Novinky

Výroční zpráva Fondu národního majetku ČR za rok 2005

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

 • Fond národního majetku

Dokumenty ke stažení

Zpracováno ke dni: 31.12.2005, Zdroj: MF, odbor 45 - Realizace privatizace majetku státu

Doplňující informace:

Osnova - Výroční zpráva:

 • HLAVNÍ AKTIVITY FNM ČR V ROCE 2005 
  • PRODEJ AKCIÍ - Strategické společnosti
  • PRODEJ AKCIÍ - Nestrategické společnosti
  • PRODEJ MAJETKU
  • VÝKON AKCIONÁŘSKÝCH PRÁV
  • SOUDNÍ ŘÍZENÍ
  • VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
  • ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ způsobených činností státních podniků v období před privatizací
  • ŘEŠENÍ RESTITUČNÍCH NÁROKŮ
  • KONTROLNÍ ČINNOST FNM ČR
  • POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM
 • STAV REALIZACE PRIVATIZAČNÍCH PROJEKTŮ K 31. 12. 2005
  • Stav realizace privatizačních projektů
  • Přehled o privatizaci akcií akciových společností do konce roku 2005
 • SOUHRN PENĚŽNÍCH PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ FNM ČR K 31. 12. 2005
  • Přehled peněžních příjmů a výdajů k 31. 12. 2005 a od počátku existence FNM ČR v Kč
  • Příjem z prodeje majetku a akcií v roce 2005 a od počátku existence FNM ČR dle jednotlivých druhů transformací v Kč
  • Přehled získaných peněžních prostředků od počátku existence FNM ČR dle jednotlivých druhů transformací v rozčlenění tuzemsko a zahraničí – v Kč
  • Ostatní příjmy v roce 2005 a od počátku existence FNM ČR – v Kč
  • Celkové výdaje FNM ČR od počátku existence FNM ČR – v Kč
  • Přehled peněžních příjmů a výdajů „zvláštního účtu“ malá privatizace – v Kč
  • PŘEHLED O CELKOVÉM STAVU MAJETKU FNM ČR K 31. 12. 2005 (účetní výkaz Rozvaha)
  • PŘEHLED O GARANCÍCH FNM ČR K ODSTRANĚNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ŠKOD
   • Sanace starých ekologických škod vzniklých před privatizací v roce 2005 a celkově od roku 1991 do 31.12. 2005
   • Garance FNM ČR na odstranění starých ekologických škod a na revitalizaci krajiny

Osnova - Přílohy:

 • Graf č. 1 Příjmy FNM ČR z prodeje majetku a akcií od počátku privatizace do konce roku 2005 (v mld. Kč)
 • Graf č. 2 Příjmy z prodeje majetku a akcií v dělení na domácí a zahraniční investory v dělení na domácí a zahraniční investory (v mld. Kč)
 • Graf č. 3 Výše úhrad FNM ČR za likvidaci ekologických zátěží od počátku privatizace do konce roku 2005 (v mil. Kč)
 • Graf č. 4 Privatizační jednotky předané k privatizaci podle druhu transformace dle druhu transformace od počátku privatizace do konce roku 2005
 • Graf č. 5 Nominální hodnota majetku předaného k privatizaci podle druhu transformace dle druhu transformace v % do konce roku 2005
 • Graf č. 6 Formy privatizace akcií od počátku privatizace do konce roku 2005 (v % nominální hodnoty)

 

Doporučované

Nejčtenější