Novinky

Informace ZFDZ o průběhu výplat náhrad oprávněným osobám - 23.07.2003

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

23.7.2003, tisková zpráva - informace o průběhu výplat náhrad oprávněným osobám

Zajišťovací fond družstevních záložen (dále jen „Fond“) na základě zákona 87/1995 Sb. v platném znění zahájil dne 23.7.2003 proces faktické výplaty pojištěných vkladů. Oprávněným osobám tak budou vyplaceny doplatky náhrad pojištěných vkladů do výše 90% max. 400 tis. Kč.

Doplatky výplat náhrad budou realizovány postupně po dávkách prostřednictvím poštovních poukázek. Oprávněné osoby mohou očekávat poštovní poukázky již koncem měsíce července a dále pak v průběhu měsíce srpna a září. Představenstvo Fondu předpokládá, že nejpozději do konce září bude vyplaceno cca 95% nárokovatelů ze všech družstevních záložen. Zbývajících pět procent připadá na tzv. nestandardní případy, do kterých spadá řešení dědických řízení, změny identifikátorů, postoupené pohledávky, exekuce, nevyzvednuté náhrady apod.

V Praze dne 23.7.2003

Oldřich Zajíc
tiskový mluvčí Zajišťovacího fondu družstevních záložen

Doporučované

Nejčtenější