Novinky

K výplatám České národní záložny – zrušení pozastavení výplat náhrad

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

2.5.2004, aktuální zpráva - k výplatám České národní záložny – zrušení pozastavení výplat náhrad

Dne 1.5.2004 nabyl účinnosti zákon č. 280/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech (dále jen „ZoSÚD“). Tato novela výrazným způsobem ovlivnila stanovisko Zajišťovacího fondu družstevních záložen (dále jen „Fond“) ve věci splnění uhrazovací povinnosti a následné výplaty oprávněných osob České národní záložny.

Na základě některých nových ustanovení, zejména změn § 17 ZoSÚD a po jednání zástupců Fondu se správcem konkursní podstaty úpadce ČNZ rozhodlo představenstvo Fondu o zrušení pozastavení výplat náhrad v případě oprávněných osob ČNZ.

Na základě výše uvedeného tedy Fond v minulých dnech požádal správce konkurzní podstaty ČNZ JUDr. Kortu o zaslání aktualizované databáze nároků oprávněných osob ČNZ. Po obdržení předmětné databáze bude zahájeno zpracování těchto dat s tím, že po příslušném vyhodnocení nároků a auditu výplat dojde k faktické výplatě dosud pozastavených výplat náhrad.

S přihlédnutím k potřebným technickým a administrativním krokům byl stanoven předběžný termín výplat na měsíc srpen, září 2004.

Nejčtenější