Novinky

Stav privatizačních projektů k 31.12.2005

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku
Aktualizováno 10. 1. 2006

Stav privatizačních projektů k 31.12.2005

I. Stav realizace privatizačních projektů k 31.12.2005
Projekty
od začátku privatizace do 31.12.2005 z toho rok 2005 (do 31.12.2005)
Předané
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet projektů)
Majetek
(tis.Kč
)
6 853 984 383 119 6 751 983 169 608 73 387 857 93 492 094

 

1. Prodej majetku a restituce
Druh transformace od začátku privatizace do 31.12.2005 z toho rok 2005 (do 31.12.2005)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
II. Stav realizace v jednotlivých transformačních metodách k 31.12.2005
Veřejné dražby 1 210 8 495 341 1 206 8 444 977 0 0 2 1 373
Veřejné soutěže 1 450 34 207 799 1 419 34 060 167 21 69 458 21 179 985
Přímé prodeje 6 877 70 752 670 6 796 69 874 422 47 154 252 59 121 775
Bezúpl.př.,rest.s dok., restituce 5 338 72 593 186 5 304 72 455 919 18 164 147 18 188 961
Celkem 14 875 186 048 996 14 725 184 835 485 86 387 857 100 492 094
2. Zakládání a.s. a převzetí majetkových účastí
Druh transformace od začátku privatizace do 31.12.2005 z toho rok 2005 (do 31.12.2005)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Předané
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Ukončené
(počet jednotek)
Majetek
(tis.Kč)
Převod s.p. na a.s. 1 553 580 817 184 1 553 580 817 184 0 0 0 0
Převod z a.s. na a.s. 321 217 516 939 321 217 516 939 0 0 0 0
Celkem 1 874 798 334 123 1 874 798 334 123 0 0 0 0
Celkem 1+2 16 749 984 383 119 16 599 983 169 608 86 387 857 100 492 094

Převzato ke dni 31.12.2005, zdroj: FNM, aktualizováno ke dni 10.1.2006, zdroj MF - odbor 45

Doporučované

Nejčtenější