CZ EN

Výplaty náhrad po novele zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech (dále jen Zákon) navyšující náhrady na 90% max. 400 tis. Kč

aktuální informace - červenec 2002 : Výplaty náhrad po novele zákona č. 87/1995 Sb. o spořitelních a úvěrních družstvech (dále jen Zákon) navyšující náhrady na 90% max. 400 tis. Kč

Novelou Zákona, kterou byla upravena výše náhrady za pojištěný vklad vyplácená ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen (dále jen Fondu) na 90% nejvýše 400 tis. Kč, vznikl Fondu retroaktivně (tzn. se zpětnou účinností) závazek vůči oprávněným osobám v nové výši.

Fond po zpracování nezbytných podkladů zveřejní postup při výplatách náhrad (tisková zpráva apod.). Zpracování podkladů se týká zejména vztahu Fondu a družstevních záložen (viz § 17a odst. 1 Zákona). V případě potřeby zaslání podkladů od oprávněných osob budou tyto vyzvány Fondem písemně. V současné době není nutné zasílání jakýchkoliv žádostí o výplatu, další dokumentace, či žádostí o zaslání formulářů na doplatky náhrad. Fond předpokládá výplatu doplatků nároků prostřednictvím šekových poukázek pro něž je rozhodující adresa příjemce. Z tohoto důvodu oprávněné osoby, které změnily adresu, musí zaslat Fondu „žádost o změnu adresy“ s úředně ověřeným podpisem. Totéž se týká změny příjmení. Změna oprávněné osoby z titulu dědictví musí být Fondu doložena pravomocným usnesením o vypořádání dědictví (pozn. totéž doporučujeme zaslat příslušné družstevní záložně).

Počátek výplat (resp. doplatků) lze očekávat nejdříve v I. čtvrtletí roku 2003 při splnění všech podmínek nutných k jejich realizaci. Za nejdůležitější podmínku lze přitom považovat dostatek finančních zdrojů ve Fondu.

Příčinu možného nedostatku finančních zdrojů ve Fondu lze odvodit:

Zákon č. 215/2002 Sb. o státním dluhopisovém programu neobsahuje tzv. zmocňovací doložku, která by umožnila zahrnout částku 1,2 mld. do výdajů státního rozpočtu ještě v roce 2002. Z tohoto důvodu budou s největší pravděpodobností poskytnuty peněžní prostředky až v roce 2003.

Vzhledem k tomu, že došlo ke schválení zákona č. 212/2002 Sb., včetně původně neplánovaného navýšení limitu z 80% na 90%, a o tento procentuální nárůst nebyl navýšen rozsah státního dluhopisového programu, nebudou dle předběžných odhadů postačovat prostředky Fondu na výplaty náhrad v plné výši, a to přes vyčerpání všech zdrojů vyhrazených pro výplaty náhrad z obou dluhopisových programů (6 mld. + 1,2 mld.).
V současné době pracuje Fond na finanční analýze a ve spolupráci s Úřadem pro dohled nad družstevními záložnami jedná s Ministerstvem financí o zabezpečení finančních prostředků pro účely výplat náhrad z Fondu. Pozměňovací návrh z 80% na 90% max. 400 tis. Kč rovněž rozšířil počet doplácených náhrad z původních cca 25.000 náhrad na současných cca 95.000. Tato skutečnost ovlivní časový horizont vypořádání doplatků náhrad z Fondu.

Citace části §20 odst. 3 zákona:

"V případě menšího objemu finančních prostředků ve Fondu, než činí výše objemu náhrad, na jejichž výplatu vznikl nárok, vyplatí Fond náhrady oprávněným osobám poměrně dle výše jejich nároku na náhradu a doplatí náhrady či část náhrad oprávněným osobám až v okamžiku, kdy bude ve Fondu dostatečné množství finančních prostředků. V případě opožděné výplaty náhrady z Fondu nevzniká oprávněné osobě právo na úroky, úroky z prodlení, poplatek z prodlení ani nárok na náhradu škody. Nárok na náhradu se nepromlčuje. Oprávněným osobám se vyplácí náhrady v pořadí podle vzniku nároku na výplatu náhrad."

Krytí výplat náhrad z Fondu:

 1. Příspěvky družstevních záložen (odkaz na § 16 Zákona)
 2. ZÁKON č. 9/2001 Sb. ze dne 20. prosince 2000 o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen
  rozsah: 6 mld. Kč
  Zákon č. 9/2001 Sb. obsahoval tzv. zmocňovací doložku, která umožnila zahrnout částku 6 mld. do výdajů státního rozpočtu v roce 2001.
 3. ZÁKON č. 215/2002 Sb. ze dne 2. května 2002 o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen
  rozsah: 1,2 mld. Kč
  Zákon č. 215/2002 Sb. neobsahuje tzv. zmocňovací doložku, která by umožnila zahrnout částku 1,2 mld. do výdajů státního rozpočtu ještě v roce 2002.
  Z tohoto důvodu budou s největší pravděpodobností poskytnuty peněžní prostředky až v roce 2003.

Fond ve spolupráci s Úřadem pro dohled nad družstevními záložnami jedná s Ministerstvem financí na zabezpečení finančních prostředků pro účely výplat náhrad z Fondu.


Zdroj: MF - převzato od býv. ZFDZ, ke dni 31.12.2010 - ZFDZ - publikováno 07/2002

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.