Novinky

Stav privatizačních projektů k 31.10.2005

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku
Aktualizováno 22. 11. 2005

Stav privatizačních projektů k 31.10.2005

I. Stav realizace privatizačních projektů k 31.10.2005
Projekty
od začátku privatizace do 31.10.2005 z toho rok 2005 (do 31.10.2005)
Předané
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
6 845 798 348 983 6 722 798 348 831 63 343 183 61 313 721

 

II. Stav realizace v jednotlivých transformačních metodách k 31.10.2005
1. Prodej majetku a restituce
Druh transformace od začátku privatizace do 31.10.2005 z toho rok 2005 (do 31.10.2005)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Veřejné dražby 6 721 1 210 8 495 341 1 206 0 0 2 1 373
Veřejné soutěže 8 444 977 1 441 34 198 491 1 418 11 58 547 17 160 643
Přímé prodeje 34 043 846 6 877 70 751 070 6 787 47 152 652 48 101 847
Bezúpl.př.,rest.s dok., restituce 138 040 599 5 332 72 593 091 5 297 11 133 034 9 50 908
Celkem 180 536 143 14 860 186 037 993 14 708 69 344 233 76 314 771
2. Zakládání a.s. a převzetí majetkových účastí
Druh transformace od začátku privatizace do 31.10.2005 z toho rok 2005 (do 31.10.2005)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Převod s.p. na a.s. 1 553 580 817 184 1 553 580 817 184 0 0 0 0
Převod z a.s. na a.s. 321 217 516 939 321 217 516 939 0 0 0 0
Celkem 1 874 798 334 123 1 874 798 334 123 0 0 0 0
Celkem 1+2 180 538 017 984 348 983 186 039 867 798 348 831 69 344 233 76 314 771

 

Převzato ke dni 31.12.2005, aktualizováno ke dni 22.11.2005, zdroj: FNM

Doporučované

Nejčtenější