Novinky

Aktuální otázky od členů družstevmích záložen (DZ) - II/2003

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

aktuální dotazy - II/2003

1. V jakém časovém horizontu je možné předpokládat faktické zahájení výplat, resp. za jak dlouho po uvolnění finančních prostředků do Fondu budou předány první tranše do banky?

V podstatě ihned. Je však zapotřebí brát v úvahu určitý časový prostor na zapracování průběžných změn identifikátorů do již existujících tranší a dále lhůty, které příslušná banka (výplatce) potřebuje ke zpracování dat zaslaných Fondem. V praxi to znamená, že Fond zahájí výplaty v rozmezí 1 až 2 týdnů od obdržení finančních prostředků a příslušná banka rozešle šekové poukázky ve lhůtě maximálně 8 dnů od obdržení příslušných podkladů.

2. Jaký bude postup při výplatě doplatku - není možné předat výplatci vše najednou - bude se postupovat dle čísel tranší, či data zahájení plateb, velikosti záložen?

Fond má již v tuto chvíli připravena v podstatě veškerá data potřebná pro výplatu náhrad oprávněným osobám. Po zapracování průběžných změn (viz. výše), bude fond předávat upravené tranše do banky tak, aby veškeré oprávněné osoby zařazené do režimu standardních případů (cca 95% všech oprávněných osob) obdržely náhrady nejpozději do dvou měsíců od převedení finančních prostředků na účet Fondu.

3. V jakém časovém horizontu se budou vyplácet nestandardní případy 212-dědictví apod.?

Výplaty náhrad budou v těchto případech řešeny individuálně, ale lze říci, že výplaty NP Fond zahájí zhruba s měsíčním odstupem za realizací výplat u standardních případů.

4. Záložna PSM Olomouc-dotazy na infolince ohledně postupu výplaty náhrad

Administrativní termín – tzv. „den zahájení výplat“ byl pro záložnu PSM Olomouc stanoven na 16.6.2003. Tímto úkonem byla PSM Olomouc de facto zařazena do systému administrace výplat náhrad z Fondu. Po obdržení nezbytných dat od DZ a jejich zpracování budou následně oprávnění nárokovatelé písemně vyzváni Fondem k vyplnění a zaslání potřebných dokumentů.


Zdroj: MF- převzato od bývalého ZFDZ ke dni 31.12.2010 - ZFDZ, publikováno 07/2003

Doporučované

Nejčtenější