžného ocenění jednotlivých konkurzních podstat resp. skutečnosti, že na účtech konkurzních správců tří největších DZ je již více než 500 mil. Kč, lze reálně očekávat celkovou výtěžnost cca 7-8%.

Nejčtenější