Novinky

Aktuality

odbor 44 - Náhradové agendy
odbor 44 - Náhradové agendy

Vydáno

  • ZFDZ

Agenda převzatá z bývalého ZFDZ od 1. ledna 2011.

Působnost Ministerstva financí

V souladu se zákonem č. 290/2009 Sb., o zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen došlo uplynutím 31.12.2010 ke zrušení Zajišťovacího fondu družstevních záložen s tím, že od počátku roku 2011 vstupuje do všech práv a povinností Fondu Česká republika zastoupená Ministerstvem financí (kompetence - odboru 44 - Náhradové agendy, 03 - sekce HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU a INFORMATIKY).
Všechny činnosti bývalého ZFDZ, které nebudou k 31.12. 2010 ukončeny, bude ministerstvo povinno dále vykonávat.

Ministerstvo financí - kontakt
Zajišťovací fond družstevních záložen (dále jen „ZFDZ“) zanikl ke dni 31.12.2010
a jeho právním nástupcem se stala Česká republika – Ministerstvo financí, se sídlem na
adrese
Letenská 15, 118 10 Praha 1 – Malá Strana
Tel: +420 257 041 111
Převzatou agendu realizuje odbor 44
Tel: +420 257 044 206
Oddělení 441
Tel: +420 257 044 200
Tel: + 420 257 042 310

Související informace

Aktualizováno ke dni: 31.12.2010, zdroj: MF

Informace publikované ZFDZ (do roku 2010)

 

Archiv převzatých informací ZFDZ ke dni 31.12.2010

Údaje k 31.12.2010 uvedené na webových stránkách ZFDZ nebudou nadále aktualizovány.

Komunikace ZFDZ - Archiv

Správa majetku ZFDZ - Archiv

  • Vyplácení náhrad - tabulka (v letech: 2000 - 2010)

Prodeje a nabídky ZFDZ - Archiv

  • Veřejná výběrová řízení - VVŘ (Rok 2010: VVŘ 01, VVŘ 02 - Zrušeno, VVŘ 03, VVŘ 04 , VVŘ 05, VVŘ 06)
    •   Veřejná výběrová řízení bývalého ZFDZ - na výběr osoby pro uzavření rámcové smlouvy o postoupení pohledávek za dlužníky ZFDZ

 

Nejčtenější