Novinky

Aktuální informace o stavu projednávání novely zákona o dluhopisech

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

4.6.2003, tisková zpráva - aktuální informace o stavu projednávání novely zákona o dluhopisech

Dne 2.6.2003 podepsal prezident republiky Václav Klaus novelu zákona č. 215/2002 Sb., o státním dluhopisovém programu, k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen (dále jen „Fond“). Tato novela nabude účinnosti zveřejněním ve Sbírce zákonů, což lze očekávat během několika dnů. Na základě výše uvedené skutečnosti Fond již jedná s Ministerstvem financí ČR o převedení příslušné částky, tedy 2 mld. Kč, na účet Fondu. Na rychlosti získání těchto finančních prostředků závisí i časový harmonogram průběhu realizace výplaty náhrad oprávněným osobám. Fond je v této souvislosti připraven na okamžité zahájení výplaty náhrad s tím, že je schopen během dvou měsíců, od chvíle kdy získá předmětné finanční prostředky, vyplatit prostřednictvím šekových poukázek více než 95% oprávněných nárokovatelů (do výše 90%, max. 400 tis. Kč). Termín zahájení výplat bude oznámen prostřednictvím tiskové zprávy a na webových stránkách Fondu.

Oldřich Zajíc
tiskový mluvčí Zajišťovacího fondu družstevních záložen


Související tiskové zprávy ke stavu projednávání novely zákona o dluhopisech:

21.5.2003, tisková zpráva - aktuální informace o stavu projednávání novely zákona o dluhopisech

Dne 21.5.2003 Senátem prošla novela zákona, která by měla vydáním státních dluhopisů zajistit potřebné 2 mld. korun na výplaty pojištěných vkladů ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen (dále jen „Fond“). Legislativní schvalovací proces na úrovni horní a dolní komory parlamentu je tímto ukončen. V tuto chvíli je předmětná novela zákona postoupena k podpisu Prezidentovi ČR, který má na své vyjádření rovněž 30 dnů.

V případě, že Václav Klaus předmětnou novelu zákona stvrdí svým podpisem, lze předpokládat, že by Fond mohl zahájit výplaty v průběhu července až září. Konkrétní termín však v tuto chvíli nelze předjímat, neboť zahájení faktické výplaty náhrad bude rovněž záviset zejména na skutečném obdržení finančních prostředků Fondu od MF ČR.

Oldřich Zajíc
tiskový mluvčí Zajišťovacího fondu družstevních záložen

17.4.2003, tisková zpráva - aktuální informace o stavu projednávání novely zákona o dluhopisech

Dne 16.4.2003 byla na schůzi Poslanecké sněmovny PSP ČR schválena ve třetím čtení novela zákona, která by měla vydáním státních dluhopisů zajistit potřebné 2 mld. korun na výplaty pojištěných vkladů ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen (dále jen „Fond“). Legislativní schvalovací proces na úrovni dolní komory parlamentu je tímto ukončen a přechází na úroveň horní komory parlamentu. Senátoři tak mají na svůj verdikt třicet dnů. Pokud i horní komora parlamentu tento zákon schválí bude zákon postoupen k podpisu Prezidentovi ČR, který má na své vyjádření rovněž 30 dnů.

Pokud by celá výše uvedená procedura prošla tak jak se očekává, tedy kladně, lze předpokládat, že by Fond mohl zahájit výplaty v průběhu července až září. Konkrétní termín však v tuto chvíli nelze předjímat, neboť zahájení faktické výplaty náhrad bude rovněž záviset zejména na skutečném obdržení finančních prostředků Fondu od MF ČR.

Oldřich Zajíc
tiskový mluvčí Zajišťovacího fondu družstevních záložen

14.4.2003, tisková zpráva - aktuální informace o stavu projednávání novely zákona o dluhopisech

Dne 9.4.2003 byla na schůzi Poslanecké sněmovny PSP ČŘ projednána ve druhém čtení novela zákona, která by měla vydáním státních dluhopisů zajistit potřebné 2 mld. korun na výplaty pojištěných vkladů ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen (dále jen „Fond“). Závěrečným třetím čtením se poslanci budou zabývat tento týden. Pokud poslanci tuto novelu schválí ve třetím čtení, budou dluhopisový zákon následně projednávat senátoři, kteří budou mít na svůj verdikt třicet dnů. Pokud i horní komora parlamentu tento zákon schválí bude zákon postoupen k podpisu Prezidentovi ČR, který má na své vyjádření rovněž 30 dnů.

Pokud by celá výše uvedená procedura prošla tak jak se očekává, tedy kladně, lze předpokládat, že by Fond mohl zahájit výplaty v průběhu července až září. Konkrétní termín však v tuto chvíli nelze předjímat, neboť zahájení faktické výplaty náhrad bude rovněž záviset zejména na skutečném obdržení finančních prostředků Fondu od MF ČR.

Oldřich Zajíc
tiskový mluvčí Zajišťovacího fondu družstevních záložen

17.3.2003, aktuální informace - Situace ohledně novely zákona o dluhopisech

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR propustila dne 25.2.2003 do druhého čtení poslaneckou novelu zákona o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen, a to ve výši 2mld. Kč. Předkladatelé návrhu zákona sice navrhovali zákon schválit rovnou v prvním čtení, ale ODS tuto proceduru zablokovala. Toto zablokování se však netýká zákona jako celku, nýbrž pouze jeho zkráceného projednání.

Druhé a třetí čtení zákona tedy bude Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednávat na své další schůzi, která je naplánována od 31.3.2003 do 13.4.2003. Pokud tento návrh zákona projde na této schůzi druhým a třetím čtením, bude následně postoupen horní komoře Parlamentu ČR, kde mají senátoři 30 dnů na jeho schválení, či zamítnutí. V kladném případě je zákon postoupen k podpisu Prezidentovi ČR, který má na svůj verdikt rovněž 30 dnů.

Pokud by celá výše uvedená procedura proběhla tak jak se očekává, tedy kladně, lze předpokládat, že by Zajišťovací fond družstevních záložen mohl zahájit výplaty v průběhu června až srpna. Faktický termín však v tuto chvíli nelze předjímat.

Oldřich Zajíc
tiskový mluvčí
Zajišťovacího fondu družstevních záložen

Doporučované

Nejčtenější