Novinky

Informace ZFDZ o průběhu výplat náhrad oprávněným osobám - 4.07.2003

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

4.7.2003, tisková zpráva - informace o průběhu výplat náhrad oprávněným osobám

Na základě rozhodnutí Ministra financí ČR Bohuslava Sobotky ze dne 26.6.2003 o poskytnutí návratné finanční výpomoci Zajišťovacímu fondu družstevních záložen (dále jen „Fond“), byly na účet Fondu převedeny 2mld. Kč, a to za účelem krytí doplatků náhrad pojištěných vkladů oprávněným osobám do výše 90% max. 400 tis Kč. Fond vzhledem k uvedeným skutečnostem okamžitě zahájil nezbytné úkony pro zahájení výplaty náhrad oprávněným osobám. Na základě relevantních informací lze očekávat, že doplatky výplat náhrad oprávněné osoby obdrží formou poštovních poukázek již koncem měsíce července a dále pak v průběhu srpna a září. Představenstvo Fondu předpokládá, že nejpozději do konce září bude vyplaceno cca 95% všech nárokovatelů. Zbývajících pět procent připadá na tzv. nestandardní případy, do kterých spadá řešení dědických řízení, změny identifikátorů, postoupené pohledávky, exekuce apod.

Informace o průběhu výplat náhrad bude i nadále možné získat na adrese: Trojanova 12, Praha 2, tel.: 224 99 90 11, nebo na webové adrese: www.zfdz.cz

V Praze dne 4.7.2003

Oldřich Zajíc
tiskový mluvčí Zajišťovacího fondu družstevních záložen

Doporučované

Nejčtenější