Novinky

Kodex správy a řízení společnosti - Corporate Governance

FNM se při správě akciových podílů státu hlásí k respektování a aplikaci základních principů efektivní správy a řízení korporací (tzv. principy Corporate Governance).

ilustrace

Vydáno

Kodex správy a řízení společností založený na principech OECD

Kodex by měl být souborem standardů nejlepší praxe, které by měly být přijaty a uplatněny v České republice, aniž by vyžadovaly legislativní zakotvení. Tento přístup je uplatněn i v jiných zemích, z nichž nejznámější je Spojené království, na které mnozí pohlížejí jako na evropský vzor praxe dobré správy a řízení společností. Převzato ke dni 31.12.2005, zdroj: FNM

Vydáno

Zásady Corporate Governance

Corporate Governance představuje právní a výkonné metody a postupy, které zavazují především veřejněobchodovatelné společnosti udržovat vyvážený vztah mezi společností a těmi, kteří ji tvoří, tj. akcionáři, statutárními orgány, výkonným managementem, zaměstnanci a zákazníky, případně dalšími zainteresovanými osobami (stakeholders).

Fond národního majetku ČR (FNM) se při správě akciových podílů státu hlásí k respektování a aplikaci základních principů efektivní správy a řízení korporací (tzv. principy Corporate Governance). Převzato ke dni 31.12.2005, zdroj: FNM