Novinky

Informace ZFDZ o průběhu výplat náhrad oprávněným osobám - 21.10.2003

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

21.10.2003, tisková zpráva - informace o průběhu výplat náhrad oprávněným osobám

Zajišťovací fond družstevních záložen (dále jen „Fond“) na základě zákona 87/1995 Sb. v platném znění do dnešního dne vyplatil náhrady pojištěných vkladů ve výši 90% max. 400 tis. Kč, a to 73 707 nárokovatelům, což představuje částku 7,9 mld. Kč. z celkových 8 mld. Kč.

Další doposud nevyplacené nároky (cca 5 tis. případů), které spadají do problematiky dědických řízení, změn identifikátorů, postoupených pohledávek, exekucí, nevyzvednutých náhrad, sporných členství apod. jsou průběžně řešeny a předávány k výplatě v měsíčních intervalech.

V případě písemných dotazů Fond žádá tazatele o zřetelné označení družstevní záložny, které se dotaz týká a o uvedení rodného čísla nárokovatele, a to z důvodu rychlejšího vyhledávání potřebných údajů.

V Praze dne 21.10.2003

Oldřich Zajíc
tiskový mluvčí Zajišťovacího fondu družstevních záložen

Doporučované

Nejčtenější