Novinky

K výplatám ZÁLOŽNA, spořitelní a úvěrní družstvo - problematické členství

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

16.1.2004, aktuální zpráva - k výplatám ZÁLOŽNA, s.ú.d. - problematické členství

Dne 13.1.2004 proběhlo jednání u Krajského soudu v Brně v právní věci Zajišťovacího fondu družstevních záložen (dále jen „Fond“) proti Mgr. Michalu Gruberovi - správci konkurzní podstaty úpadce ZÁLOŽNA, s.ú.d. o určení existence pohledávky. Následně obdržel Fond písemné vyhotovení rozsudku, který určuje, že Fondem přihlášená pohledávka je po právu. V nejbližší době by měla být vyznačena doložka právní moci. Ihned po jejím obdržení zahájí Fond příslušné administrativní kroky k vyplacení náhrad dotčeným oprávněným osobám.

Pokud bude splněn výše uvedený předpoklad, budou dle předběžného harmonogramu zpracovány standardní případy oprávněných osob Záložny, s.ú.d. v průběhu měsíce března a zařazeny do nejbližší tranše šekových poukázek, která bude distribuována v průběhu dubna 2004.

Banka zasílá šekovou poukázku, která přijde na adresu bydliště oprávněné osoby, v zalepené obálce obyčejnou poštou. Náhradu lze vyzvednout na jakékoli poště s platným průkazem totožnosti.

Ing. Tomáš Kořán
předseda představenstva

Nejčtenější