CZ EN

K výplatám dle novely č. 212/2002 (90%, max. 400 tis Kč)

20.12.2002, aktuální informace - k výplatám dle novely č. 212/2002 (90%, max. 400 tis Kč)

Doplatky nároků vyplývající z novely zákona č. 212/2002 Sb., kterým se retroaktivně navyšuje pojištění vkladů na 90% max. 400 tis. Kč, nebyly doposud zahájeny, protože Fond do současné doby neobdržel schválené finanční prostředky.

Dluhopisový zákon č. 215/2002 Sb., který byl schválen současně s novelou zákona č. 212/2002 Sb., totiž obsahuje formální nedostatky, na základě kterých nemohl být zařazen do státního rozpočtu na rok 2003. Jedinou možností jak nastalou situaci napravit je tento zákon novelizovat, což je předmětem nemalého úsilí všech zainteresovaných stran.

Pro příklad uvádíme aktivitu poslance Ing. Antonína Macháčka (ČSSD), který se na osmé schůzi Parlamentu ČR pokusil novelizovat zmíněný zákon o dluhopisech tím, že vznesl pozměňovací návrh k zákonu o myslivosti (jedná se o to, že by zákon o myslivosti novelizoval zákon o dluhopisech určených k výplatě náhrad poškozených družstevníků).

Vzhledem k negativnímu postoji ostatních poslanců, kteří tento postup označili za naprosto nestandardní a navíc v rozporu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, pan poslanec Macháček ve třetím čtení svůj pozměňovací návrh stáhl. Poté avizoval předložení poslaneckého návrhu novely zákona o dluhopisech. Tato novela však může být projednávána sněmovnou nejdříve na únorové schůzi roku 2003. Pokud by tato novela prošla parlamentem v urychleném čtení, zkrátil by se celý legislativní proces o jeden měsíc, tedy ze čtyř až pěti měsíců na tři až čtyři, a to v závislosti na postupu schvalování v senátu a na podpisu Prezidenta ČR.

Pozitivní zprávou je naopak skutečnost, že se díky výše uvedeným událostem bude novela zákona o dluhopisech navrhovat v částce 2 mld. Kč, což je potřebný objem finančních prostředků potřebných pro výplaty náhrad ve stoprocentní výši. Již schválený dluhopisový zákon č. 215/2002 Sb. totiž počítal pouze s 1,2 mld. Kč, což by znamenalo pouze poměrné vyplácení náhrad.

Za další pozitivní zprávu pro všechny oprávněné osoby lze považovat skutečnost, že Fond ukončí počátkem roku 2003 všechny práce spojené s přípravou výplat náhrad dle platného znění zákona a nebude vyžadovat doložení nároků ze strany oprávněných osob další dokumentací s výjimkou doposud nevyřešených nestandardních případů, které nebyly doposud vyplaceny ani zálohovou platbou ve výši 80% max. 100 tis. Kč. Fond bude tedy připraven neprodleně po obdržení finančních prostředků vyplatit jednorázově převážnou část všech nároků oprávněných osob.

Předjímat v tuto chvíli časový horizont zahájení výplat náhrad je však rozhodně předčasné a v každém případě jednoznačně závislé na celém rozhodovacím a schvalovacím procesu.

Jsme si vědomi Vaší tíživé situace a proto věříme, že se nám společným úsilím podaří dořešit dosud nevyplacené případy a vyplatit všechny nároky dle novely č. 212/2002 (90% max. 400 tis. Kč), a to v plné výši.

V Praze dne 20.12.2002

S pozdravem a přáním všeho nejlepšího v novém roce

Oldřich Zajíc
tiskový mluvčí

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.