Novinky

Aktuální otázky od členů družstevmích záložen (DZ) - III/2003

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

aktuální dotazy III/2003 - Nejčastější otázky od členů DZ

1. Kdy bude zahájení výplat (90% max. 400 000,- Kč)?

Fond zahájil výplaty náhrad doplatků do 90% max. 400 tis. Kč dne 23.7.2003 a tento proces bude pokračovat v měsících srpen a září. Koncem měsíce září bude vyplaceno 95% všech oprávněných osob.

2. Je stanoveno pořadí DZ?

Všechny oprávněné osoby za všechny družstevní záložny jsou zařazeny do procesu výplat náhrad doplatků, není tedy žádné pořadí. Výplatci jsou předávány postupně dávky cca 10 až 15 tis. případů.

3. Která DZ bude vyplácena jako první?

viz výše

4. Podle jakého klíče se vyplácí doplatek?

viz výše

5. Proč dědicové budou vypláceni až v říjnu – listopadu 03?

Do konce září vyplatí Fond standardní případy výplat doplatků v celkovém objemu cca 75.000 osob. Případy dědictví, postoupených pohledávek, exekucí aj. je nezbytné znovu projednat a rozhodnout, komu bude výplata doplatku vyplacena. V žádném případě nelze v těchto případech automaticky vyplatit původní oprávněnou osobu. Časová náročnost prostudování dokumentace je důvodem počátku výplat těchto případů až v říjnu 2003.

6. Proč nedojde k výplatám celých DZ (proč jsou DZ rozděleny do několika etap).

Fond považuje výplatu náhrad doplatků za jednorázový proces, který díky objemu a technickým možnostem bude trvat několik týdnů. Nejedná se tedy o etapy, ale jsou vypláceny průběžně všechny záložny.

7. Dne 30.7.2003 jsem obdržel ŠP (na 80% max. 100 000,-), kdy dostanu doplatek?

Oprávněné osoby, které byly dány do procesu výplat náhrad před začátkem výplat doplatků, obdržely ještě 80% max. 400 tis. Kč. Po vyúčtování šekových poukázek výplatcem budou předány do výplaty doplatků.

8. Zálohu jsem inkasoval na plnou moc od syna. Bude mi tato PM platit i na doplatek?

Viz bod 5. Každý případ je specifický a záleží na znění a obsahu plné moci.

9. Záloha byla vyplacena jako alternativní výplata. Bude mi žádost o alternativní výplatu platit i na doplatek?

Viz bod 5. Každý případ je specifický a záleží na znění a obsahu žádosti o převod. Oprávněné osoby budou buď předány přímo do výplaty nebo obdrží výzvu k doplnění či potvrzení údajů.

10. Bude na ŠP uvedeno RČ?

Ne.

11. Proč nejsou ŠP rozesílány doporučenou poštou?

Šekovou poukázku může vybrat pouze oprávněná osoba, není důvod pro zasílání doporučených zásilek.

12. Obdržel jsem ČP na DZ PSM, kdy bude tato DZ zpracovaná, a kdy můžu očekávat ŠP?

Dne 11. srpna vyprší termín pro zasílání ČP. Poté proběhne vyhodnocení, audit (ze smlouvy 21 dnů) a distribuce šekových poukázek (ze smlouvy 10 dnů). Šekovou poukázku lze očekávat v první polovině září.

13. Kdy bude zasedat KNP?

Komise pro řešení nestandardních případů pracuje průběžně a zpracovává případy paralelně s běžnými výplatami.

14. Proč KNP nezasedá častěji a proč o výsledku KNP nejsou členové informováni?

Komise zasedá adekvátně požadavkům na projednání případů. Výsledkem Komise je předání do výplaty nebo obeslání výzvou k odstranění nedostatků. V případě, že Komise žádá o stanovisko družstevní záložnu, soud či jinou třetí stranu, rozhodne o výsledku až po obdržení tohoto stanoviska.

15. Proč nejsou zveřejněny přesné informace týkající se harmonogramu vyplácení.

Fond zveřejnil informace k termínu a způsobu výplat náhrad doplatků. Z technických důvodů nelze zveřejnit termín výplaty konkrétní náhrady.


Zdroj: MF- převzato od bývalého ZFDZ ke dni 31.12.2010 - ZFDZ, publikováno 2003

Doporučované

Nejčtenější