Novinky

Výroční zprávy FNM - Archiv převzatých materiálů

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku

Fond národního majetku České republiky (FNM ČR) byl zřízen 24. května 1991 za účelem technické realizace privatizačních rozhodnutí a dočasné správy státních podílů určených k postupné privatizaci, a to zákonem České národní rady č. 171/1991 Sb. O působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky.

Základním posláním FNM ČR je správa státního majetku a jeho privatizace v souladu se schváleným privatizačním projektem. Příjmy, které FNM ČR z privatizace získá, netvoří součást státního rozpočtu České republiky a lze je použít pouze k zákonem stanoveným účelům. To je například odstraňování škod vzniklých z více než čtyřicetiletého státního vlastnictví, oddlužování privatizovaných podniků, kapitálové posílení, transformaci a stabilizaci bankovního sektoru, posílení zdrojů nemocenského, důchodového a zdravotního pojištění apod. Prostředky z FNM ČR také částečně plynou do státního rozpočtu ve formě dotací. Dále je třeba hradit i výdaje spojené s dočasnou správou privatizovaného majetku.

FNM ČR nemá pravomoc rozhodovat o způsobu privatizace státního majetku. Jeho hlavním úkolem je realizace privatizačních projektů na základě rozhodnutí o privatizaci vydaných Ministerstvem financí ČR.

Převzato ke dni 31.12.2005, zdroj: FNM

Doporučované

Nejčtenější