Novinky

Privatizační jednotky

ARCHIV - Databáze privatizačních jednotek podle způsobu transformace do 31.12.2005. Převzato ke dni 31.12.2005, zdroj: FNM

ilustrace

Filtrování dle abecedy

Databáze obsahuje velké množství společností, a proto je rozčleněna podle abecedy. Kliknutím na kterékoliv písmeno se zobrazí příslušný seznam firem. V této databázi je veden celkový přehled o privatizačních jednotkách podle způsobu transformace.

 

Legenda:
Způsob privatizace  vd - veřejná dražba (číslo privatizované jednotky začíná 1…)
je označení pro transformaci majetku z původního subjektu na nový právní subjekt, kdy o novém nabyvateli privatizovaného majetku rozhoduje nejvyšší nabídnutá cena v průběhu procesu dražby, vydražitel musí splňovat předem stanovené podmínky
vs - veřejná soutěž (číslo privatizační jednotky začíná 2…)
pro určení nejvhodnějšího návrhu pro uzavření smlouvy o prodeji privatizovaného majetku (dle stanovených kritérií)
pp - přímý prodej (číslo privatizační jednotky začíná 3…)
formou prodeje tohoto majetku novému nabyvateli
bp - bezúplatný převod (číslo privatizační jednotky začíná 6…)
je označení pro transformaci majetku z původního subjektu formou bezúplatného převodu na nový právní subjekt
sa - transformace majetkových účastí (číslo privatizační jednotky začíná 4…)
jedná se o převod majetku státního podniku na akciovou společnost a následný převod či prodej majetkových účastí
aa - transformace majetkových účastí (číslo privatizační jednotky začíná 5…)
jedná se o převod státní akciové společnosti na akciovou společnost a následný převod či prodej majetkových účastí
rf - restituce (číslo privatizační jednotky začíná 63..)
uspokojení restitučního nároku vydáním akcií RIFu
rv - restituce vydáním věci (číslo privatizační jednotky začíná 61..)
uspokojení restitučního nároku při této transformaci majetku probíhá formou vrácení majetku původnímu vlastníku
rd - restituce s dokoupením (číslo privatizační jednotky začíná 3..)
uspokojení restitučního nároku při této transformaci majetku probíhá formou vrácení majetku původnímu vlastníku s částečným dokoupením (především částí, které nebyly součástí restitucí)
Datum ukončení datum, kdy byla transformace dokončena a to např. datum podepsání kupní smlouvy, dohody o převzetí majetku. U a.a. nebo a.s. toto datum odpovídá datu zápisu do Obchodního rejstříku

 

A

A - Privatizační jednotky od písmene A
IČO Číslo projektu a číslo jednotky Název subjektu Název privatizační jednotky Způsob privatizace Datum ukončení jednotky
00010197 036073001 Adamovské strojírny, s.p Adamovské strojírny s.p.Adamov pp 01.05.1992
00010197 036074001 Adamovské strojírny, s.p. Adamovské strojírny a.s. sa 01.05.1992
00010197 036074002 Adamovské strojírny, s.p. Dobrušské strojír.a.s.Dobruška sa 01.05.1992
00010197 036074003 Adamovské strojírny, s.p. Grafostroj a.s. sa 01.05.1992
00010197 036076001 Adamovské strojírny, s.p. Obytné domy Adast Hynčice bp 01.08.1992
00010197 036076002 Adamovské strojírny, s.p. Obytné domy ADAST Hynčice bp 01.08.1992
00010197 036076003 Adamovské strojírny, s.p. bytové hospod.Adast Cvikov bp 01.08.1992
00002127 035455001 AERO, akciová společnost AERO,a.s. aa 01.05.1992
00010022 001041001 AGRA, státní podnik Přelouč AGRA Přelouč provoz Otnice vd 20.11.1992
00010022 001044001 AGRA, státní podnik Přelouč AGRA Přelouč a.s. sa 01.05.1992
00010022 001046101 AGRA, státní podnik Přelouč Chvojka Jan,Tomáš,Stanislav rv 01.12.1992
00560766 007844001 Agrega, státní podnik AGREGA, a. s. sa 24.06.1993
00560766 007846001 Agrega, státní podnik Agrega, s. p. bp 01.09.1993
00560219 027681001 Agrisoft, státní podnik Agrisoft, s.p. vd 02.11.1995
00219215 059304001 Agrodat Kroměříž, s.p. AGRO a.s. sa 30.04.1992
00219215 053033001 Agrodat Kroměříž, státní podni Agrodat Otrokovice pp 16.06.1992
00148121 002491001 Agrodat Opava, státní podnik Kotelna,uhelna,pozemek vd 31.12.1994
00148121 002493001 Agrodat Opava, státní podnik Agrodat Opava pp 01.09.1992
00148121 002496001 Agrodat Opava, státní podnik Kotelna, uhelna, pozemek bp 01.09.1994
00214779 048261001 Agrodat Znojmo, státní podnik Agrodat Znojmo, státní podnik vd 07.10.1993
00214779 058032001 Agrodat Znojmo, státní podnik Agrodat Znojmo, státní podnik vs 01.09.1993
16193733 033345001 Agrodat, a.s. Agrodat, a.s. aa 22.06.1993
00171026 028264001 Agromotor Velké Meziříčí Agromotor Velké Meziříčí a.s. sa 30.04.1992
00018147 032904001 Agropodnik Dvorce, s.p. Agropodnik Dvorce, a.s. sa 05.05.1992
00484881 026454001 Agroprojekt Pardubice AGROPROJEKT Pardubice a.s. sa 01.05.1992
00476986 150241001 Agroservis Český Krumlov, s.p. Hotel Jestřábí vd 29.06.1995
00476986 150241002 Agroservis Český Krumlov, s.p. Soubor movitého majetku vd 22.09.1995
00476986 150243001 Agroservis Český Krumlov, s.p. Tiskárna AGROPRINT pp 01.09.1995
00476986 150243002 Agroservis Český Krumlov, s.p. Obytný dům 13 BJ pp 01.04.1998
00476986 504733001 Agroservis Český Krumlov, s.p. Areál Tržní 153, Kaplice pp 01.12.1997
00019518 030014001 Agroservis Tachov, s.p. Agroservis Tachov, státní podn sa 14.12.1992
00019518 050813001 Agroservis Tachov, s.p.,nyní A Sklady Sytno, Nedražice, Třebe pp 01.12.1992
00019518 050833001 Agroservis Tachov, s.p.,nyní A Sklady obilí, uhlí a hnojiv Pl pp 01.12.1992
00019518 051873001 Agroservis Tachov, s.p.,nyní A provoz mechanizace Bor pp 01.12.1992
00019518 051883001 Agroservis Tachov, s.p.,nyní A Stavební provoz pp 01.12.1992
00019518 501604001 Agroservis Tachov, s.p.,nyní A Agrozip Tachov státní podnik sa 20.03.1997
00005673 032793001 Agroslužby Bruntál, státní pod Meliorace Bruntál-Staré Město pp 01.08.1992
00005673 032793002 Agroslužby Bruntál, státní pod zemědělská činnost Krnov pp 01.08.1992
00005673 032793003 Agroslužby Bruntál, státní pod zemědělská činnost Slezské Rud pp 01.08.1992
00005673 032794001 Agroslužby Bruntál, státní pod Agroslužby Bruntál a.s. sa 30.04.1992
00057118 018961001 Agroslužby Cheb, státní podnik Ubytovna Nebesa vd 29.08.1992
00057118 018961002 Agroslužby Cheb, státní podnik Areál Jesenice vd 31.10.1992
00057118 018963001 Agroslužby Cheb, státní podnik ZVČ Dolní Dvory, ZOL Slavice pp 01.07.1992
00057118 018963002 Agroslužby Cheb, státní podnik Správa materiálního a technick pp 01.07.1992
00057118 018963003 Agroslužby Cheb, státní podnik středisko služeb rostlinné výr pp 01.07.1992
00057118 018963004 Agroslužby Cheb, státní podnik Provoz výroby hřebíků Jesenice pp 01.07.1992
00057118 018963005 Agroslužby Cheb, státní podnik Nákladní doprava Jesenice pp 01.07.1992
00057118 018963006 Agroslužby Cheb, státní podnik Správa pro zúrodnění půd pp 01.07.1992
00057118 018964001 Agroslužby Cheb, státní podnik Agroslužby a.s. sa 30.04.1992
00018431 028074001 Agroslužby Kaplice, s.p. AGROSLUŽBY KAPLICE a.s. sa 03.05.1992
00018431 028076001 Agroslužby Kaplice, s.p. Lom Vyšný a Domoradice bp 01.08.1992
00668371 098482001 Agrostav Žalmanov, státní podn Agrostav Žalmanov, s.p. vs 01.11.1997
00668371 098483001 Agrostav Žalmanov, státní podn Agrostav Žalmanov pp 31.07.1995
00009989 219885001 Agrostroj Jičín, a.s. Agrostroj Jičín, a.s. aa 25.10.1993
00009971 016275001 Agrostroj Pelhřimov, a.s. Agrostroj Pelhřimov a.s. aa 01.05.1992
00009962 015474001 Agrostroj Prostějov, s.p. Agrostroj Prostějov, a.s. sa 01.05.1992
00672599 009463001 Agrotis Chomutov, státní podni Agrotis Chomutov, s. p. pp 01.09.1992
00672599 009466001 Agrotis Chomutov, státní podni Pozemkové parcely K. Ú. Chomut bp 01.09.1992
00175978 210212001 Agrozet Brno, státní podnik Agrozet Brno s.p. bez dopravní vs 01.04.1996
00175978 210223001 Agrozet Brno, státní podnik Dopravní středisko Agrozet Brn pp 01.02.1995
00175994 017794001 Agrozet České Budějovice, stát Agrozet České Budějovice a.s. sa 01.05.1992
00176010 204644001 AGROZET Chabařovice s.p. AGROZET Chabařovice a.s. sa 03.12.1993
00176001 011364001 Agrozet Olomouc, státní podnik Agrozet Olomouc a.s. sa 01.05.1992
00175986 027634001 Agrozet Plzeň, státní podnik Agrowest a.s. sa 01.05.1992
00175951 054732001 Agrozet Praha, státní podnik Agrozet Praha, s.p. vs 01.06.1993
00009172 220034001 Agrozet Roudnice, s. p. AGROZET Roudnice nad Labem a.s sa 01.01.1994
00175960 220113001 Agrozet s.p. Týniště nad Orlic Agrozet 1objekty 2ZP3PPS rd 01.09.1994
00175960 220132001 Agrozet s.p. Týniště nad Orlic Agrozet Týniště, s.p. vs 01.06.1996
00175960 220143001 Agrozet s.p. Týniště nad Orlic Agrozet Týniště s.p.,Obchodně pp 01.09.1994
00660051 038844001 AIR SPECIAL s.p. AIR SPECIAL a.s. sa 01.05.1992
00660051 038846001 AIR SPECIAL s.p. Letiště Liberec bp 01.08.1993
00660051 038846003 AIR SPECIAL s.p. Letiště Liberec bp 01.08.1993
00658855 010822001 Ajax Jihlava, s.p. Ajax Jihlava vs 15.02.1996
00176095 033875001 AKRA a.s. AKRA a.s. České Budějovice aa 07.07.1992
00176095 033876301 AKRA a.s. Akra, Jaroslav Bařínka rv 01.05.1997
41329368 009593001 Akucel, s.p. AKUCEL,s.p. pp 01.04.1992
00009318 010853001 AKUMA státní podnik, Mladá Bol Akuma pp 01.04.1992
00176273 222343001 ALBA HOŘOVICE, s.p. ALBA Hořovice pp 01.01.1995
00023141 042594001 Albatros Albatros nakladatelství pro dě sa 10.12.1992
47468386 635015001 ALDIS, a. s. Aldis, a. s. aa 12.08.1996
00176346 205723001 Alfa Plastik Bruntál, s.p. ALFA PLASTIK BRUNTÁL pp 01.05.1994
00176346 205726001 Alfa Plastik Bruntál, s.p. Nemovitosti, Bruntál bp 01.05.1994
00529851 017732001 ALFA, s.p. ALFA, s.p. vs 01.06.1993
00529851 017736001 ALFA, s.p. Závodní mateřská škola bp 01.09.1993
00529851 039083001 ALFA, s.p. ALFA, s.p., provoz pila Rokytn pp 01.06.1993
00169927 402202001 Alfa-Teplotechna Praha, s.p. ALFA-Teplotechna Praha,s.p. vs 01.04.1996
00020982 202212001 Alima Brno Alima Brno s.p. vs 01.03.1997
00020982 202213001 Alima Brno Alima Brno pp 31.05.1996
16192419 218634001 Allfrost Praha, státní podnik Allfrost Praha, státní podnik sa 01.07.1993
16192419 400324001 Allfrost Praha, státní podnik Allfrost Praha a.s. sa 01.01.1994
00661457 032624001 Almet Hradec Králové, s.p. Almet a.s. sa 01.05.1992
00396320 036373001 Amati, s.p. Amati, s.p. pp 01.10.1992
44224516 309996001 Amb. prakt. lék. Ambulance praktických lékařů bp 01.08.1994
00874582 319966001 Ambulantní zdrav. zařízení, Ne Ambulantní zdravotnické zař. bp 01.11.1996
00874582 319963014 Ambulantní zdrav. zařízení, Ne Zdravotnické zařízení poliklin pp 01.09.1996
00663522 209663001 AMOS-vzdělávací a kvalif.centr AMOS-vzděl. a kval.centrum pp 01.01.1994
14798301 011303001 APO s.p. Praha APO SP PRAHA pp 10.09.1992
00176061 151021001 APP Č.Budějovice, s.p. APP České Budějovice vd 27.04.1995
00543861 014144001 Aquatis, státní podnik AQUATIS a.s. sa 30.04.1992
00174408 026002001 Arana, s.p. ARANA vs 01.06.1992
00174408 026003001 Arana, s.p. Arana zav.Letovice pp 27.02.1992
00174408 026004001 Arana, s.p. ARKA a.s. sa 28.04.1992
00174408 026006001 Arana, s.p. Byty 1658 a 1659 bp 01.06.1992
00174408 070566001 Arana, s.p. 3 obytné domy vč.pozemku bp 01.12.1992
00081299 009615001 ARKO Vansdorf, a.s. ARKO a.s. Varnsdorf aa 07.07.1992
00014818 011105001 Armabeton Praha, a.s. Armabeton aa 30.04.1992
00008923 031723001 Armaturka Minerva, s.p. MINERVA Opava, výroba armatur pp 01.10.1992
00008923 031723002 Armaturka Minerva, s.p. MINERVA Opava, výroba vlnovců pp 01.10.1992
00008923 031723003 Armaturka Minerva, s.p. MINERVA Opava, pomocné provozy pp 01.10.1992
00008923 031723004 Armaturka Minerva, s.p. MINERVA Opava, závod Krnov pp 01.10.1992
14888014 033176101 Aroma, s.p. Ing. Moučka Jaroslav rv 01.09.1993
14888041 033174001 Aroma, s.p. Aroma, státní podnik sa 27.08.1993
14888041 033176001 Aroma, s.p. budova podnikov. ředitelství bp 01.09.1993
14888041 052846001 Aroma, státní podnik Aroma, státní podnik bp 01.03.1994
14888041 000623001 Aroma, státní podnik Aroma Praha sp závod Vysočany rd 01.04.1992
00662631 012653001 Arovanillon, státní podnik Arovanillon, s. p. pp 01.07.1992
00665410 033503001 ARTYPA, s.p.Holubov u Křemže ARTYPA Holubov u Křemže pp 01.09.1995
00012092 055255001 Asbestos, a.s. Asbestos a.s. aa 20.04.1993
00540536 060213001 ASPO Praha s.p. Aplikační software pro opravár pp 01.02.1995
00671665 037392001 ASTIR, s.p. Astir vs 01.11.1992
00016225 003953001 Astrid,S.P.,Praha Astrid,S.P.,Praha pp 01.06.1992
14702436 097283001 Ateliér "A" s.p. Atelier "A" pp 01.12.1992
00660337 151743001 Aureus Praha, s.p. AUREUS státní podnik pp 01.06.1995
00009288 018821001 Autobrzdy Jablonec, s.p. Ubytovna vd 14.11.1992
00009288 018821002 Autobrzdy Jablonec, s.p. Autoopravna PAL vd 05.10.1992
00009288 018822001 Autobrzdy Jablonec, s.p. Sklad strojů vs 01.05.1993
00009288 018822002 Autobrzdy Jablonec, s.p. Ubytovna vs 01.06.1993
00009288 018823001 Autobrzdy Jablonec, s.p. Autobrzdy Jilemnice,část provo pp 01.01.1993
00009288 018823002 Autobrzdy Jablonec, s.p. Garáže a dům obytný pp 01.05.1993
00009288 018823003 Autobrzdy Jablonec, s.p. Ubytovna pp 01.09.1992
00009288 018823004 Autobrzdy Jablonec, s.p. Autobrzdy Kraslice,provoz 2 Ti pp 01.09.1992
00009288 018823005 Autobrzdy Jablonec, s.p. Obytný dům pp 01.09.1992
00009288 018823006 Autobrzdy Jablonec, s.p. Truhlárna pp 01.09.1992
00009288 018824001 Autobrzdy Jablonec, s.p. ATESO a.s. sa 01.05.1992
00009288 018826001 Autobrzdy Jablonec, s.p. Domy 1714,1715,1742,1743,1746 bp 01.11.1997
00009288 018826002 Autobrzdy Jablonec, s.p. Obyt. dům 997 bp 01.07.1993
00009288 018826003 Autobrzdy Jablonec, s.p. Obyt. domy 2005,2006,2007,2008 bp 01.10.1992
00009288 018826004 Autobrzdy Jablonec, s.p. Obyt. domy 3305,3306,3426,3427 bp 01.10.1992
00009288 018826005 Autobrzdy Jablonec, s.p. Ob.dům 2160,2161 bp 01.10.1992
00009288 018826102 Autobrzdy Jablonec, s.p. Emilie Tomská rv 01.07.1992
14798263 010843001 Autocentrum Brno Autocentrum Brno pp 01.08.1992
14798239 204534001 Autocentrum Libouchec s.p. Autocentrum Libouchec s.p. sa 25.10.1993
14798239 204536001 Autocentrum Libouchec s.p. Autocentrum Libouchec s.p.byto bp 01.09.1993
14798221 055093001 Autocentrum Praha - Hostivař Autocentrum Praha - Hostivař pp 15.09.1992
14702371 222191001 AUTOCENTRUM státní podnik AUTOCENTRUM Karlovy Vary vd 01.07.1993
00003026 506883001 Automatizace železniční dopravy Praha Slévárna Valašské Meziříčí pp 01.12.2004
14798204 219912001 AUTOMETAL Příbram AUTOMETAL Příbram s.p. vs 01.01.1997
14798204 219913001 AUTOMETAL Příbram Autometal - skladový areál rd 01.02.1995
14798204 219913002 AUTOMETAL Příbram Autometal, s.p. pp 31.07.1995
14798204 219916001 AUTOMETAL Příbram Bytové domy čp. 107,108 a 114 bp 01.03.1995
14798204 219916302 AUTOMETAL Příbram Ivo Kolařík rv 20.01.1995
14798204 219916303 AUTOMETAL Příbram Jana Schinková rv 20.01.1995
00561444 110843001 Automobil.opravny Vítkov s.p. AO Vítkov,provoz Opava pp 01.04.1995
00561444 110844001 Automobil.opravny Vítkov s.p. PRVNÍ VÍTKOVSKÁ a.s. sa 01.05.1992
00527491 045762001 Automobilové opravny s.p. Automobilové opravny, s. p. vs 01.11.1992
00527491 045766001 Automobilové opravny s.p. Obytné domy čp, 1931 bp 31.05.1997
18828183 062713001 Autonova s.p. Brno Autonova s.p. pp 01.07.1995
00661538 220183001 AUTONOVA s.p. Liberec Autonova pp 01.07.1995
00661538 220186101 AUTONOVA s.p. Liberec Josef a Rozálie Pabištovi rv 31.07.1996
00009270 017933001 Autopal s.p., Nový Jičín Autopal s.p., Nový Jičín pp 25.06.1993
00009270 017936001 Autopal s.p., Nový Jičín Mateřská škola bp 01.04.1993
00009270 017936002 Autopal s.p., Nový Jičín Panelové domy bp 01.04.1993
00009270 017936003 Autopal s.p., Nový Jičín Autopal s.p., Nový Jičín bp 01.04.1993
13643649 265794001 AUTOREMONT Bruntál, s.p. Autoremont s.p. sa 03.12.1993
13643649 265801001 Autoremont, s.p. Autoremont s.p. prov. 112 Brun vd 15.07.1994
11546217 041692001 AUTOS Kunštát AUTOS, s.p. vs 01.01.1994
13642171 252213001 Autoservis Olomoucká,s.p.Opava Autoservis, Olomoucká, státní pp 30.09.1997
00540510 042854001 Autoslužba Praha, s.p. Autoslužba Praha a.s. sa 01.05.1992
16735552 219973001 Autospektrum , st. p. Autospektrum Mariánské Lázně pp 15.03.1995
00549509 202173001 Aventinum Aventinum, s. p. pp 01.06.1993
00661147 094253001 Avia o.z. Ivančice AVIA Ivančice, s. p. pp 01.08.1992
00661741 031576001 AVIA s. p. Rekreační zařízení Dolánky bp 01.07.1992
00229032 031574001 AVIA s. p. Severočes.výrobny autodílů a.s sa 01.05.1992
00229032 031974001 AVIA, státní podnik, Praha AVIA a.s. sa 04.05.1992
00229032 031974002 AVIA, státní podnik, Praha AVIA Karoseria Brno a.s. sa 01.05.1992
00229032 031974003 AVIA, státní podnik, Praha AVIA strojírna Novosedly a.s. sa 01.05.1992
00229032 031974005 AVIA, státní podnik, Praha AVIA Kutná Hora a.s. sa 01.05.1992
00229032 501622001 AVIA, státní podnik, Praha AVIA, s.p. - provozovna LIDKA, vs 01.03.1996
00229032 501626301 AVIA, státní podnik, Praha Zdeněk Klečák rv 26.05.1995
00229032 501626302 AVIA, státní podnik, Praha Jaromír Michera rv 26.05.1995
00229032 501626303 AVIA, státní podnik, Praha Zuzana Mullerová rv 26.05.1995
00023124 106742001 Avicenum AVICENUM vs 31.07.1996
00023124 106746101 Avicenum Eva Steinská - Sehnoutová rv 31.10.1997
18620124 033713001 AZ Bělá státní podnik, Bělá p AZ Bělá státní podnik, Bělá p pp 01.09.1993
18572294 204693001 AZ Byty, s.p. Rodinný domek č.p.945 Jiráskov pp 01.01.1994
18572294 204696001 AZ Byty, s.p. AZ Byty s.p. Mladá Boleslav bp 01.03.1994
18572294 204696002 AZ Byty, s.p. Obytné domy ve Vrchlabí bp 01.03.1994
18572294 204696003 AZ Byty, s.p. Obytné domy a ubyt. v Rychnově bp 01.03.1994
18572294 204696004 AZ Byty, s.p. AZ - byty s.p. Kvasiny bp 01.03.1994
18572294 204696005 AZ Byty, s.p. dům č.p. 748 Vrchlabí bp 01.03.1994
18572294 204696006 AZ Byty, s.p. dům č.p. 1116 Vrchlabí bp 01.03.1994

B

B - Privatizační jednotky od písmene B
IČO Číslo projektu a číslo jednotky Název subjektu Název privatizační jednotky Způsob privatizace Datum ukončení jednotky
00081213 028954001 Balírny a sklady Roud. n/Labem BASK a.s. sa 01.05.1992
00081558 007993001 Balírny Jihlava BALEKO Pacov s.r.o. pp 11.08.1992
00081558 007996101 Balírny Jihlava Dr.Kolář rv 15.08.1992
00081558 009074001 Balírny Jihlava Balírny TCHIBO a.s. sa 01.05.1992
00081558 113444001 Balírny Jihlava JEMČA a.s. sa 01.05.1992
00081558 113446101 Balírny Jihlava Augustová Marie ad. rv 01.11.1992
14892731 003402001 Balírny obchodu Praha - Holešo Balírny obchodu Praha - Holešo vs 01.11.1992
00081574 201633001 Balírny Valašské Meziříčí Balírny Dadák pp 16.06.1993
00539961 048434001 Balnea, s.p. Balnea a.s. sa 21.04.1992
00534307 097484001 Báňské projekty Ostrava, s.p. Báňské projekty Ostrava a.s. sa 01.05.1992
00007609 002423001 Báňské projekty Teplice, s.p. Administrativní budova pp 01.08.1992
00007609 002423002 Báňské projekty Teplice, s.p. BP Plzeň spol. s r.o. pp 10.08.1992
00007609 002423003 Báňské projekty Teplice, s.p. Provozní budova pp 01.08.1992
00007609 002424001 Báňské projekty Teplice, s.p. Báňské projekty Teplice a.s. sa 01.05.1992
00007609 504513001 Báňské projekty Teplice, s.p. Bytové hospodářství, Kollárova, Teplice - Dubí pp 01.10.1998
00007609 504513002 Báňské projekty Teplice, s.p. Bytové hospodářství, Fráni Šrámka, Teplice pp 01.10.1998
00007609 504513003 Báňské projekty Teplice, s.p. Okal, Zelená čp. 278, Dubí pp 01.12.2001
00007609 504513004 Báňské projekty Teplice, s.p. Okal, Zelená čp. 279, Dubí pp 01.03.2003
00007609 504513005 Báňské projekty Teplice, s.p. Okal, Zelená čp. 280, Dubí pp 01.03.2003
00007609 504513006 Báňské projekty Teplice, s.p. Okal, Zelená čp. 277, Dubí pp 02.12.2004
00007609 504516001 Báňské projekty Teplice, s.p. Okal čp. 277 bp 01.06.2005
00576531 001804001 Báňské projekty Val. Meziříčí Báňské projekty Val.Mez. a.s. sa 01.05.1992
00007595 053531001 Báňské stavby Most, s.p. Samostatné hosp.stř. HSV 30 vd 28.04.1992
00007595 053531002 Báňské stavby Most, s.p. Samost. hosp. stř. HSV 31 vd 26.05.1992
00007595 053531003 Báňské stavby Most, s.p. Samost. hosp. stř. HSV 32 vd 09.06.1992
00007595 053531004 Báňské stavby Most, s.p. Samost. hosp. stř. HSV 33 vd 25.04.1992
00007595 053531005 Báňské stavby Most, s.p. Samost. hosp. stř. HSV 35 vd 25.04.1992
00007595 053531006 Báňské stavby Most, s.p. Samost.hosp.stř.PSV 41 a PSV 4 vd 28.04.1992
00007595 053531007 Báňské stavby Most, s.p. Samost. hosp. stř. HS 51 vd 09.06.1992
00007595 053531008 Báňské stavby Most, s.p. Báňské stavby - Kacéřovský mlýn vd 25.04.1992
00007595 053531009 Báňské stavby Most, s.p. Účelové zařízení Křížatky vd 25.04.1992
00007595 053534001 Báňské stavby Most, s.p. Báňské stavby Most a.s. sa 01.05.1992
00007595 053536001 Báňské stavby Most, s.p. Nájemní domy a příslušenství bp 01.06.1992
00007595 059671001 Báňské stavby Most, s.p. Samost.hosp.stř.HS 45 Plastimo vd 25.04.1992
00007731 249514001 Báňské stavby Sokolov, s.p. Báňské stavby Sokolov a.s. sa 30.09.1993
00007731 249516101 Báňské stavby Sokolov, s.p. Sylva Reifová rv 01.10.1993
00021146 050423001 Barumprojekt, s.p. Dům na Fügnerově náb. pp 01.04.1993
00012246 029663001 Barumprojekt, s.p. Provozní budova, likusový obje pp 01.04.1993
00012246 050433001 Barumprojekt, s.p. Dům na Slovenské ul. pp 01.04.1993
00012246 103563001 Barumprojekt, s.p. Provozní budova č.96 pp 01.04.1993
00011762 103502001 Barvy a laky, s.p. Obchodní provozovna č. 87 vs 01.01.1997
00011762 103503001 Barvy a laky, s.p. Obchodní provozovna č.87, Hrad pp 31.03.1996
00011762 260613001 Barvy a laky, s.p. Dílny hlavního mechanika, Prah rd 01.10.1994
00011762 260643001 Barvy a laky, s.p. Barvy a laky z. 60 Blansko rd 01.06.1993
00011762 260663001 Barvy a laky, s.p. Závod 30, Opava - Komárov pp 01.10.1994
00011762 260673001 Barvy a laky, s.p. Barvy a laky -Obch. provozy pp 01.03.1995
00011762 260691001 Barvy a laky, s.p. Dům čp. 364 s pozemkem č. 145 vd 26.03.1997
00011762 260691002 Barvy a laky, s.p. Dům čp. 346 s pozemkem č. 136 vd 22.01.1997
00011762 260691003 Barvy a laky, s.p. Dům čp. 374 s pozemkem č.153 k vd 22.01.1997
00011762 260691004 Barvy a laky, s.p. Dům čp.483 s pozemkem č.473,39 vd 22.01.1997
00011762 260692001 Barvy a laky, s.p. Barvy a laky, s.p. Praha - záv vs 01.06.1996
00011762 260693001 Barvy a laky, s.p. Dům čp. 361 s pozemkem č. 359 pp 01.06.1995
00011762 260693002 Barvy a laky, s.p. Dům čp. 772 s pozemkem č. 365 pp 01.06.1995
00011762 260693003 Barvy a laky, s.p. Dům čp. 532 s pozemkem č. 330 pp 01.11.1995
00011762 260693004 Barvy a laky, s.p. Dům čp. 750 s pozemkem č. 360 pp 01.06.1995
00011762 260693005 Barvy a laky, s.p. Dům čp. 364 s pozemkem č. 145 pp 31.07.1996
00011762 260693006 Barvy a laky, s.p. Dům čp. 561 s pozemkem č. 771 pp 01.06.1995
00011762 260693007 Barvy a laky, s.p. Dům čp. 562 s pozemkem č. 772 pp 01.06.1995
00011762 260693008 Barvy a laky, s.p. Dům čp. 563 s pozemkem č. 773 pp 01.06.1995
00011762 260693009 Barvy a laky, s.p. Dům čp. 564 s pozemkem č. 774 pp 01.06.1995
00011762 260693010 Barvy a laky, s.p. Dům čp. 163 s pozemkem č. 167, pp 01.06.1995
00011762 260693012 Barvy a laky, s.p. Dům čp. 71 s pozemkem č. 79 v pp 01.06.1995
00011762 260693013 Barvy a laky, s.p. Dům čp. 483 s pozemkem č. 473, pp 31.07.1996
00011762 260693014 Barvy a laky, s.p. Dům čp. 531 s pozemkem č. 491, pp 01.06.1995
00011762 260693015 Barvy a laky, s.p. Dům čp. 34 s pozemkem č. 42 v pp 15.08.1995
00011762 260693016 Barvy a laky, s.p. Dům čp. 54 s pozemkem č. 116, pp 01.06.1995
00011762 260693017 Barvy a laky, s.p. Dům čp. 346 s pozemkem č. 136 pp 31.07.1996
00011762 260693018 Barvy a laky, s.p. Dům čp. 561 s pozemkem č. 280 pp 01.06.1995
00011762 260693019 Barvy a laky, s.p. Dům čp. 374 s pozemkem č. 153 pp 31.07.1996
00011762 260693020 Barvy a laky, s.p. Garáž č. 1 s pozemkem č. 1390/ pp 01.06.1995
00011762 260693021 Barvy a laky, s.p. Garáž č. 2 s pozemkem č. 1390/ pp 01.06.1995
00011762 260696001 Barvy a laky, s.p. Dům č.p. 736-8 a 548 bp 01.06.1995
00011762 260701001 Barvy a laky, s.p. Rekreační středisko Hotel Přeh vd 29.08.1995
00011762 260701002 Barvy a laky, s.p. Školící středisko Jevany vd 26.06.1995
00011762 260702001 Barvy a laky, s.p. Odštěpný závod s.p. Barvy a la vs 01.05.1997
00011762 260706001 Barvy a laky, s.p. Bytový fond bp 01.07.1995
00011762 260706002 Barvy a laky, s.p. Pozemek p.č. 10/3 Kozojedy bp 01.08.1995
00011762 260706003 Barvy a laky, s.p. Pozemky p.č.955/1,955/2,976/4 bp 01.06.1997
00011762 260706301 Barvy a laky, s.p. Ing.Helena Jirounková rv 19.04.1995
00011762 260706302 Barvy a laky, s.p. Eva Stangierová rv 19.04.1995
00011762 260706303 Barvy a laky, s.p. Ludmila Hořejšová a ost. rv 19.04.1995
00011762 260733001 Barvy a laky, s.p. výr.záv. 12 Tebas pp 01.09.1994
00011762 260802001 Barvy a laky, s.p. Strojní závod č. 70, BaL Praha vs 01.08.1996
00011762 260803001 Barvy a laky, s.p. Dům čp. 230 s pozemkem č. 68 a pp 01.04.1996
00011762 260803002 Barvy a laky, s.p. Dům čp. 836 s pozemkem č. 768 pp 01.01.1996
00011762 502483001 Barvy a laky, s.p. Hala "HARD" s parcelou č. 688/ pp 01.10.1995
00011762 260693011 Barvy a laky, s.p. Dům čp. 281 s pozemkem č. 253 pp 01.06.1995
45792968 260713001 Barvy a laky, s.p. závod 16, VÚNH pp 01.09.1995
00009792 004564001 BATERIA Slaný, s.p. Bateria Slaný a.s. sa 01.05.1992
00009792 004566001 BATERIA Slaný, s.p. Obytné bloky bp 01.06.1992
00009792 004566002 BATERIA Slaný, s.p. Pozemky katastr.č. 175 bp 01.06.1992
00089915 308536002 Baťova nemocnice Zlín Městská nemocnice Slavičín bp 01.04.1995
00524557 062333001 BELAP Česká Lípa, s.p. Belap,s.p. pp 01.12.1992
00012815 211814001 BENAR, bavlnářské závody, s.p. BENAR, bavlnářské závody, a.s. sa 10.12.1993
00012815 211816001 BENAR, bavlnářské závody, s.p. Školka, jesle bp 01.01.1994
00012815 211816002 BENAR, bavlnářské závody, s.p. Mateřská školka bp 01.01.1994
00012815 211816003 BENAR, bavlnářské závody, s.p. Klub Mládeže bp 01.01.1994
00012815 211823001 BENAR, bavlnářské závody, s.p. Benar s.p., závod 05, Benešov pp 01.04.1994
00012815 211834001 BENAR, bavlnářské závody, s.p. BEKON přádelna bavlny a.s. sa 13.12.1993
00012815 211863001 BENAR, bavlnářské závody, s.p. Benar s.p. Benešov n.Ploučnicí pp 01.04.1994
00012815 211893001 BENAR, bavlnářské závody, s.p. Benar s.p., sklad a ubytovna z pp 01.02.1994
00012815 211933001 BENAR, bavlnářské závody, s.p. Benar, budova mechanické dílny pp 01.03.1994
61535834 211924001 BENAR, bavlnářské závody, s.p. Sponit,a.s. sa 01.09.1994
00664839 030294001 Benešovská mlékárna, státní po Benešovská mlékárna a.s. sa 28.04.1992
00664111 403393001 Benešovské papírny,s.p.Benešov Benešovské papírny s.p. pp 01.07.1998
00012033 011553001 Benzina, s.p. ČSAO Benzína, Hradec Králové pp 24.09.1992
00012033 011553002 Benzina, s.p. Čerpací stanice 4502/167 rd 01.06.1992
00012033 015214001 Benzina, s.p. Benzin - servis, a. s. sa 31.12.1992
00012033 015293001 Benzina, s.p. Benzina, č.s. Orlová 7703/032 pp 01.07.1993
00012033 025723001 Benzina, s.p. Benzina, s.p. Benzina pp 01.07.1993
00012033 029643001 Benzina, s.p. Čerpací stanice 4504/014 Benzi pp 01.08.1992
00012033 055263001 Benzina, s.p. Benzina Praha, s.p., čerpací s pp 01.09.1993
00012033 064773001 Benzina, s.p. Čerpací stanice Českobrodská pp 29.06.1993
00012033 069313001 Benzina, s.p. Čerpací stanice PHL ev.č.7023 pp 01.12.1992
00012033 076543001 Benzina, s.p. Benzina, s.p. pp 01.01.1993
00012033 096103001 Benzina, s.p. ČS Chotěboř č. 4501/004 pp 01.04.1994
00012033 114124001 Benzina, s.p. Benzina a.s. sa 16.12.1993
00012033 114124002 Benzina, s.p. České produktovody a ropovody, sa 01.01.1994
00012033 114126001 Benzina, s.p. Komunikace bp
00012033 114126002 Benzina, s.p. Mateřská škola a vedl. stavby bp 01.05.1998
00012033 114473001 Benzina, s.p. Čerpací stanice Chrudim č. 450 pp 01.11.1993
00012033 504582001 Benzina, s.p. Benzina státní podnik vs 30.04.2001
61672190 501564001 Benzina, s.p. UNIPETROL, a.s. sa 17.02.1995
00495654 012864001 Beskydská mlékárna Frýd.-Míst. Mlékárna Kunín a.s. sa 30.04.1992
00495654 071034001 Beskydská mlékárna Frýd.-Míst. Mlékárna Frýdek Místek a.s. sa 30.04.1992
00495654 071043001 Beskydská mlékárna Frýdek-Míst MILTEC s.r.o. pp 01.12.1992
00495654 058503001 Beskydská mlékárna Frýdek-Míst Mlekárna Valašské Meziříčí spo pp 01.08.1992
00533611 010403001 Beta Olomouc, s.p. Pozemky Drahotuše pp 01.06.1992
00533611 010403002 Beta Olomouc, s.p. Závod Lobodice pp 01.06.1992
00533611 010404001 Beta Olomouc, s.p. BETA Olomouc a.s. sa 01.05.1992
00533611 010406101 Beta Olomouc, s.p. Cyrilka Olšanská rv 01.01.1993
00533611 010406102 Beta Olomouc, s.p. Josef Choleva rv 01.01.1993
00496901 015962001 Beta-Teplotechna Praha, s.p. Beta-Teplotechna Praha, s.p. vs 01.01.1995
00496901 015966301 Beta-Teplotechna Praha, s.p. Augustin Štěpán rv 27.10.1994
00104116 030634001 Biocel, s.p. Biocel Paskov a.s. sa 01.05.1992
00664553 249933001 Bioferm, státní podnik Kolín LIHOVAR-BIOFERM Kolín pp 01.02.1996
00664553 249933002 Bioferm, státní podnik Kolín Octárna Kolín pp 09.12.1997
00664553 249933003 Bioferm, státní podnik Kolín Stavební pozemek, kotelna pp
00664553 249943001 Bioferm, státní podnik Kolín Drožďárna Bioferm Kolín pp 10.12.1997
13691953 202583001 Biofruct, státní podnik BIOFRUCT, s. p. pp 01.05.1994
13691953 202586301 Biofruct, státní podnik Jana Bartošová(roz.Hubíková) rv 19.05.1994
00662518 104613001 BIOS, s.p. pila Kosova Hora pp 01.04.1994
00662518 151183001 BIOS, s.p. rd BIOS-závod Sedlčany a Dobříš rd 01.04.1994
00662518 151183002 BIOS, s.p. Řad.domek TL 7 čp.1313,Dobříš pp 01.04.1994
00662518 151183003 BIOS, s.p. řad.domek TL 7 čp.1314,Dobříš pp 01.04.1994
00662518 151183004 BIOS, s.p. Řad.domek TL 7 čp.1315,Dobříš pp 01.04.1994
00662518 151183005 BIOS, s.p. Řad.domek TL 7 čp.1316,Dobříš pp 01.04.1994
00662518 151186001 BIOS, s.p. Stav.parcela č.274 a dům č.493 bp 01.04.1994
00662518 151186002 BIOS, s.p. Stav.parcela č.1146 a dům 401 bp 01.04.1994
00662518 151186003 BIOS, s.p. Dům čp.135,180,212,213 Věšín bp 01.04.1994
00173975 224272001 BIOSTER, s.p. Rozestavěná budova-objekt spec vs 16.04.1994
00173975 224274001 BIOSTER, s.p. BIOSTER, a.s. sa 07.12.1993
00019437 256353001 Bioveta Ivanovice na Hané Bioveta Ivan.n.H.,výz.-výr.stř pp 01.03.1994
00019437 256362001 Bioveta Ivanovice na Hané Bioveta,s.p.,Ivanovice n.H. vs 01.02.1995
00019437 256363001 Bioveta Ivanovice na Hané Bioveta Ivanovice, stř. Telč pp 01.04.1994
00019445 213272001 Bioveta Terezín Bioveta Terezín vs 01.10.1993
00012572 013815001 Bižuterie, a.s. Bižuterie a.s. aa 01.05.1992
00012572 013816001 Bižuterie, a.s. byty bp 01.06.1992
00012572 013816002 Bižuterie, a.s. materske skolky bp 01.06.1992
00012572 013816003 Bižuterie, a.s. Ubytovny bp 01.06.1992
00671649 206373001 Bižuterní a technické výrobky, BTV s.p. pp 15.07.1995
00671649 206376001 Bižuterní a technické výrobky, BTV Bytové hospodářství bp 01.04.1995
00010227 017402001 Blanické strojírny Sellier & Bellot SBC Vlašim vs 01.10.1993
00010227 017404001 Blanické strojírny Sellier & Bellot Sellier & Bellot a.s. sa 01.05.1992
00334111 042614001 Bohemia Video art Bohemia Video Art a.s. sa 01.05.1992
00177091 001226001 Bohemiaflor s.p. ; Novaflor s.p. Hospodářská správa,mateřská šk bp 01.08.1992
00177091 001226002 Bohemiaflor s.p. ; Novaflor s.p. Rodinný domek bp 01.08.1992
00177091 001226003 Bohemiaflor s.p. ; Novaflor s.p. Bývalá škola bp 01.08.1992
00177091 001226004 Bohemiaflor s.p. ; Novaflor s.p. Zdravotnické zařízení bp 01.08.1992
00177091 001226005 Bohemiaflor s.p. ; Novaflor s.p. Rekreační středisko Pleskoty bp 01.09.1992
00177130 001221001 Bohemiaflor s.p. ; Novaflor s.p. Bohemiaflor vd 02.07.1992
00668419 036302001 BOHEMIA-SPORT, s.p. Bohemia sport vs 08.02.1993
00481742 235046005 Bohušovická mlékárna , s.p. dům Komenského 258 bp 01.02.1994
00481742 235046101 Bohušovická mlékárna , s.p. Barda Frant. rv 31.07.1996
48291960 235044006 Bohušovická mlékárna , s.p. Bohušovická mlékárna,a.s. sa 14.06.1993
15504328 219525001 BOCHEMIE, a.s. Bochemie, a.s. aa 30.09.1998
00556122 001693001 Boneka, s.p. Boneka, s. p. pp 01.11.1992
00556122 001696301 Boneka, s.p. Bohuslav Brožek rv 30.11.1992
00556122 001696302 Boneka, s.p. Bohuslav Brožek rv 08.06.1993
00013307 224522001 Bonex, pletárny, s.p. Závod 5 Mlýny přádelna vs 31.03.1998
00013307 224523001 Bonex, pletárny, s.p. BONEX s.p. Teplice pp 01.07.1996
00013307 224523002 Bonex, pletárny, s.p. Závod 5 Mlýny přádelna pp 31.03.1997
00013307 224526001 Bonex, pletárny, s.p. Bonex s.p. Teplice bytové jedn bp 01.12.1995
00013307 224526002 Bonex, pletárny, s.p. Bonex s.p. Teplice bytogvé jed bp 01.12.1995
00013307 224526003 Bonex, pletárny, s.p. Bonex s.p. Teplice bytové jedn bp 01.01.1996
00013307 224526004 Bonex, pletárny, s.p. Bonex s.p. Teplice bytové jedn bp 01.12.1995
00013307 224526005 Bonex, pletárny, s.p. Bonex s.p. Teplice bytové jedn bp 01.12.1995
00013307 224526006 Bonex, pletárny, s.p. Bonex s.p.Teplice bytvé jednot bp 31.12.1996
00013307 224526007 Bonex, pletárny, s.p. Bonex s.p. Teplice bytové jedn bp 01.01.1996
00013307 224526101 Bonex, pletárny, s.p. František Lederer rv 01.12.1995
00013307 224533001 Bonex, pletárny, s.p. Bonex Teplice s.p. provoz Košť pp 01.10.1995
00013307 224541001 Bonex, pletárny, s.p. Závod barevna - úpravna vd 31.03.1998
00013307 224543001 Bonex, pletárny, s.p. Bonex s.p. Teplice závod 9 Krá pp 30.09.1996
00013307 224553001 Bonex, pletárny, s.p. Centrální sklad pp 01.09.1996
00013307 224563001 Bonex, pletárny, s.p. Bonex, pletárny, Teplice -Prov pp 15.10.1995
00013307 224573001 Bonex, pletárny, s.p. Závod 10 státního podniku Bone pp 01.11.1995
00013307 224583001 Bonex, pletárny, s.p. Bonex s.p. provoz 1C pp 01.12.1995
18127410 212125001 BOPO, a.s. BOPO, a. s. Třebíč aa 07.12.1993
00013595 019075001 Botana, a.s. BOTANA a.s. aa 01.05.1992
00009164 013024001 Brandýské strojírny a slévárny BSS Metaco a.s. sa 01.05.1992
00009164 013026001 Brandýské strojírny a slévárny Mateřská školka vč. pozemků bp 01.10.1992
00009164 013026002 Brandýské strojírny a slévárny Pozemky č.p. 1396 bp 01.10.1992
00009164 070543001 Brandýské strojírny a slévárny Brand.strojírny pp 01.04.1993
00010332 002394001 Brano Hradec nad Moravicí,s.p. XXX sa 01.05.1992
00010332 002396001 Brano Hradec nad Moravicí,s.p. Obytné domy 2946 a 2947 bp 15.08.1992
00016357 400975001 Briliant-Nova, a.s. (dříve Briliant - Nova, a.s.,M aa 10.11.1995
00409243 150975001 BRISTOL, a.s. BRISTOL, a.s. aa 16.12.1993
00409243 150975002 BRISTOL, a.s. LS Royal aa 16.12.1993
00409243 150975003 BRISTOL, a.s. Monti Thermae, a.s. aa 16.12.1993
14702142 055342001 BRITA, s.p. BRITA Karlovy Vary vs 01.10.1992
00015296 001553001 Brněnské cihelny, s.p. Cihelna závod 01 Boskovice rd 01.08.1992
00015296 001563001 Brněnské cihelny, s.p. Cihelna závod 02 Boskovice rd 01.08.1992
00015296 105836301 Brněnské cihelny, s.p. Ludmila Nedělníková rv 01.08.1996
00015296 105836302 Brněnské cihelny, s.p. Eva Zbořilová rv 01.08.1996
00015296 105836303 Brněnské cihelny, s.p. Ing. Petr Nedělník rv 01.08.1996
00015296 105836304 Brněnské cihelny, s.p. MUDr. Karel Belcredi rv 01.08.1996
00015296 105836305 Brněnské cihelny, s.p. Miloslava Belcredi rv 01.08.1996
00015296 105836306 Brněnské cihelny, s.p. PhDr. Ludvík Belcredi rv 01.08.1996
00015296 228141001 Brněnské cihelny, s.p. RS Čaková vd 31.03.1997
00015296 228143001 Brněnské cihelny, s.p. Brněnské cihelny, stavební pod pp 15.03.1994
00015296 228143002 Brněnské cihelny, s.p. Brněnské cihelny,s. p. Čaková pp 31.07.1995
00015296 228153001 Brněnské cihelny, s.p. Brněnské cihelny s.p. závod V pp 15.03.1994
00015296 228163001 Brněnské cihelny, s.p. Bohunice - pozemky, budova, ús pp 15.03.1994
00015296 228223001 Brněnské cihelny, s.p. Brněnské cihelny s.p. areál Kr pp 01.06.1994
00015296 501576001 Brněnské cihelny, s.p. Brněnské cihelny s.p. / bytový bp 30.11.1996
00015296 501586001 Brněnské cihelny, s.p. Brněnské cihelny s.p. závod Dolní Kounice bp 30.11.1996
00012343 504573001 Brněnské papírny, s.p. Závod Bystřice pod Hostýnem - nemovitý majetek (tovární objekt a dům čp. 332, parcela č. 267/1, 1094 a 435 - zastavěná plocha) pp 01.12.1997
00012343 506613001 Brněnské papírny, s.p. Brněnské papírny - pozemky pp 31.12.2002
13694022 042353001 Brněnské pekárny s.p. Brněnské pekárny s.p. pp 01.12.1993
13694022 067633001 Brněnské pekárny s.p. Brněnské pekárny s.p. pp 11.04.1996
13694022 067643001 Brněnské pekárny s.p. Brněnské pekárny s.p. pp 01.12.1994
00100757 009911001 Brněnské vodárny a kanalizace Provozní zařízení Jižní portál vd 31.12.1994
00100757 009913001 Brněnské vodárny a kanalizace Rodinný domek Modřice pp 01.11.1992
00100757 009914001 Brněnské vodárny a kanalizace Brněnské vodárny a kan.,a.s. sa 01.05.1992
00100757 009916001 Brněnské vodárny a kanalizace Infrastruktura a majetek (nem bp 01.12.1994
00100757 009916002 Brněnské vodárny a kanalizace Infrastruktura,vodovod Kuřim-P bp 01.11.1994
00100757 009916003 Brněnské vodárny a kanalizace Bytové jednotky v Brně bp 01.07.1994
00100757 009916004 Brněnské vodárny a kanalizace Bytové jednotky Březová n.Svit bp 01.01.1995
00100757 009916005 Brněnské vodárny a kanalizace Bytové jednotky Černá Hora bp 01.12.1992
00100757 009916006 Brněnské vodárny a kanalizace Bytové jednotky Letovice bp 01.12.1992
00543853 067492001 Brnocar s.p. Brnocar, s. p. vs 01.11.1995
00577693 263353001 Břidlicový důl Staré Oldrůvky Břidlicový důl St.Oldřůvky pp 01.07.1994
00173568 245053001 Břidlicový důl Vítkov, s.p. Břidl.důl, Vítkov - Lhotka pp 01.07.1994
00176419 226523001 BSZ Jeseník, s.p. BSZ Jeseník, s.p. pp 01.07.1993
00008605 017864001 Buzuluk,s.p. Buzuluk Komárov a.s. sa 01.05.1992
00008605 017866001 Buzuluk,s.p. Obytný dům č.p. 93 bp 01.06.1992
00008605 500113001 Buzuluk,s.p. Buzuluk, státní podnik Komárov pp 01.04.1998
00174432 011515001 Byservis Liberec, a.s. Byservis a.s. aa 01.05.1992
00174432 011516001 Byservis Liberec, a.s. Obytné objekty bp 04.05.1992
00174432 011516002 Byservis Liberec, a.s. Areál koupaliště vč.obsl.zař. bp 04.05.1992
48118664 637963001 Byt. dům s poz. Šumavská 879,880 - Horažďovice ČD s.o. - Bytový dům č.p. 879 a 880 v ul. Šumavská, Horažďovice, s pozemky pp
48118664 637733001 Byt. dům s poz. Tykačova 1761,1762,1763,1764-Česká Třebová ČD s.o. - Bytový dům č.p. 1761, 1762, 1763 a 1764 v ul. Tykačova, Česká Třebová, s pozemky pp 01.05.2005
00095885 253951001 Byt. podnik Orlová-Lutyně,s.p. Dům s nebyt. prostory Orlová - vd 19.10.1995
00095885 253951002 Byt. podnik Orlová-Lutyně,s.p. Dům s nebyt. prostory special. vd 19.10.1995
00095885 253951003 Byt. podnik Orlová-Lutyně,s.p. Dům s nebyt. prostory Orlová M vd 18.12.1995
00095885 253953001 Byt. podnik Orlová-Lutyně,s.p. 7/10 domu čp. 74, Orlová - Mě pp 01.10.1995
00095885 253956001 Byt. podnik Orlová-Lutyně,s.p. Bytový podnik Orlová,státní po bp 01.02.1996
48118664 638733001 Byt.dům bez poz.kpt.Nálepky 2218,2219 Louny ČD s.o. - Bytový dům č.p. 2218 a 2219 v ul. kpt. Nálepky, Louny, bez pozemků pp
48118664 637093001 Byt.dům Pod Vilami 1631 a V Podluží 1632 ČD s.o. - Bytové domy č.p. 1632 v ul. V Podluží a č.p. 1631 v ul. Pod vilami, Praha 4, s pozemky pp 31.12.2002
48118664 637563001 Byt.dům s poz. Zámečnická 1996,2094 ČD s.o. - Bytové domy č.p. 1996 a 2094 v ul. Zámečnická, Nymburk, s pozemky pp 29.04.2005
48118664 637513001 Byt.dům s poz.Klíčanská 1267,1268,1631,1632,1633,1634 Praha8 ČD s.o. - Bytový dům č.p. 1267, 1268, 1631, 1632, 1633, 1634 v ul. Klíčanská, Praha 8, včetně pozemků pp 31.12.2002
15036791 233391001 Byt.podnik města Mor.Třebová Autoservis, movitý majetek vd 28.11.1996
15036791 233391002 Byt.podnik města Mor.Třebová Fotoslužba Bytového podniku Mo vd 03.10.1997
15036791 233391003 Byt.podnik města Mor.Třebová Prádelna JOST vd 14.11.1997
15036791 233393001 Byt.podnik města Mor.Třebová Stolárna,bytového podniku měst pp 01.06.1996
15036791 233393003 Byt.podnik města Mor.Třebová Fotoslužba, Bytového podnidku pp 30.09.1996
15036791 233393005 Byt.podnik města Mor.Třebová Prádelna, Bytového podniku Mor pp 31.01.1997
15036791 233393006 Byt.podnik města Mor.Třebová Autoservis, Bytového podniku m pp 30.09.1996
15036791 233393007 Byt.podnik města Mor.Třebová Autoservis, Bytového podniku m pp 01.06.1996
15036791 233396001 Byt.podnik města Mor.Třebová Bytový podnik města Moravslá T bp 01.02.1997
15036791 503346001 Byt.podnik města Mor.Třebová Dílna na poz.č.1943 k.ú.Moravská Třebová bp 01.01.1997
00534561 264696001 Byterm, s.p. Rýmařov BYTERM s.p. Rýmařov bp 01.03.1998
00174424 211155001 BYTEX, a.s. Bytex, akciová společnost aa 16.11.1993
00171913 019744001 Bytostav Poruba, s.p. Bytostav Poruba a.s. sa 01.05.1992
48118664 637613001 Bytová dům Lábkova 824,825 Plzeň ČD s.o.- Bytový dům v ul. Lábkova čp. 824 a 825, Plzeň, bez pozemků pp 15.12.2002
00873888 253186001 Bytové a tepelné hospodářství Bytové a tepelné hosp. města D bp 01.01.1998
48118664 638533001 Bytové domy s poz, ul. Školní 471,472,473,474, Hanušovice Bytové domy č.p. 471, 472, 473, 474 v ul. Školní, Hanušovice, s pozemky pp
48118664 637603001 Bytové domy s poz. Barvy 788,789 Brno ČD s.o. - Bytové domy č.p. 788 a 789 v ul. Barvy, Brno, s pozemky pp 01.10.2002
48118664 638653001 Bytové domy s poz. Dolnopolní 632,633,634,635,636, Brno Bytové domy č.p. 632, 633, 634, 635, 636 v ul. Dolnopolní, Brno, s pozemky pp
48118664 638713001 Bytové domy s poz. Jesenická 3002,3003,3005,3007,V Ochozu.. ČD s.o. - Bytové domy č.p. 3002, 3003, 3005, 3007 v ul. Jesenická a č.p. 1830, 3024, 3025 v ul. V ochozu, Praha 10, s pozemky pp
48118664 638433001 Bytové domy s poz. Otty Synka 1846-1850, Ostrava - Poruba ČD s.o. - Bytové domy č.p. 1846 - 1850 v ul. Otty Synka, Ostrava - Poruba, s pozemky pp
48118664 638263001 Bytové domy s poz. Tetínská 286 - 294, Praha 5 ČD s.o. - Bytové domy č.p. 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, Praha 5, s pozemky pp
48118664 638283001 Bytové domy s poz. Zahradní 1302,1955, Havlíčkův Brod ČD s.o. - Bytové domy č.p. 1302, 1955 v ul. Zahradní, Havlíčkův Brod, s pozemky pp 30.06.2005
48118664 637153001 Bytové domy s poz.Galandauerova č.p. 2579,2580 ČD s.o.- Bytové domy v ul. Galandauerova č.p. 2579,2580, Brno, včetně pozemků p.č. 4609/60 a 4609/61 v k.ú. Královo Pole, okres Brno-město pp 01.05.2002
48118664 638173001 Bytové domy s poz.Schnirchova 1513,U Smaltovny 1515,Praha 7 ČD s.o. - Bytové domy č.p. 1513 v ul. Schnirchova a č.p. 1515 v ul. U Smaltovny, Praha 7, včetně pozemků pp 26.08.2005
00485012 269976001 Bytové hospodář.s.p.Hlinsko Bytové hospodářství Hlinsko bp 01.01.1997
00485012 269976101 Bytové hospodář.s.p.Hlinsko Robert Fuhrmann rv 01.05.1996
00485012 269976102 Bytové hospodář.s.p.Hlinsko Růžena Osvaldová rv 01.04.1996
00089877 263556001 Bytové hospodářství Otrokovice Bytové hospodářství Otrokovice bp 01.03.1995
00483524 264626001 Bytové hospodářství,s.p.Heřman Sektorová kotelna SK5 SK6 blok bp 01.04.1996
00483524 264626002 Bytové hospodářství,s.p.Heřman Sektorová kotelna SK4 SK7 vápe bp 01.04.1996
48118664 637653001 Bytový dom Koterovská 749 Plzeň ČD s.o. - Bytový dům č.p. 749 v ul. Koterovská, Plzeň, bez pozemku pp 31.12.2002
48118664 638373001 Bytový dům Antonína Slavíčka 3935 Prostějov ČD s.o. - Bytový dům č.p. 3935 v ul. Antonína Slavíčka, Prostějov, bez pozemku pp 30.09.2005
48118664 638023001 Bytový dům Barvy 767 Brno ČD s.o. - Bytový dům č.p.767 v ul. Barvy, Brno, s pozemky pp 30.06.2005
48118664 637713001 Bytový dům Barvy 790,791 Brno ČD s.o. - Bytové domy č.p. 790, 791 v ul. Barvy, Brno - Lesná, s pozemky pp 29.07.2005
48118664 638753001 Bytový dům bez poz ul.Příčná 351, Děčín ČD s.o. - Bytový dům č.p. 351 v ul. Příčná, Děčín, bez pozemku pp
48118664 638663001 Bytový dům bez poz. Kosmonautů 418, Brno Bytový dům č.p. 418 v ul. Kosmonautů, Brno, bez pozemků pp
48118664 638763001 Bytový dům bez poz.,tř.Svornosti 893,894, Olomouc ČD s.o. - Bytový dům č.p. 893 a 894 tř. Svornosti, Olomouc, bez pozemků pp
48118664 638643001 Bytový dům bez poz.Suvorovova 615,616 Klatovy Bytový dům č.p.615 a 616 v ul. Suvorovova, Klatovy, bez pozemků pp
48118664 638723001 Bytový dům bez pozemku Ruská 1343, Praha 10 ČD s.o. - Bytový dům č.p.1343 v ul.Ruská, Praha 10, bez pozemku pp
48118664 637443001 Bytový dům Černokostelecká 117,118,119 ČD s.o. - Bytový dům čp. 117, 118 a 119 v ul. Černokostelecká, Praha 10, bez pozemků pp 01.10.2002
48118664 637773001 Bytový dům Čimická 1628,1629,1630,1278,1279,1280 Praha 8 ČD s.o. - Bytový dům č.p.1628, 1629, 1630, 1278, 1279, 1280 v ul. Čimická, Praha 8, s pozemky pp 01.12.2002
48118664 637663001 Bytový dům Erbenova 868 Strakonice ČD s.o. - Bytový dům č.p. 868 v ul. Erbenova, Strakonice, s pozemky pp 27.09.2005
48118664 637743001 Bytový dům Generála Píky 2092.2296 s pozemky ČD s.o. - Bytový dům č.p. 2092 a 2296 na nám. Generála Píky, Plzeň, s pozemky pp 01.06.2005
48118664 637403001 Bytový dům Hlávkova 761,Klatovy ČD s.o. - Bytový dům čp. 761 v ul. Hlávkova, Klatovy, bez pozemků pp 31.12.2002
48118664 637103001 Bytový dům Hraniční čp. 13 a 14 Bytový dům Hraniční čp. 13 a 14 Olomouc pp 01.12.2001
48118664 637113001 Bytový dům Hraniční 17,19,21,23 ČD s.o. - Bytový dům v Hraniční ul. č.p. 15, 16, 17, 18, Olomouc včetně pozemků p.č. 1339,1340,1341,1342 v k.ú. Nová ulice, okres Olomo pp 01.03.2002
48118664 638013001 Bytový dům Klínky 2501,2502, Kyjov s poz. ČD s.o. - Bytové domy č.p. 2501, 2502 v ul. Klínky, Kyjov, s pozemky pp 21.09.2005
48118664 637493001 Bytový dům Kosmonautů 415 Brno ČD s.o. - Bytový dům č.p. 415 v ul. Kosmonautů, Brno, bez pozemku pp 01.11.2002
48118664 638103001 Bytový dům Kralovická 1428,1299, Plzeň ČD s.o. - Bytový dům č.p. 1428, 1429 v ul. Kralovická, Plzeň, bez pozemků pp 26.08.2005
48118664 637353001 Bytový Dům Kyjevská 331,332,333 Hradec Králové ČD s.o. - Bytový dům Kyjevská č.p. 331, 332, 333, bez pozemků, Hradec Králové pp 01.07.2002
48118664 637203001 Bytový dům Kyjevská ul. Bytový dům bez pozemků, Kyjevská č.p. 340,341 a 342 pp 01.07.2002
48118664 637693001 Bytový dům Lábkova č.p. 826,827, Plzeň ČD s.o. - Bytový dům č.p. 826 a 827 v ul. Lábkova, Plzeň, bez pozemků pp 29.07.2005
48118664 637383001 Bytový dům Leoše Janáčka 728,729,730 Studénka ČD s.o. - Bytový dům čp. 728, 729 a 730, v ul. Leoše Janáčka, Studénka, bez pozemků pp
48118664 638073001 Bytový dům Liškova 634,635 Praha 4 ČD s.o. - Bytový dům č.p. 634, 635 v ul. Liškova, Praha 4 - Kamýk, bez pozemků pp 01.12.2002
48118664 637753001 Bytový dům Malešovská 1650,Praha 9 s pozemky ČD s.o.- Bytový dům č.p.1650 v ul. Malešovská, Praha 9 - Újezd nad Lesy, s pozemky pp 01.12.2002
48118664 637233001 Bytový dům Mánesova č.p.527,528,529 Domažlice ČD s.o. - Bytový dům v ul. Mánesova č.p. 527, 528, 529, Domažlice, bez pozemků pp 01.03.2002
48118664 637993001 Bytový dům Měšínská 1631,1632,1633,1634,1635 Praha 9 ČD s.o. - Bytový dům č.p.1631, 1632, 1633, 1634, 1635 v ul. Měšínská, Praha 9, s pozemky pp 27.09.2005
48118664 638393001 Bytový dům na poz.cizího vlastníka Pod Nemocnicí 500, Brno ČD s.o. - Bytový dům č.p. 500 v ul. Pod Nemocnicí, Brno, bez pozemku pp
48118664 637083001 Bytový dům Nuselská čp. 47, 69, 78, 84 ČD s.o. - Bytový dům č.p.47, 69, 78, 84 v ul. Nuselská, Praha 4, s pozemky pp 01.12.2002
48118664 637523001 Bytový dům Plaská 1266,1267 Plzeň ČD s.o. - Bytový dům č.p. 1266, 1267 v ul. Plaská, Plzeň, bez pozemků pp 01.12.2002
48118664 637343001 Bytový dům Plaská 1268,1269 Plzeň ČD s.o. - Bytový dům č.p. 1268 a 1269 v ul. Plaská, Plzeň, bez pozemků pp 01.10.2002
48118664 637323001 Bytový dům Plzeňská 631,632 Klatovy ČD s.o. - Bytový dům č.p. 631 a 632 v ul. Plzeňská, Klatovy, bez pozemků pp 01.10.2002
48118664 637433001 Bytový dům Pod Markem 466 Veselí nad Lužnicí ČD s.o. - Bytový dům č.p. 466 v ul. Pod Markem, Veselí nad Lužnicí, bez pozemku pp 01.11.2002
48118664 637673001 Bytový dům Pražského povstání 684,685 Letohrad ČD s.o. - Bytový dům č.p. 684, 685 v ul. Pražského povstání, Letohrad, bez pozemků pp 30.08.2005
48118664 637703001 Bytový dům Riegrova 1775,1776,Česká Třebová ČD s.o. - Bytový dům č.p. 1775, 1776 v ul. Riegrova, Česká Třebová, s pozemky pp 31.12.2002
48118664 638293001 Bytový dům s poz. A. Tr„gera 2172, 2173, České Budějovice ČD s.o. - Bytový dům č.p. 2172, 2173 v ul. A.Tr„gera, České Budějovice, s pozemky pp 30.09.2005
48118664 637503001 Bytový dům s poz. A.z Pardubic 2597,2598,2599 Pardubice ČD s.o. - Bytový dům č.p. 2597, 2598 a 2599 v ul. Arnošta z Pardubic, Pardubice, s pozemky pp 31.12.2002
48118664 637583001 Bytový dům s poz. Baarova 1380 Hradec Králové ČD s.o. - Bytový dům č.p. 1380 v ul. Baarova, Hradec Králové s pozemkem pp 01.11.2002
48118664 637573001 Bytový dům s poz. Barvy 762 Brno ČD s.o. - Bytový dům č.p. 762 v ul. Barvy, Brno, s pozemkem pp 29.07.2005
48118664 637723001 Bytový dům s poz. Barvy 786 - Brno ČD s.o. - Bytový dům č.p. 786 v ul. Barvy, Brno - Lesná, s pozemky pp 29.07.2005
48118664 637593001 Bytový dům s poz. Barvy 787 Brno ČD s.o. - Bytový dům č.p. 787 v ul. Barvy, Brno, s pozemky pp 31.12.2002
48118664 637303001 Bytový dům s poz. Družstevní ul. 652 Protivín ČD s.o. - Bytový dům s pozemkem Družstevní č.p. 652, Protivín pp 01.06.2002
48118664 638783001 Bytový dům s poz. Dyleňská 1090, Cheb ČD s.o. - Bytový dům č.p. 1090 v ul. Dyleňská, Cheb, s pozemkem pp
48118664 637263001 Bytový dům s poz. E. Krásnohorské 1577,1578 České Budějovice ČD s.o. - Bytový dům čp. 1577 a 1578 v ul. Elišky Krásnohorské, České Budějovice, s pozemky pp 31.12.2002
48118664 638673001 Bytový dům s poz. Habrmanova 1767,1768, Česká Třebová ČD s.o. - Bytový dům č.p. 1767 a 1768 v ul. Habrmanova, Česká Třebová, s pozemky pp
48118664 638203001 Bytový dům s poz. Havlíčkova 765, Zdice ČD s.o. - Bytový dům č.p. 765 v ul. Havlíčkova, Zdice, s pozemkem pp 01.06.2005
48118664 638143001 Bytový dům s poz. Havlíčkova 785, Zdice ČD s.o. - Bytový dům č.p. 785 v ul.Havlíčkova, Zdice, s pozemkem pp
48118664 638213001 Bytový dům s poz. Havlíčkova 786,766, Zdice ČD s.o. - Bytový dům č.p. 786 a 766 v ul. Havlíčkova, Zdice, s pozemky pp 23.08.2005
48118664 638553001 Bytový dům s poz. Hůrka 1053,1054 Kralupy nad Vltavou Bytový dům č.p. 1053, 1054 v ul. Hůrka, Kralupy nad Vltavou, s pozemky pp
48118664 638243001 Bytový dům s poz. Husova 360, Valašské Meziříčí ČD s.o. - Bytový dům č.p. 360 v ul. Husova, Valašské Meziříčí, s pozemkem pp 29.07.2005
48118664 638523001 Bytový dům s poz. Choceradská 3041, Praha 4 ČD s.o. - Bytový dům č.p. 3041 v ul. Choceradská, Praha 4, s pozemkem pp
48118664 637473001 Bytový dům s poz. J. Masaryka 1321,1322 Hradec Králové ČD s.o. - Bytový dům č.p. 1321 a 1322 v ul. J. Masaryka, Hradec Králové s pozemky pp 31.12.2002
48118664 638123001 Bytový dům s poz. Jabloňová 1629,1630, Tachov ČD s.o. - Bytový dům č.p. 1629, 1630 v ul. Jabloňová, Tachov, s pozemky pp 26.08.2005
48118664 638503001 Bytový dům s poz. Janáčkova 3266,3267, Prostějov ČD s.o. - Bytový dům č.p. 3266, 3267 v ul. Janáčkova, Prostějov, s pozemky pp
48118664 638513001 Bytový dům s poz. Jesenická 3004 Praha 10 ČD s.o. - Bytový dům č.p. 3004 v ul. Jesenická, Praha 10, s pozemky pp
48118664 638583001 BYtový dům s poz. Jesenická 3006, Praha 10 ČD s.o. - Bytový dům č.p. 3006 v ul Jesenická, Praha 10, s pozemky pp
48118664 637973001 Bytový dům s poz. Jiráskova 1178,Havlíčkův Brod ČD s.o. - Bytový dům č.p.1178 v ul. Jiráskova, Havlíčkův Brod, s pozemkem pp 26.08.2005
48118664 638163001 Bytový dům s poz. Kabelíkova 2762 Přerov ČD s.o. - Bytový dům č.p. 2762 v ul. Kabelíkova, Přerov, s pozemkem pp 30.06.2005
48118664 638233001 Bytový dům s poz. Kabelíkova 2763, Přerov ČD s.o. - Bytový dům č.p. 2763 v ul. Kabelíkova, Přerov, s pozemkem pp 30.05.2005
48118664 638183001 Bytový dům s poz. Korycanská 370,371,372, Praha 8 ČD s.o. - Bytový dům č.p.370, 371, 372 v ul. Korycanská, Praha 8, včetně pozemků pp 01.05.2005
48118664 637283001 Bytový dům s poz. Kryblická 427 Trutnov ČD s.o. - Bytový dům s pozemkem Kryblická č.p. 427, Trutnov pp 01.07.2002
48118664 637293001 Bytový dům s poz. Kryblická 428 Trutnov ČD s.o. - Bytový dům s pozemkem Kryblická č.p. 428, Trutnov pp 01.07.2002
48118664 638543001 Bytový dům s poz. Lipovská 1163 Jeseník Bytový dům č.p. 1163 v ul. Lipovská, Jeseník, s pozemkem pp
48118664 638323001 Bytový dům s poz. Malešovská 1641 ČD s.o. - Bytový dům č.p. 1641 v ul. Malešovská, Praha 9, s pozemky pp 31.12.2002
48118664 638573001 Bytový dům s poz. Malešovská 1647,1648,1649 Praha 9 Bytový dům č.p. 1647, 1648, 1649 v ul. Malešovská, Praha 9, s pozemky pp
48118664 638443001 Bytový dům s poz. Malešovská 1651,Praha 9 ČD s.o. - Bytový dům č.p. 1651 v ul. Malešovská, Praha 9, s pozemky pp
48118664 638703001 Bytový dům s poz. Malotická 1645, Praha 9 ČD s.o. - Bytový dům č.p.1645 v ul.Malotická, Praha 9, s pozemky pp
48118664 638093001 Bytový dům s poz. Masarykova 158 Domažlice ČD s.o. - Bytový dům č.p. 158 v ul. Masarykova, Domažlice, včetně pozemků pp 01.12.2002
48118664 638273001 Bytový dům s poz. Měšínská 1636-1639, Praha 9 ČD s.o. - Bytový dům č.p. 1636, 1637, 1638, 1639 v ul. Měšínská, Praha 9 - Újezd nad Lesy, s pozemky pp 30.06.2005
48118664 638563001 Bytový dům s poz. Nádražní 694,695, Velká Bystřice Bytový dům č.p. 694, 695 v ul. Nádražní, Velká Bystřice, s pozemky pp
48118664 637373001 Bytový dům s poz. Nové náměstí 1752,1753 Česká Třebová ČD s.o. - Bytový dům s pozemky Nové náměstí č.p. 1752, 1753, Česká Třebová pp 01.04.2002
48118664 637333001 Bytový dům s poz. Pod Koníčky 453 Klatovy ČD s.o. - Bytový dům č.p. 453 v ul. Pod koníčky, Klatovy, včetně pozemku pp 01.10.2002
48118664 637363001 Bytový dům s poz. Přepeřská 1805,1806,1807,1808 Turnov ČD s.o. - Bytový dům s pozemky Přepeřská č.p. 1805, 1806, 1807, 1808, Turnov pp 01.06.2002
48118664 638083001 Bytový dům s poz. Rybářská 1097 Žďár nad Sázavou ČD s.o. - Bytový dům č.p. 1097 v ul. Rybářská, Žďár nad Sázavou, včetně pozemku pp 01.06.2005
48118664 638363001 Bytový dům s poz. Slavíčkova 1682,1683 ČD s.o. - Bytový dům č.p. 1682, 1683 v ul. Slavíčkova, Sokolov, s pozemky pp
48118664 638743001 Bytový dům s poz. Slavíčkova 1694,1695, Sokolov ČD s.o. - Bytový dům č.p. 1694, 1695 v ul. Slavíčkova, Sokolov, s pozemky pp
48118664 638603001 Bytový dům s poz. Sokolská 1112, Plzeň ČD s.o. - Bytový dům č.p. 1112 v ul. Sokolská, Plzeň, s pozemky pp
48118664 638253001 Bytový dům s poz. Tržiště 548, Přibyslav ČD s.o. - Bytový dům č.p. 548 v ul.Tržiště, Přibyslav, s pozemky pp 31.12.2002
48118664 638403001 Bytový dům s poz. Třískalova 350, Brno ČD s.o. - Bytový dům č.p. 350 v ul. Třískalova, Brno, s pozemky pp 26.08.2005
48118664 638043001 Bytový dům s poz. U Fotochemy 257,258 Hradec Králové ČD s.o. - Bytový dům č.p. 257, 258 v ul. U Fotochemy, Hradec Králové, s pozemky pp 31.12.2002
48118664 638193001 Bytový dům s poz. U hráze 248, Praha 10 ČD s.o. - Bytový dům č.p.248 v ul. U hráze, Praha 10 - Strašnice, včetně pozemku pp 01.11.2002
48118664 638153001 Bytový dům s poz. U Výstaviště 523, Přerov ČD s.o. - Bytový dům č.p. 523 v ul. U Výstaviště, Přerov, s pozemkem pp 29.07.2005
48118664 638593001 Bytový dům s poz. V Ochozu 1831, Praha 10 ČD s.o. - Bytový dům č.p. 1831 v ul V ochozu, Praha 10, s pozemky pp
48118664 637453001 Bytový dům s poz. V podhájí 1185, 1186 ČD s.o. - Bytový dům čp. 1185 a 1186 v ul.V podhájí,Praha 4, s pozemky pp 01.12.2002
48118664 637243001 Bytový dům s poz. Vajgar č.p. 589 Jindřichův Hradec ČD s.o. - Bytový dům Vajgar č.p. 589 s pozemkem p.č. 4397 v k.ú. Jindřichův Hradec, okres Jindřichův Hradec pp 01.03.2002
48118664 638223001 Bytový dům s poz. Velizská 755, Zdice ČD s.o. - Bytový dům č.p. 755 v ul. Velizská, Zdice, s pozemkem pp 29.07.2005
48118664 637543001 Bytový dům s poz. Větrná 912,913,914 České Budějovice ČD s.o. - Bytový dům č.p. 912, 913 a 914 v ul. Větrná, České Budějovice, včetně pozemků pp 30.06.2005
48118664 637313001 Bytový dům s poz. Závodu Míru 1854,1855 Sokolov ČD s.o. - Bytový dům č.p. 1854 a 1855 v ul. Závodu míru, Sokolov, s pozemky pp 26.08.2005
48118664 638343001 Bytový dům s poz. Žárovická 1654,1655,1656 Praha 9 ČD s.o. - Bytový dům č.p. 1654, 1655, 1656 v ul. Žárovická, Praha 9, s pozemky pp 15.12.2002
48118664 638333001 Bytový dům s poz. Žárovická 1657,1658,1659,1660, Praha 9 ČD s.o. - Bytový dům č.p. 1657, 1658, 1659, 1660 v ul. Žárovická, Praha 9 - Újezd nad Lesy, s pozemky pp 01.12.2002
48118664 637393001 Bytový dům s poz. Železničářská 1591,1592 České Budějovice ČD s.o. - Bytový dům čp. 1591, 1592, v ul. Železničářská, České Budějovice, s pozemky pp 01.12.2002
48118664 637483001 Bytový dům s poz. Železniční 452,453 Břeclav ČD s.o. - Bytové domy č.p. 452 a 453 v ul. Železniční, Břeclav s pozemky pp 01.12.2002
48118664 638313001 Bytový dům s poz. Žeretická 1661,1662,1663 Praha 9 Bytové domy č.p. 1661, 1662, 1663 v ul. Žeretická, Praha 9 - Újezd nad Lesy, s pozemky pp 01.12.2002
48118664 638463001 Bytový dům s poz. Žherská 1666,1667 Praha 9 ČD s.o. - Bytový dům č.p. 1666 a 1667 v ul. Žherská, Praha 9, s pozemky pp
48118664 637533001 Bytový dům s poz.Fr.Ondříčka 977 České Budějovice ČD s.o. - Bytový dům čp. 977 v ul. Františka Ondříčka, České Budějovice, s pozemkem pp 01.12.2002
48118664 638773001 Bytový dům s poz.Habrmanova ul.1765,1766, Česká Třebová Bytový dům č.p. 1765 a 1766 v ul. Habrmanova, Česká Třebová, s pozemky pp
48118664 637623001 Bytový dům s poz.K.Šafáře 851 České Budějovice ČD s.o.- Bytový dům v ul. Karla Šafáře čp. 851, České Budějovice, včetně pozemku pp 31.12.2002
48118664 637253001 Bytový dům s poz.Klíčanská č.p.1265,1266 Praha 8 - Kobylisy ČD s.o.- Bytový dům č.p. 1265 a 1266 v ul. Klíčanská, včetně pozemků p.č. 819/2 a 820/2 v k.ú. Praha 8 - Kobylisy pp 01.02.2002
48118664 638423001 Bytový dům s poz.Mánesova 1951 Louny ČD s.o. - Bytový dům č.p. 1951 v ul. Mánesova, Louny, s pozemky pp
48118664 638133001 Bytový dům s poz.Průběžná 2133,Gutova 2134, Praha 10 ČD s.o. - Bytový dům č.p. 2133 v ul. Průběžná, č.p. 2134 v ul. Gutova, Praha 10 - Strašnice, s pozemky pp 01.11.2002
48118664 638453001 Bytový dům s poz.Severovýchod č.p. 487,636,637. Zábřeh ČD s.o. - Bytový dům č.p. 487, 636 a 637 v ul. Severovýchod, Zábřeh, s pozemky pp
48118664 637633001 Bytový dům s poz.Schweitzerova 385,386,387 Olomouc ČD s.o.- Bytový dům v ul. Schweitzerova čp. 385, 386, 387, Olomouc, včetně pozemků pp 31.12.2002
48118664 637173001 Bytový dům s pozemkem ČD s.o. - Bytový dům č.p. 764 v ul. Barvy, Brno - Lesná s pozemkem (parc.č.972/4 v k.ú. Lesná) pp 01.05.2002
48118664 637423001 Bytový dům s pozemkem Na Sadech 184 České Velenice ČD s.o. - Bytový dům čp. 184 v ul. Na Sadech, České Velenice, s pozemkem pp 30.08.2005
48118664 638063001 Bytový dům s pozemkem Pod Koníčky 455 Klatovy ČD s.o. - Bytový dům č.p. 455 v ul. Pod Koníčky, Klatovy II, s pozemkem pp 30.08.2005
48118664 638033001 Bytový dům s pozemkem Riegrova 1772,1773,1774 Česká Třebová ČD s.o. - Bytový dům č.p. 1772, 1773, 1774 v ul. Riegrova, Česká Třebová, s pozemky pp 26.08.2005
48118664 638493001 Bytový dům s pozemkem V Lukách 2502,2503,2504 a 2505 ČD s.o. - Bytový dům č.p. 2502, 2503, 2504 a 2505 v ul. V Lukách, Ústí nad Labem, s pozemky pp  
48118664 637123001 Bytový dům s pozemkem Vnitřní 4/1098, Ždár nad Sázavou ČD s.o.- Bytový dům v ul. Vnitřní č.p. 1098, Žďár nad Sázavou, včetně pozemku p.č. 2568 v k.ú. Město Žďár, okres Žďár nad Sázavou pp 01.05.2002
48118664 637143001 Bytový dům s pozemky ČD s.o. - Bytový dům s pozemky v ul. 9. května č.p. 134, Bohumín pp 31.12.2002
48118664 637163001 Bytový dům s pozemky ČD s.o. - Bytový dům č.p. 763 v ul. Barvy, Brno - Lesná s pozemky (parc.č. 972/3 a parc.č. 972/7 v k.ú. Lesná) pp 01.05.2002
48118664 637183001 Bytový dům s pozemky ČD s.o. - Bytový dům v ul. Barvy č.p. 765, Brno, včetně pozemků p.č. 972/5 a 972/8 v k.ú. Lesná, okres Brno - město pp 01.05.2002
48118664 637193001 Bytový dům s pozemky ČD s.o.- Bytový dům v ul. Barvy č.p. 766, Brno, včetně pozemku p.č. 972/6 v k.ú. Lesná, okres Brno-město pp 01.05.2002
48118664 638483001 Bytový dům s pozemky Choceradská 3040 Praha 4 ČD s.o. - Bytový dům č.p. 3040 v ul. Choceradská, Praha 4 s pozemkem pp
48118664 638383001 Bytový dům s pozemky Kostelní čp.433,436,Bohumín ČD s.o. - Bytový dům č.p. 433, 436 v ul. Kostelní, Bohumín, s pozemky pp
48118664 637133001 Bytový dům s pozemky Podéště 1868 Ostrava - Poruba ČD s.o. - Bytový dům s pozemky ul. L. Podéště č.p. 1868, Ostrava-Poruba pp 01.12.2002
48118664 638053001 Bytový dům s pozemky Polední 906,907 Plzeň Bytový dům čp. 906 a 907 v ul. Polední, Plzeň, s pozemky pp
48118664 637413001 Bytový dům s pozemky Škroupova 642,643 České Budějovice ČD s.o. - Bytový dům čp.642 a 643 v ul. F. Škroupa, České Budějovice, s pozemky pp 31.12.2002
48118664 637463001 Bytový dům s pozemky tř. 1. máje 1727,1728 Hranice ČD s.o. - Bytový dům čp. 1727 a 1728, tř. 1. máje, Hranice, s pozemky pp 01.11.2002
48118664 638413001 Bytový dům s pozemky Žárovická 1642 Praha 9 ČD s.o. - Bytový dům č.p. 1642 v ul. Žárovická, Praha 9, s pozemky pp
48118664 638473001 Bytový dům s pozemky Žehušická 1643 Praha 9 ČD s.o. - Bytový dům č.p. 1643 v ul. Žehušická, Praha 9, s pozemky pp
48118664 638353001 Bytový dům s pozemky Žeretická čp.1664,1665, Praha 9 ČD s.o. - Bytový dům č.p. 1664, 1665 v ul. Žeretická, Praha 9, s pozemky pp 31.12.2002
48118664 637223001 Bytový dům Schweitzerova čp. 383,384 Olomouc ČD s.o.- Bytový dům Schweitzerova ul. č.p. 383 a 384, Olomouc včetně pozemků p.č. 551 a 552 v k.ú. Povel, okres Olomouc pp 01.04.2002
48118664 638113001 Bytový dům Sokolovská 1128,1129, Plzeň ČD s.o. - Bytový dům č.p. 1128, 1129 v ul. Sokolovská, Plzeň, bez pozemků pp 26.08.2005
48118664 637273001 Bytový dům U Retexu 619,620 Klatovy ČD s.o. - Bytový dům č.p.619 a 620 v ul. U Retexu, Klatovy III, bez pozemků pp 31.12.2002
48118664 637683001 Bytový dům ul.Barvy č.p.785,Brno ČD s.o. - Bytový dům č.p. 785/3 v ul. Barvy, Brno - Lesná, s pozemky pp 29.07.2005
48118664 638003001 Bytový dům ul.Mohylová 1210,Plzeň s poz. ČD s.o. - Bytový dům č.p. 1210 v ul. Mohylová, Plzeň, s pozemky pp 01.12.2002
48118664 637553001 Bytový dům Vejprnická 770 Plzeň ČD s.o. - Bytový dům č.p. 770 v ul. Vejprnická, Plzeň, bez pozemku pp 31.12.2002
48118664 637763001 Bytový dům Žehušická č.p.1640,Praha 9 s pozemky ČD s.o.- Bytový dům č.p. 1640 v ul. Žehušická, Praha 9 - Újezd nad Lesy, s pozemky pp 31.12.2002
00095907 258241001 Bytový podnik Český Těšín s.p. dvě prádelny vč.pozemků č. 782 a 787, k.ú. Č. Těšín vd 15.12.1997
00095907 258242001 Bytový podnik Český Těšín s.p. Dílna Smetanova ul., včetně pozemku p.č. 432 o výměře 343 m2 k.ú. Český Těšín vs 30.04.1999
00095907 258242003 Bytový podnik Český Těšín s.p. Dům čp.30, Hlavní ul. 29a a dům čp. 1237, Štefánikova 30 včetně pozemku p.č. 51 o výměře 529 m2, k.ú. Český Těšín vs 30.04.1999
00095907 258242004 Bytový podnik Český Těšín s.p. Dům čp.113, Hlavní ul. 11, včetně pozemku p.č. 199 o výměře 771 m2 k.ú. Český Těšín vs 30.04.1999
00095907 258242006 Bytový podnik Český Těšín s.p. dům čp.44 Hlavní ul. včetně pozemku vs 31.12.1997
00095907 258242007 Bytový podnik Český Těšín s.p. Sklady, Hlavní ul., včetně pozemku p.č. 200 o výměře 82 m2 k.ú. Český Těšín vs 30.04.1999
00095907 258242009 Bytový podnik Český Těšín s.p. dům č.10a ul.Odboje včetně pozemku vs 31.12.1997
00095907 258242010 Bytový podnik Český Těšín s.p. dům čp.594 Ostravská ul. včetně pozemku vs 31.12.1997
00095907 258242011 Bytový podnik Český Těšín s.p. dům čp.124 Stanislavice včetně pozemku vs 30.04.1999
00095907 258242012 Bytový podnik Český Těšín s.p. dům čp.986 ul.Pod Zvonek včetně pozemku vs 31.12.1997
00095907 258243001 Bytový podnik Český Těšín s.p. Rekreační objekt čp. 121, obec Řeka pp 31.10.2000
00095907 258246001 Bytový podnik Český Těšín s.p. Byt. podnik Tovární 27 bp 01.05.1998
00003891 255673001 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Nebytový dům pp 01.04.1995
00003891 255592001 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Dům včetně pozemku vs 01.07.1996
00003891 255592002 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Dům včetně pozemku vs 01.08.1996
00003891 255592003 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Dům včetně pozemku vs 01.02.1997
00003891 255592004 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Dům včetně pozemku vs 01.08.1996
00003891 255592005 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Dům včetně pozemku vs 01.08.1996
00003891 255592006 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Dům včetně pozemku vs 01.02.1997
00003891 255592007 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Dům včetně pozemku vs 01.02.1997
00003891 255592008 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Dům včetně pozemku vs 01.02.1997
00003891 255592009 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Dům včetně pozemku vs 01.08.1997
00003891 255592010 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Dům včetně pozemku vs 01.07.1996
00003891 255592011 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Dům včetně pozemku vs 01.07.1996
00003891 255592012 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Dům včetně pozemku vs 01.07.1996
00003891 255592013 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Dům vs 30.12.1997
00003891 255592014 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Dům včetně pozemku vs 01.09.1997
00003891 255592015 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Dům včetně pozemku vs 01.06.1997
00003891 255592016 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Dům včetně pozemku vs 01.02.1997
00003891 255592017 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Dům včetně pozemku vs 01.06.1996
00003891 255592018 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Dům včetně pozemku vs 01.02.1997
00003891 255592019 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Dům včetně pozemku vs 01.06.1996
00003891 255592020 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Dům včetně pozemku vs 01.06.1996
00003891 255592021 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Dům včetně pozemku vs 01.06.1996
00003891 255592022 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Dům včetně pozemku vs 01.06.1996
00003891 255592023 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Dům včetně pozemku vs 01.09.1997
00003891 255592024 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Dům včetně pozemku a včetně ho vs 01.06.1997
00003891 255592025 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Dům včetně pozemku vs 30.12.1997
00003891 255592026 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Dům včetně pozemku vs 01.02.1997
00003891 255592027 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Dům včetně pozemku a garáže vs 01.06.1997
00003891 255592028 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Dům včetně pozemku vs 01.06.1997
00003891 255592029 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. dům č.p.238,Nábřeží, Jílové u Děčína vs 01.08.1997
00003891 255592030 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. dům č.p.48,Teplická ul., Jílové u Děčína vs 30.12.1997
00003891 255593001 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Nebytový dům pp 01.12.1995
00003891 255596001 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Tepelné hospodářství a nebytov bp 01.05.1995
00003891 255596002 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Tepelné hospodářství a nebytov bp 30.11.1996
00003891 255596003 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Tepelné hospodářství Česká Kam bp 01.06.1995
00003891 255596004 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Tepelné hospodářství Benešov n bp 01.06.1995
00003891 255596005 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Nebytový dům bp 01.06.1995
00003891 255596006 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Tepelné hospodářství v Jílovém bp 01.12.1997
00003891 255596007 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Dům nám. Míru čp. 280, Jílové bp 01.07.1997
00003891 255603001 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Nebytový dům pp 01.11.1995
00003891 255613001 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Nebytový dům pp 01.05.1995
00003891 255643001 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Nebytový dům, Masarykovo nám. pp 01.11.1996
00003891 255663001 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Nebytový dům pp 01.04.1995
00003891 255693001 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Nebytový dům pp 01.04.1995
00003891 255703001 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Nebytový dům pp 01.04.1995
00003891 255713001 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Nebytový dům pp 01.04.1995
00003891 255721001 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Nebytový dům Teplická 377/86, vd 04.12.1996
00003891 255723001 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Nebytový dům, Teplická 377/86, pp 30.06.1996
00003891 258673001 BYTOVÝ PODNIK Děčín s.p. Nebytový dům čp. 130/15 Prokopa Holého, včetně přísl.stavebního pozemku pp 01.10.1997
18205712 230816001 Bytový podnik Dubňany s.p. Podnik bytového hosp. bp 01.05.1995
00095877 255552001 Bytový podnik Havířov, s.p. čp.1153 Lašská ul. vč. pozemk vs 01.10.1996
00095877 255552002 Bytový podnik Havířov, s.p. čp.873 Dlouhá ul. vč. pozemku vs 01.10.1996
00095877 255552003 Bytový podnik Havířov, s.p. čp.1145 Dlouhá ul. vč. pozemku vs 01.10.1996
00095877 255552004 Bytový podnik Havířov, s.p. čp.225 Fibichova ul. vč. pozem vs 01.02.1997
00095877 255552005 Bytový podnik Havířov, s.p. čp.1290 Přemyslova ul. vč. poz vs 01.03.1997
00095877 255552006 Bytový podnik Havířov, s.p. čp.758 ul.E.Krásnohorské vč. p vs 01.12.1996
00095877 255552007 Bytový podnik Havířov, s.p. čp.896 Dělnická ul. bez pozemk vs 01.12.1996
00095877 255552008 Bytový podnik Havířov, s.p. hala Dělnická ul.č.896 bez poz vs 01.12.1996
00095877 255552009 Bytový podnik Havířov, s.p. čp.1370 ul.K.Světlé bez pozemk vs 01.12.1996
00095877 255556001 Bytový podnik Havířov, s.p. Bytový podnik Havířov s.p. bp 01.01.1996
00074951 264342001 Bytový podnik Horažďovice Dům č.p.6, Mírové náměstí 6, H vs 01.02.1997
00074951 264342002 Bytový podnik Horažďovice Dům č.p.15,Mírové náměstí 15, vs 01.04.1996
00074951 264343001 Bytový podnik Horažďovice 1/4 domu čp. 264, 1/4 pozemku pp 01.03.1995
00074951 264346001 Bytový podnik Horažďovice Bytový podnik Horažďovice bp 01.03.1995
00074951 505873001 Bytový podnik Horažďovice Dům čp. 4, Mírové nám., včetně pozemku č.p. 100/1 v k.ú. Horažďovice pp 01.01.2000
00074951 505876001 Bytový podnik Horažďovice Pozemky p.č. 314/8, p.č. 400, p.č. 784/4 v k.ú. Horažďovice bp 01.01.2000
00083861 231221001 Bytový podnik Hradec Králové Rekr. zař. Bernartice, vč. maj vd 24.01.1997
00083861 231222001 Bytový podnik Hradec Králové Dům čp. 782 bez zast. pozemku vs 01.02.1997
00083861 231222002 Bytový podnik Hradec Králové Dům čp. 1122 vč. př. zast. poz vs 30.11.1998
00083861 231222003 Bytový podnik Hradec Králové Dům čp. 865 včetně přísl. zast vs 01.07.1997
00083861 231226001 Bytový podnik Hradec Králové Tepelné hospodářství, garáže, bp 01.01.1998
18051031 255776003 Bytový podnik Jablunkov, s.p. kotelna čp.51 Mlýnská, včeytn bp 01.05.1996
18051031 255783001 Bytový podnik Jablunkov, s.p. Dům čp. 16 včetně pozemku o vý pp 01.03.1996
18051031 255793002 Bytový podnik Jablunkov, s.p. Dům čp. 2, včetně pozemku 448 pp 01.07.1996
18051031 255813001 Bytový podnik Jablunkov, s.p. Dům čp. 14, včetně pozemku 235 pp 01.07.1996
18051031 255823001 Bytový podnik Jablunkov, s.p. Dům čp. 4, Mariánské nám., Jab pp 01.04.1996
00085162 252761001 Bytový podnik města Pardubic, ubytovna Mladých vd 28.02.1996
00085162 252761002 Bytový podnik města Pardubic, rekreační zařízení vd 02.02.1996
00085162 252761003 Bytový podnik města Pardubic, garáže Na Záboří vd 27.08.1996
00085162 252761004 Bytový podnik města Pardubic, garáže U kostelíčka vd 27.08.1996
00085162 252761005 Bytový podnik města Pardubic, garáže Hakenova vd 28.02.1996
00085162 252761006 Bytový podnik města Pardubic, garáže Palackého vd 27.08.1996
00085162 252761007 Bytový podnik města Pardubic, garáže Devotyho vd 31.03.1998
00085162 252763001 Bytový podnik města Pardubic, areál Na Zavadilce pp 01.04.1996
00085162 252766001 Bytový podnik města Pardubic, Tepelné hospodářství bp 01.01.1996
00085162 252766002 Bytový podnik města Pardubic, Správní budova bp 30.11.1998
00085162 252766101 Bytový podnik města Pardubic, Helena Veselá rv 01.01.1996
00085162 252766302 Bytový podnik města Pardubic, Věra Vopičková rv 27.09.1995
00085162 252766303 Bytový podnik města Pardubic, Ing. Ivo Dvořáček rv 27.09.1995
00085162 252766304 Bytový podnik města Pardubic, PhDr. Milan Dvořáček rv 15.12.1995
00085162 252773001 Bytový podnik města Pardubic, Budova distribučního objektu pp 01.07.1995
00085162 252783001 Bytový podnik města Pardubic, Nebytový dům vč. pozemku pp 15.06.1995
00085162 252801001 Bytový podnik města Pardubic, Bud.Smetanovo nám. č.47, s poz vd 10.12.2003
00085162 252803001 Bytový podnik města Pardubic, Nebytový dům včetně pozemku pp 31.12.1996
00097837 231772001 Bytový podnik města Přerova Dům služeb ul. Dr. M. Horákové č.8,10,12 vs 01.01.1999
00097837 231772002 Bytový podnik města Přerova Dům č.p. 385 Škodova č.16 vs 01.01.1999
00097837 231772003 Bytový podnik města Přerova Rekreační chata Jívová vs 01.01.1999
00097837 231772004 Bytový podnik města Přerova Rekreační chata Rusava vs 01.01.1999
00097837 231776001 Bytový podnik města Přerova Předávací stanice,Energocetrum,výtopna Předmostí,Kojetínská 9,M.Dlažka č.42,garáže Škodova,kryt CO,sklady,výměník u domu č.640 bp 01.04.1998
00063771 081803001 Bytový podnik Praha 8 s.p. Bytový podnik Praha 8 s.p. pp 01.11.1993
00063771 096623001 Bytový podnik Praha 8 s.p. Přízemní objekt pp 01.05.1993
00091294 233053001 Bytový podnik Prostějov Nebytový dům pp 01.04.1996
00091294 251873001 Bytový podnik Prostějov Nebytový dům pp 01.12.1995
00091294 251873002 Bytový podnik Prostějov Nebytový dům pp 01.02.1996
00091294 251873003 Bytový podnik Prostějov Nebytový dům pp 01.02.1996
00091294 251873004 Bytový podnik Prostějov Nebytový dům pp 01.04.1996
00091294 251876001 Bytový podnik Prostějov Bytový podnik města Prostějova bp 01.01.1996
00091294 251883001 Bytový podnik Prostějov Středisko doprava a provozní b pp 01.04.1996
00091294 251913001 Bytový podnik Prostějov Nebytový dům, Outratova 23 pp 01.11.1995
00091294 251943001 Bytový podnik Prostějov Nebytový dům - Bedihošť 88 pp 01.05.1996
00091294 251953001 Bytový podnik Prostějov Nebytový dům Kostelecká 54 pp 01.04.1996
00091294 251983001 Bytový podnik Prostějov Nebytový dům Olomoucká 10 pp 01.04.1996
00091294 252003001 Bytový podnik Prostějov Nebytový dům, Jungmanova 5 pp 01.10.1996
00091294 252003002 Bytový podnik Prostějov Nebytový dům, Poděbradovo 10 pp 01.02.1997
00483494 048031001 Bytový podnik Přelouč Rekreační chata v obci Seník vd 31.08.1995
00483494 048032001 Bytový podnik Přelouč nebytový dům čp. 21 v Přelouči vs 01.04.1996
00483494 048036001 Bytový podnik Přelouč 3 katelny, dům č.p.248,1001, i bp 01.01.1996
00480487 269982001 Bytový podnik Rumburk s. p. Bytový podnik Rumburk, objekt Palackého 206 vs 01.07.1997
00480487 269982002 Bytový podnik Rumburk s. p. Bytový podnik Rumburk, objekt Vrchlického 99 vs 01.07.1997
00480487 269986001 Bytový podnik Rumburk s. p. Bytový podnik Rumburk, Tepelné hospodářství bp 01.04.1998
00073776 264323001 Bytový podnik s.p. Domažlice Nebytový objekt, nám. Míru 123 pp 01.04.1995
00073776 264326001 Bytový podnik s.p. Domažlice Bytový podnik s.p. bp 01.04.1995
00073776 264333001 Bytový podnik s.p. Domažlice Část majetku bytového podniku pp 01.06.1995
00063487 253271001 Bytový podnik v Praze 3 Rekreační chaty s pozemky č. 2 vd 14.09.1995
00063487 253276001 Bytový podnik v Praze 3 Nebytový objekt a poz.č.2792 bp 01.05.1995
00063487 253276002 Bytový podnik v Praze 3 Pozemky č. 3520, 3526, 3528, bp 01.05.1995
00063487 253276003 Bytový podnik v Praze 3 Pozemek č.3519 k.ú.Žižkov bp 01.05.1995
00063487 253276004 Bytový podnik v Praze 3 Nebytový objekt a pozemek č. bp 01.05.1995
00063487 253323001 Bytový podnik v Praze 3 Nebytový objekt č.p. 791 a par pp 16.12.1995
00063487 253323005 Bytový podnik v Praze 3 Nebytový objekt čp. 146 a parc pp 01.08.1997
00063487 253323012 Bytový podnik v Praze 3 Nebytový objekt čp. 666 parcel pp 16.12.1995
00063487 253323013 Bytový podnik v Praze 3 Nebytový objekt čp. 41 a parce pp 16.12.1995
00063487 253323015 Bytový podnik v Praze 3 Nebytový objekt čp. 2015 a pa pp 16.12.1995
00063487 253413001 Bytový podnik v Praze 3 Nebytový objekt č.p. 109 a par pp 01.01.1997
00063487 253443001 Bytový podnik v Praze 3 Nebytový objekt čp. 1728,parce pp 01.02.1997
00063487 253503001 Bytový podnik v Praze 3 Nebytový objekt čp. 445,parcel pp 01.03.1996
00063487 253553001 Bytový podnik v Praze 3 Nebytový objekt čp. 709 parcel pp 01.12.1996
00063487 253573001 Bytový podnik v Praze 3 Nebytový objekt čp. 195,parcel pp 01.09.1996
00063487 253583001 Bytový podnik v Praze 3 Nebytový objekt čp. 66,parcela pp 01.06.1996
00063487 253673002 Bytový podnik v Praze 3 Nebytový objekt č.p. 2496 a pa pp 01.01.1997
00063487 253723001 Bytový podnik v Praze 3 Nebytový objekt č.p. 1691 a pa pp 01.02.1997
00063665 269451001 Bytový podnik v Praze 6, s.p. nebytový dům Ruzyňská 8 s poze vd 25.09.1996
00063665 269452001 Bytový podnik v Praze 6, s.p. nebytový dům Bělohorská 123 s vs 01.03.1997
00063665 269452002 Bytový podnik v Praze 6, s.p. nebytový dům Bělohorská 111 s vs 01.03.1997
00063665 269452003 Bytový podnik v Praze 6, s.p. nebytový dům Říčanova 8 s poze vs 01.02.1997
00063665 269452004 Bytový podnik v Praze 6, s.p. nebytový dům Bělohorská 69 s p vs 01.03.1997
00063665 269452005 Bytový podnik v Praze 6, s.p. nebytový dům Kladenská 121 s p vs 01.02.1997
00063665 269452006 Bytový podnik v Praze 6, s.p. nebytový dům Bělohorská 275 s vs 01.02.1997
00063665 269453001 Bytový podnik v Praze 6, s.p. 20 garáží u domu Sušická 11/61 pp
00063665 269453002 Bytový podnik v Praze 6, s.p. Ideální 1/2 nebytového domu, J pp 01.06.1996
00063665 269453004 Bytový podnik v Praze 6, s.p. 10 garáží u domu Radimova 23/1 pp
00063665 269453006 Bytový podnik v Praze 6, s.p. Strojní zařízení (PPS, DKP a Z pp 30.09.1997
00063665 269456001 Bytový podnik v Praze 6, s.p. Majetek movitý a nemovitý viz bp 01.11.1997
00063665 269481001 Bytový podnik v Praze 6, s.p. Nebytový dům čp. 310 s pozemke vd 27.05.1997
00063665 269481002 Bytový podnik v Praze 6, s.p. Nebytový dům čp. 687 s pozemke vd 27.05.1997
00063665 269513001 Bytový podnik v Praze 6, s.p. Nebytový dům, V Podbabě 54, Pr pp 01.09.1995
00063665 269521001 Bytový podnik v Praze 6, s.p. Neb.dům čp.1883 s poz.3477/283 vd 27.05.1997
00063665 269553001 Bytový podnik v Praze 6, s.p. Budova Patočkova 67, včetně po pp 01.10.1997
00063665 269673001 Bytový podnik v Praze 6, s.p. Bytový dům, Za Hanspaulkou 9/8 pp 01.12.1995
00063665 269523002 Bytový podnik v Praze 6, s.p. Budova Čilova 9, včetně pozemk pp 01.06.1997
00063665 520363001 Bytový podnik v Praze 6, s.p. (nyní ÚZSVM) Ideální 15/16 pozemků p.č. 2397/2 a 2398, k.ú. Břevnov, obec Praha pp 01.10.2005
00063665 520482001 Bytový podnik v Praze 6, s.p. (nyní ÚZSVM) Část pozemku p.č. 3594/1 - nádvoří o výměře 512 m2, k.ú. Břevnov vs 24.10.2005
00063665 520483001 Bytový podnik v Praze 6, s.p. (nyní ÚZSVM) Část pozemku p.č. 3594/1 - zastavěná plocha o výměře 26 m2, k.ú. Břevnov pp 01.03.2005
00063665 520483002 Bytový podnik v Praze 6, s.p. (nyní ÚZSVM) Část pozemku p.č. 3594/1 - nádvoří o výměře 512 m2, k.ú. Břevnov pp 01.12.2005
00562076 264751001 Bytový podnik Vratimov, s.p. Bytový podnik Vratimov -správn vd 29.08.1995
00562076 264753001 Bytový podnik Vratimov, s.p. Dům č. 42 ul.Frýdecká pp 01.06.1995
00562076 264756001 Bytový podnik Vratimov, s.p. Bytový podnik Vratimov, pozemk bp 01.06.1995
15040798 600016001 Bytový podnik, Dobruška Státní podnik bytového hospodářství bp 01.01.1997
00534862 265771001 Bytový podnik, s.p.Bruntál Nebytový dům č. 7 ul.Požárníků vd 30.05.1996
00534862 265771002 Bytový podnik, s.p.Bruntál Nebytový dům č.6 ul.Ruská včet vd 31.05.1996
00534862 265772001 Bytový podnik, s.p.Bruntál Nebytový dům č.13 ul.Požárníků vs 01.09.1997
00534862 265772002 Bytový podnik, s.p.Bruntál Nebytový dům č.5 ul.K.Světlé v vs 31.07.1998
00534862 265773002 Bytový podnik, s.p.Bruntál Nebytový dům, ul. E. Beneše čp pp 01.05.1996
00534862 265776001 Bytový podnik, s.p.Bruntál Bytový podnik Bruntál s.p. bp 01.03.1996
00534862 265776002 Bytový podnik, s.p.Bruntál Správa a údržba bytového fondu bp 01.03.1996
00534862 265783001 Bytový podnik, s.p.Bruntál Nebytový dům, nám. Míru 26, čp pp 01.02.1996
00494291 254341001 Bytový podnik, s.p.Krnov Chata Křížová vd 02.11.1995
00494291 254341002 Bytový podnik, s.p.Krnov Společné garáže vd 06.06.1996
00494291 254342001 Bytový podnik, s.p.Krnov Dvě nízkotlaké kotelny, Nádraž vs 01.06.1997
00494291 254343001 Bytový podnik, s.p.Krnov Dvě nízkotlakové kotelny město pp 31.01.1996
00494291 254346001 Bytový podnik, s.p.Krnov Bytový podnik s.p. Krnov bp 01.12.1995
00494291 254353001 Bytový podnik, s.p.Krnov Provozovna údržby a služeb byt pp 01.09.1995
00494291 254372001 Bytový podnik, s.p.Krnov Výtopna a prádelna, výměníková vs 01.09.1997
00494291 254373001 Bytový podnik, s.p.Krnov Byt.podnik s.p.Krnov, výt.a pr pp 31.12.1996
13691961 071074001 Bzenecké konzervárny, s. p. Gemos s.p. Bzenec sa 20.12.1993
13691961 040413001 Bzenecké konzervárny, státní p Gemos, státní podnik Bzenec rd 01.10.1993

C

C - Privatizační jednotky od písmene C
IČO Číslo projektu a číslo jednotky Název subjektu Název privatizační jednotky Způsob privatizace Datum ukončení jednotky
00015113 019114001 CALOFRIG Borovany, s.p. CALOFRIG Borovany a.s. sa 01.05.1992
00015113 019116001 CALOFRIG Borovany, s.p. Mateřská škola I. a pozemky bp 01.05.1993
00015113 019116101 CALOFRIG Borovany, s.p. Josef Nováček rv 01.09.1993
00009547 035304001 Carborundum-Electrite spoj.záv CARBORUNDUM ELECTRITE, a.s. sa 01.05.1992
00009547 035306002 Carborundum-Electrite spoj.záv Internát podniku Carborundum bp 30.11.1996
00009547 035306001 Carborundum-Electrite spoj.záv Prodejní středisko bp 30.11.1996
15504077 001365001 Cement Hranice, a.s. Cement Hranice a.s. aa 01.05.1995
45193240 002574001 Cementárna Ostrava/CEMOS/,s.p. Cemos Ostrava a.s. sa 22.01.1992
00015032 000035001 Cementárny a vápenky Mokrá, a. Cementárny a vápenky Mokrá, a. aa 01.12.1991
15052320 000055001 Cementárny a vápenky Prachovic CEVA Prachovice a.s. aa 01.11.1991
00092011 264196001 Centrální tepelný zdroj Uh.Hra Centrál.tepel.zdroj Uh.Hrad.s. bp 01.10.1996
00177148 006103001 Centroflor, s.p. Centroflor s.p. pp 15.06.1992
00142492 110915001 CENTROPEN, a.s. CENTROPEN, a. s. aa 01.08.1992
00014290 001884001 CENTROPROJEKT, s.p. Centroprojekt Zlín a.s. sa 01.05.1992
00014290 001886001 CENTROPROJEKT, s.p. Mateřská škola bp 01.06.1992
00014290 001886002 CENTROPROJEKT, s.p. Obytný dům Vodní,obytný dům Na bp 01.06.1992
45237158 316833001 Centrum léčebné rehabilitace O Centrum léčebné rehabilitace O pp 01.10.1994
45245719 320583001 Centrum pro dítě a rodinu - ZE Centrum pro dítě a rodinu - Ze pp 01.04.1995
00163180 637033001 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci+jesle Limuzská 471 Budova jeslí bez pozemků, Limuzská 471, Praha 10 pp 01.07.1998
00163180 637033002 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci+jesle Limuzská 471 Jesle Limuzská 471 - pozemky p. č. 806/279 a 806/313 v k. ú. Malešice, Praha 10 pp 01.12.2000
00671673 001243001 CEPOL, s.p. CEPOL, s.p. pp 01.05.1993
00014931 000025001 CEVA Králův Dvůr, a.s. CEVA Králův Dvůr a.s. aa 01.12.1991
00173258 001391001 CEVASYSTÉM Praha, s.p. CEVASYSTEM s.p. Praha vd 30.05.1992
14617081 019231001 CIDEM Hranice, a.s. Cihelna Polom vd 31.12.1994
14617081 019231002 CIDEM Hranice, a.s. Dům č.100 vd 31.12.1994
14617081 019233002 CIDEM Hranice, a.s. Závod DCD pp 31.03.1996
14617081 019233003 CIDEM Hranice, a.s. Závod pálená krytina Hranice pp 31.03.1996
14617081 019235001 CIDEM Hranice, a.s. Cidem Hranice a.s. aa 01.05.1992
00170798 032483001 Cihelna a panelárna Libochovic Cihelna a panelárna, s.p. Libo pp 01.10.1992
00170798 032486001 Cihelna a panelárna Libochovic 14 bytových jednotek bp 01.10.1992
00170798 032486301 Cihelna a panelárna Libochovic Dagmar Němcová rv 30.11.1992
00169986 015205001 CIHELNA DOLNÍ JIRČANY, a.s. Cihelny-Dolní Jirčany a.s. aa 01.05.1992
00569071 062843001 Cihelna Hodonín, s.p. Cihelna Hodonín pp 01.10.1992
00171417 019714001 Cihelna Hostomice, s.p. Tento majetek bude vložen do n sa 14.09.1994
00174637 090743001 Cihelna Hrádek nad Nisou, s.p. Cihelna s.p. pp 01.09.1993
00174637 090746001 Cihelna Hrádek nad Nisou, s.p. Cihelna s.p. bp 01.09.1993
14799341 245032001 Cihelna Chmeliště, s.p. Cihelna Chmeliště-Uhl.Janovice vs 01.01.1997
14799341 245036301 Cihelna Chmeliště, s.p. Smrčková Libuše rv 27.10.1994
00478342 210083001 Cihelna Chrást, s.p. Cihelna Chrást, s.p. pp 01.09.1993
00170135 107613001 Cihelna Kostelec n.O., s.p. Cihelna Kostelec rd 01.01.1993
00496910 032423001 Cihelna Nehvizdky, s.p. Cihelna Nehvizdky rd 01.10.1992
00542202 031425001 Cihelna Novosedly, a.s. Cihelna Novosedly a.s. aa 01.05.1992
00527190 032253001 Cihelna Osenice, s.p. Cihelna Osenice, s.p. pp 01.04.1993
00527173 105856001 Cihelna Pulice, s.p. Cihelna Pulice, s.p. bp 01.06.1993
00664154 032574001 Cihelna Řepov, s.p. KORAMIC Řepov a.s. sa 01.05.1992
00664154 032576001 Cihelna Řepov, s.p. Cihelna Řepov bp 01.12.1997
00174581 210673001 Cihelna Staré Místo, s.p. Cihelna Staré Místo státní podnik pp 01.04.1998
00174530 207652001 Cihelna Uhříněves, s.p. Cihelna Uhříněves-výrobní závo vs 01.11.1996
00174530 207656001 Cihelna Uhříněves, s.p. Cihelna Uhříněves s.p. - nemov bp 01.02.1997
15547159 028755001 CIHELNY ŠLAPANICE, a.s. Cihelny Šlapanice a.s. aa 01.05.1992
00015270 011114001 Cihlářské a keramické závody Severočeské cihelny a.s. sa 01.05.1992
00527203 114672001 Cihlářské závody Hrochův Týnec Cihlářské závody Hrochův Týnec vs 01.09.1994
00527203 114673001 Cihlářské závody Hrochův Týnec Cihelna Ústí nad Orlicí rd 01.06.1994
00527203 114676001 Cihlářské závody Hrochův Týnec 12 bytových jednotek bp 01.11.1994
00150321 219224001 COLORlak, s.p. COLORlak a.s. sa 01.09.1993
00150321 219226101 COLORlak, s.p. Miroslav Kirschner rv 01.06.1993
00558486 233082001 CONTEX Letovice, s.p. CONTEX státní podnik vs 01.12.1995
00146285 002153001 Continental Brno Continental Brno, s.p. pp 01.08.1992
00146285 002156001 Continental Brno Personální ubytovna Svratka bp 01.08.1992
00174459 002704001 Cottex, s.p. COTTEX, a.s. sa 01.05.1992
00174459 002706102 Cottex, s.p. Luke Tomáš rv 01.11.1992
00174459 002706103 Cottex, s.p. Zítko Jan +další v příloze rv 01.04.1993
00174459 002706104 Cottex, s.p. Laštovička Jiří + další rv 01.11.1992
00174459 002706101 Cottex, s.p. Roman Novotný a spol. rv 01.11.1992
00518573 036363001 Cremona, s.p.; CREMONA, s.p. Cremona, s.p. pp 01.09.1992
00518573 036366001 Cremona, s.p.; CREMONA, s.p. Cremona, s.p. bp 01.09.1992
00012424 109693001 Crystalex, s.p. CRYSTALEX Kamenice Včelnička pp 01.06.1992
00012424 238634001 Crystalex, s.p. Crystalex, a.s. sa 13.12.1993
00012424 238636001 Crystalex, s.p. Víceúčelová budova se sklářsko bp 01.03.1996
00012424 238653005 Crystalex, s.p. Crystalex s.p.,Kamenický Šenov pp 01.12.1993
00012424 238683008 Crystalex, s.p. Crystalex Nový bor z.Harrachov pp 01.07.1993
00012424 238686001 Crystalex, s.p. Bytové jednotky,muzeum,sbírka bp 01.08.1993
00012424 238733001 Crystalex, s.p. Crystalex s.p., závod 3 pp 01.06.1993
00012441 400042001 Crystalex, s.p. CRYSTALEX s.p, závod LENORA vs 01.10.1993
13695649 150102001 CS.URANOVY PRUMYSL,S.P.,STRAZ DIAMO odšt.z.PEGAS Nové Město vs 01.08.1996
00660884 219762001 CTM Praha, s.p. CTM Praha dílna Žampach vs 01.06.1994
00660884 219763001 CTM Praha, s.p. CTM Praha - provozovna Vršovic rd 01.09.1993
00660884 219763002 CTM Praha, s.p. CTM Praha Vinohrady rd 01.09.1993
00660884 219766001 CTM Praha, s.p. CTM Praha administrativní budo bp 01.02.1994
00660884 219766102 CTM Praha, s.p. Ing.Jan a Jaroslav Brázdilovi rv 01.09.1993
16193661 072875001 Cukroprojekt a.s. Cukroprojekt a.s. aa 28.02.1993
00663077 027574001 Cukrovar a rafinerie cukru Cukrovar a rafinérie cukru a.s sa 30.04.1992
00663069 202394001 Cukrovar Brodce n.Jiz., s.p. Cukrovar Brodce n.Jizerou sa 29.11.1993
00527505 235123001 Cukrovar Dobřenice Cukrovar Syrovátka, s.p. pp 15.03.1994
00663476 202604001 Cukrovar Dolní Beřkovice, s.p. Cukrovar Dolní Beřkovice s.p. sa 16.12.1993
16325842 026154001 Cukrovar Hrušovany závod 05 Cukrovar Hrušovany n.J. a.s. sa 30.04.1992
00471933 202414001 Cukrovar Mnichovo Hradiště Cukrovar Mnichovo Hradiště sa 06.12.1993
14798093 202334001 Cukrovar Ovčáry, státní podnik Cukrovar Ovčáry, a.s. sa 17.12.1993
00495492 111904001 Cukrovar Prosenice, státní pod XXX sa 16.12.1993
00495506 202434001 Cukrovar Uničov, s. p. Cukrovar Uničov, s.p. sa 15.12.1993
00472751 227001001 Cukrovar Velvary,s.p. Cukrovar Velvary vd 20.07.1995
00472751 227006001 Cukrovar Velvary,s.p. Obytné domy Cukrovaru Velvary bp 01.02.1995
00495476 008054001 Cukrovar, s.p. Litovel Cukrovar Litovel a.s. sa 24.04.1992
00495484 012852001 Cukrovar, s.p., Opava Cukrovar Opava, s. p. vs 01.10.1992
15061621 026065001 Cukrovary BANOP, a.s. Cukrovary BANOP a.s. aa 25.04.1992
00016284 059764001 Cukrovary Hradec Králové, s.p. Východočeská cukerní a.s. sa 05.05.1992
00016306 005911001 Cukrovary Olomouc, s.p. Cukrovar Holice vd 31.12.1994
00016306 005914001 Cukrovary Olomouc, s.p. Cukrovar Brodek u Přerova a.s. sa 07.05.1992
00016306 005914002 Cukrovary Olomouc, s.p. Cukrovar Drahanovice a.s. sa 30.04.1992
00016306 005914003 Cukrovary Olomouc, s.p. Cukrovar Dřevohostice a.s. sa 30.04.1992
00016306 005914004 Cukrovary Olomouc, s.p. Cukrovar Kojetín a.s. sa 30.04.1992
00016292 027044001 Cukrovary Uher. Hradiště, s.p. Moravské cukerní sdružení a.s. sa 28.04.1992
00016292 027064001 Cukrovary Uher. Hradiště, s.p. Cukrovar Vrbátky a.s. sa 03.05.1992
00016292 062534001 Cukrovary Uher. Hradiště, s.p. Cukrovar Němčice nad Hanou a.s sa 04.05.1992
00016292 096464001 Cukrovary Uher. Hradiště, s.p. Cukrovar Hodonín a.s. sa 06.05.1992
18164153 013924001 Cukrovary Uher. Hradiště, s.p. Cukrovar Vyškov a.s. sa 30.04.1992
00016292 100186001 Cukrovary Uherské Hradiště,s.p Cukrovary Uherské Hradiště bp 01.10.1992
00016292 150451001 Cukrovary Uherské Hradiště,s.p Vila - 6 bytů vd 03.10.1996
00016292 150453001 Cukrovary Uherské Hradiště,s.p Cukrovar Slavkov u Brna pp 01.10.1993
00016292 150456001 Cukrovary Uherské Hradiště,s.p Byty Slavkov bp 01.11.1997
00016292 055463001 Cukrovary Uherské Hradiště,s.p Cukrovary UH, závod Bedihošť pp 01.06.1993
00016292 022646001 Cukrovary Uherské Hradiště,s.p Cukrovar Břeclav bp 01.10.1992
00530280 028414001 Cukrovary Uherské Hradiště,s.p; Zemědělské stavby Kyjov Zemědělské stavby Kyjov a.s. sa 22.04.1992
00530280 028416001 Cukrovary Uherské Hradiště,s.p; Zemědělské stavby Kyjov Zemědělské stavby s.p. Kyjov bp 01.05.1993
00016276 218284001 Cukrovary Žatec,s.p. Cukrovary Žatec, státní podni sa 22.12.1993
00016276 218303001 Cukrovary Žatec,s.p. část cukrovaru Lenešice pp 01.05.1994
16193679 005085001 Cukrspol Praha-Modřany, a.s. Cukrspol Praha-Modřany, a.s. aa 18.04.1992
15043223 006005001 Cutisin, a.s. Cutisin,a.s. aa 19.04.1992
15043223 006006001 Cutisin, a.s. Bytové hospodářství Kořenov bp 01.07.1992
15043223 006006002 Cutisin, a.s. Obytný dům bp 01.07.1992
15043223 006006003 Cutisin, a.s. Obytný dům bp 01.07.1992
Č - Privatizační jednotky od písmene Č
IČO Číslo projektu a číslo jednotky Název subjektu Název privatizační jednotky Způsob privatizace Datum ukončení jednotky
00086941 5524001 ČAO s.p. ČSAO Hradec Králové a.s. sa 1.5.1992
00086941 5524002 ČAO s.p. Autoopravna Turnov,a.s. sa 1.5.1992
00086941 5526001 ČAO s.p. Jídelna Hořice bp 1.6.1992
00086941 5526002 ČAO s.p. Skládka Lodín bp 1.6.1992
00663441 69013001 Čáslavská mlékárna, státní pod Čáslavská mlékárna, s. p. Čás pp 1.11.1993
48118664 630411001 část - Zásobovací závod České Velenice Zásobovací závod České Velenice vd 3.12.1997
48118664 630243001 část-opravna měnírenského zařízení Hranice na Moravě Opravna měnírenského zařízení Hranice na Moravě pp 1.11.1998
48118664 630343001 ČD část - Zásobovací závod Česká Lípa Zásobovací závod Česká Lípa - část I pp 1.7.1997
48118664 620503005 ČD Drahostav Stavenbí oddíl Drahstav Bohumín v Českém Těšíně pp  
48118664 615392001 ČD Drahstav Plzeň Čerpací stanice Hořovice vs 1.5.1999
48118664 615392002 ČD Drahstav Plzeň Administrativní budova v Poběžovicích vs 1.11.1998
48118664 615396001 ČD Drahstav Plzeň Mateřská škola v Dasnicích bp 1.2.1998
48118664 615396002 ČD Drahstav Plzeň Čerpací stanice Vrčeň s vodojemem v Nepomuku bp 1.2.1998
48118664 623913004 ČD Drahstav Turnov Stavební oddíl Meziměstí - část pp 1.3.1998
48118664 623902001 ČD Drahstav údržbářské dílny,část budov a pozem.Pardubice Sklady a skladové plochy oddílu Nymburk parcela 1748/1 vs 5.10.2005
48118664 623903001 ČD Drahstav údržbářské dílny,část budov a pozem.Pardubice Cihelna Česká Třebová pp 1.4.1998
48118664 620213001 ČD Drahstav údržbářské dílny,část budov a pozem.Praha Mechanizační středisko Těšnov a údržbářské dílny Kralupy nad Vltavou pp 1.3.1998
48118664 623911002 ČD Drahstav údržbářské dílny,část budov a pozem.Turnov Hotel Na Dobeníně vd 28.4.2000
48118664 620501001 ČD Drahstav údržbářské dílny,části budov,pozemky,Bohumín Obyt.dům Ostrava vd 20.4.1998
48118664 620501002 ČD Drahstav údržbářské dílny,části budov,pozemky,Bohumín Obyt.dům Barbořina vd  
48118664 620501003 ČD Drahstav údržbářské dílny,části budov,pozemky,Bohumín Obyt.vilka Suchdol 297 vd 20.4.1998
48118664 620501004 ČD Drahstav údržbářské dílny,části budov,pozemky,Bohumín Rodinný domek Suchdol 428 vd 20.4.1998
48118664 620501005 ČD Drahstav údržbářské dílny,části budov,pozemky,Bohumín Budova Studénka vd 20.4.1998
48118664 620506001 ČD Drahstav údržbářské dílny,části budov,pozemky,Bohumín Obytný dům Bohumín bp 1.11.1997
48118664 620506002 ČD Drahstav údržbářské dílny,části budov,pozemky,Bohumín Dům Třinec bp 1.11.1997
48118664 621861001 ČD Drahstav údržbářské dílny,části budov,pozemky,Břeclav Dům č. 217, Rohatec vd 22.2.1999
48118664 621863001 ČD Drahstav údržbářské dílny,části budov,pozemky,Břeclav Stavební oddíl Staré Město pp 1.4.1998
48118664 621863003 ČD Drahstav údržbářské dílny,části budov,pozemky,Břeclav Strážní domek, Doubravice nad Svitavou pp 1.6.1998
48118664 621852001 ČD Drahstav údržbářské dílny,části budov,pozemky,Olomouc Stavební oddíl vs  
48118664 621852002 ČD Drahstav údržbářské dílny,části budov,pozemky,Olomouc Stavební oddíl Olomouc vs  
48118664 621852003 ČD Drahstav údržbářské dílny,části budov,pozemky,Olomouc Stavební oddíl Prostějov vs  
48118664 621853001 ČD Drahstav údržbářské dílny,části budov,pozemky,Olomouc Stavební oddíl Olomouc pp 1.11.1998
48118664 621853002 ČD Drahstav údržbářské dílny,části budov,pozemky,Olomouc Stavební oddíl Přerov pp 1.11.1998
48118664 621853003 ČD Drahstav údržbářské dílny,části budov,pozemky,Olomouc Mechanizační středisko Olomouc - dílny pp  
48118664 621853004 ČD Drahstav údržbářské dílny,části budov,pozemky,Olomouc Mechanizační středisko Olomouc - autodoprava pp  
48118664 620356001 ČD Lanová dráha Sněžka,Pec pod Sněžkou ČD, s.o. lanová dráha Pec pod Sněžkou bp 1.7.1997
48118664 629923001 ČD Litoměřice, část-montážní základna Polepy Montážní základna Polepy pp 1.7.1998
48118664 615413001 ČD Mostní obvod, středisko Plz České dráhy s.o. Mostní obvod pp 1.12.1995
48118664 615423001 ČD Mostní obvod, středisko Plz České dráhy s.o. dílny pro opr pp 1.5.1996
48118664 615483001 ČD Mostní obvod, středisko Plz ČD Elektroúsek výroba rozvaděč pp 1.6.1996
48118664 615522001 ČD Mostní obvod, středisko Plz Sdělov. a zabezpečovací dílny vs 1.4.1998
48118664 615923001 ČD Mostní obvod, středisko Plz Mateřská školka Chomutov pp 1.9.1996
48118664 615936001 ČD Mostní obvod, středisko Plz Mateřská škola Střekov bp 1.6.1996
48118664 615946001 ČD Mostní obvod, středisko Plz Mateřská škola - Perknov bp 1.6.1996
48118664 616283001 ČD Mostní obvod, středisko Plz ČD, ŽZ železniční nemocnice Nymburk pp 13.1.2003
48118664 616303002 ČD Mostní obvod, středisko Plz Pracoviště Poděbradská 358, Nymburk pp 1.5.1997
48118664 616413001 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽP České Budějovice prac.Strakonice pp 1.9.1997
48118664 616413002 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽP České Budějovice prac.Strakonice pp 1.11.1997
48118664 620043001 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽN Ústí nad Labem, pracoviště pp 1.7.1996
48118664 620063001 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽP Hradec Králové, prac. Borohrádek pp 31.3.1997
48118664 620073001 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽP Hradec Králové, prac. Stará Paka pp 1.10.1996
48118664 620073002 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽP Hradec Králové prac.Stará Paka pp 1.10.1996
48118664 620093001 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽP Hradec Králové prac. Jaroměř pp 1.10.1996
48118664 620123001 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽP Česká Třebová Prac. Lokomotivní depo pp 1.3.1996
48118664 620123002 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽP Česká Třebová Lokomotivní depo pp 1.6.1996
48118664 620183001 ČD Mostní obvod, středisko Plz České dráhy s.o. sdělovací a z pp 1.9.1996
48118664 620201001 ČD Mostní obvod, středisko Plz České Dráhy s.o. lokomotivní d vd 28.3.1996
48118664 620283001 ČD Mostní obvod, středisko Plz ČD Lanová dráha Ještěd Liberec pp  
48118664 620342001 ČD Mostní obvod, středisko Plz ČD Lanová dráha Jánské Lázně-Č vs 1.7.1996
48118664 620393002 ČD Mostní obvod, středisko Plz Ubytovna Kralupy nad Vltavou pp 10.8.1996
48118664 620522001 ČD Mostní obvod, středisko Plz Lanová dráha Javorový vrch - Oldřichovice vs 1.2.1997
48118664 620623004 ČD Mostní obvod, středisko Plz Pracoviště Nové nádraží, Pardubice pp 1.12.1996
48118664 620633001 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽP Česká Třebová pracoviště St pp 1.7.1996
48118664 620633002 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽP Česká Třebová pracoviště St pp 1.7.1996
48118664 620633003 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽP Česká Třebová prac. Staré n pp 1.7.1996
48118664 620633004 ČD Mostní obvod, středisko Plz Prac. Staré nádraží, ordinace pp 1.7.1996
48118664 620663001 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽP Česká Třebová pracoviště Choceň pp 1.3.1996
48118664 620733001 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽP Ostrava pracoviště Úprkova pp 1.8.1996
48118664 620753001 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽP Ostrava, prac. Bohumín, sto pp 1.4.1997
48118664 620753003 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽP Ostrava, prac. Bohumín, ord pp 31.12.1997
48118664 620753004 ČD Mostní obvod, středisko Plz Zubní laboratoř, ŽP Ostrava, p pp 1.4.1997
48118664 620763001 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽP Ostrava pracoviště Opava - pp 1.8.1996
48118664 620773001 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽP Ostrava pracoviště Frýdek-Místek pp 31.3.1997
48118664 620783001 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽP Ostrava, pracoviště Český Těšín pp 31.3.1997
48118664 620783002 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽP Ostrava pracoviště Český Těšín pp 1.8.1996
48118664 620793001 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽP Ostrava pracoviště Suchdol pp 31.3.1997
48118664 621483001 ČD Mostní obvod, středisko Plz Ubytovna Libeň pp 16.7.1995
48118664 621893001 ČD Mostní obvod, středisko Plz Sdělovací a zabezpečovací dílny pp 20.12.1995
48118664 622153001 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽP Brno, prac. Břeclav, Ordina pp 1.11.1996
48118664 622953001 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽN Praha, pracoviště , Myslíkova 20 pp 1.5.1996
48118664 623193001 ČD Mostní obvod, středisko Plz Pracoviště Kralupy nad Vltavou pp 1.5.1997
48118664 623343001 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽN Ústí nad Labem,pracoviště M pp 1.12.1996
48118664 623362001 ČD Mostní obvod, středisko Plz Želez. zdrav. Děčín Stará budova vs 1.4.1997
48118664 623413001 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽN Ústí nad Labem prac. Železn pp 1.7.1996
48118664 623423001 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽN Ústí nad Labem prac. Železn pp 1.8.1996
48118664 623433001 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽN Ústí nad Labem Pracoviště Chomutov pp 1.5.1996
48118664 623433002 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽN Ústí nad Labem Pracoviště Chomutov pp 31.3.1997
48118664 623433003 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽN Ústí nad Labem Pracoviště Chomutov pp 1.5.1996
48118664 623443001 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽN Ústí nad Labem Pracoviště Most pp 1.6.1996
48118664 623443002 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽN Ústí nad Labem Pracoviště Most pp 1.6.1996
48118664 623443003 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽN Ústí nad Labem Prac. Most o pp 1.6.1996
48118664 623453001 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽN Ústí nad Labem, pracoviště pp 1.10.1996
48118664 623463001 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽN Ústí nad Labem, prac. zst. pp 1.8.1996
48118664 623473001 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽN Ústí nad Labem, Prac. Litoměřice pp 1.10.1996
48118664 623483001 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽN Ústí nad Labem, pracoviště pp 1.8.1996
48118664 623483002 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽN Ústí nad Labem, pracoviště pp 30.4.1997
48118664 623493001 ČD Mostní obvod, středisko Plz Železniční poliklinika Liberec pp 1.7.1996
48118664 623513001 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽP Liberec, Pracoviště Rumburk pp 1.8.1996
48118664 623523001 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽP Liberec Pracoviště Turnov - pp 1.8.1996
48118664 623613001 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽP Přerov prac. Železniční lék pp 1.7.1997
48118664 623633001 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽP Přerov prac. žst. Valašské Meziříčí pp 1.4.1996
48118664 623633002 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽP Přerov prac. žst. Valašské Meziříčí pp 1.4.1996
48118664 623633003 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽP Přerov prac. žst. Valašské Meziříčí pp 1.4.1996
48118664 623653001 ČD Mostní obvod, středisko Plz ŽP Ostrava, prac. ŽLS Krnov pp 1.4.1997
48118664 623683003 ČD Mostní obvod, středisko Plz ČD, ŽZ Železniční nemocnice Ol pp 1.6.1997
48118664 623871001 ČD Mostní obvod, středisko Plz Truhlářská dílna vd 22.10.1997
48118664 623871002 ČD Mostní obvod, středisko Plz Dílna a sklad vd 3.9.1997
48118664 623871003 ČD Mostní obvod, středisko Plz Dílna a sklady vd 22.10.1997
48118664 623871004 ČD Mostní obvod, středisko Plz nemovitost s nebytovými prostory vd 22.10.1997
48118664 623873001 ČD Mostní obvod, středisko Plz Drahstav Ústí nad Labem truhlá pp 1.5.1997
48118664 623873002 ČD Mostní obvod, středisko Plz Drahstav-Mechanizační středisko pp 1.5.1997
48118664 623873003 ČD Mostní obvod, středisko Plz Drahstav-mechanizační středisk pp 1.6.1997
48118664 623876001 ČD Mostní obvod, středisko Plz Nemovitosti s nebytovými prost bp 5.10.2005
48118664 623913001 ČD Mostní obvod, středisko Plz Hala Chlumec nad Cidlinou pp 1.1.1997
48118664 623913003 ČD Mostní obvod, středisko Plz Stavební oddíl Liberec pp 1.3.1997
48118664 623973001 ČD Mostní obvod, středisko Plz Mateřská škola, Most pp 16.7.1995
48118664 624023001 ČD Mostní obvod, středisko Plz 132/216 domu čp. 77, U Lužického semináře 3 pp 1.3.1997
48118664 624033001 ČD Mostní obvod, středisko Plz Dílenský komplex budov Sulkov pp 1.12.1995
48118664 624093001 ČD Mostní obvod, středisko Plz Provozní jednotka výzkumného ú pp 1.5.1996
48118664 624133001 ČD Mostní obvod, středisko Plz ČD dílny pro opravu mechanizmů pp 1.2.1997
48118664 624143001 ČD Mostní obvod, středisko Plz ČD DOM Přerov - opravny mechanizmů pp 1.11.1996
48118664 624153001 ČD Mostní obvod, středisko Plz Opravny mechanismů Olomouc pp 1.6.1997
48118664 629353001 ČD Mostní obvod, středisko Plz Mechanizační okrsek Brno - Židenice pp 1.11.1996
48118664 629403001 ČD Mostní obvod, středisko Plz České dráhy s.o. Sspráva dopra pp 1.11.1996
48118664 629633001 ČD Mostní obvod, středisko Plz Část mostního okrsku a mechani pp 1.5.1997
48118664 629633002 ČD Mostní obvod, středisko Plz Autodoprava, Šumperk pp 1.5.1997
48118664 629723001 ČD Mostní obvod, středisko Plz Část Mostní okrsek, Wolkerova pp 1.11.1997
48118664 629903001 ČD Mostní obvod, středisko Plz Část - mostní okrsek Žalhostice pp 1.5.1997
48118664 629943001 ČD Mostní obvod, středisko Plz Část stavebního okrsku Litoměřice pp 1.5.1997
48118664 630033001 ČD Mostní obvod, středisko Plz Sdělovací a zabezpečovací distance pp 25.3.1996
48118664 630093001 ČD Mostní obvod, středisko Plz Část dílen středních oprav, Olomouc pp 1.2.1997
48118664 630173001 ČD Mostní obvod, středisko Plz Výrobně montážní dílny Grygov pp 10.8.1996
48118664 630413001 ČD Mostní obvod, středisko Plz Zásobovací závod České Velenice pp 31.8.1997
48118664 630463001 ČD Mostní obvod, středisko Plz Zásobovací závod Nymburk (skla pp 1.8.1997
48118664 630473001 ČD Mostní obvod, středisko Plz Část zásobovacího závodu Nymburk pp 1.1.1997
48118664 630503001 ČD Mostní obvod, středisko Plz Zásobovací závod Ostrava pp 1.7.1998
48118664 630703001 ČD Mostní obvod, středisko Plz Rekreační zařízení Sagesserova pp 1.11.1996
48118664 630773001 ČD Mostní obvod, středisko Plz České dráhy s.o. st. Brno Stře pp 15.12.1997
48118664 629242001 ČD s.o. - Mostní obvod,část vahařského střediska Jablonné v Podještědí Mostní obvod, část vahařského střediska vs  
48118664 630163001 ČD s.o. - Sdělovací a zabezp. distance Cheb - část dílen středních oprav ČD s.o.SZD Cheb, část dílen střed.oprav pp 1.11.1998
48118664 629743001 ČD s.o. - traťová distance Kladno, část-mechanizační okrsek Kladno ČD, SDC Kladno, mechanizační okrsek pp  
48118664 621771001 ČD s.o. - Traťová strojní stanice Olomouc Rekreační zařízení Dolní Bušínov vd 22.9.1999
48118664 620811001 ČD s.o. Rekreační středisko Ostrý, Železná Ruda Rekreační zařízení Ostrý vd 1.7.1998
48118664 629593001 ČD s.o. Traťová distance Ostrava, část-mostní okrsek Ostrava ČD s.o. Traťová distance Ostrava, část-mostní okrsek Ostrava pp 1.10.1998
48118664 630113001 ČD s.o., Správa dopravní cesty Pardubice Část dílen středních oprav Pardubice pp 1.5.1998
48118664 615512001 ČD Sdělovací a zabezpečovací dílny,Ústí nad Labem Sdělov. a zabezpečovací dílny vs 1.10.1998
48118664 622866001 ČD SRUZ Olomouc MŠ a jesle Nerudova 1156 - Bohumín bp 1.1.1999
48118664 622841001 ČD SRUZ Olomouc, Jesle Hrušková ul. Ostrava Mateřská školka a jesle, Hrušovská 13, Ostrava vd 21.2.2000
48118664 622843001 ČD SRUZ Olomouc, Jesle Hrušková ul. Ostrava Mateřská školka a jesle, Hrušovská 13, Ostrava pp 31.1.1999
48118664 622743001 ČD SRUZ Olomouc,Jesle Nezvalova ul.,Olomouc MŠ a jesle, Nezvalova 2, Olomouc pp 1.2.2000
48118664 622731001 ČD SRUZ Olomouc,Rehabilitační středisko NIVA,Luhačovice Rehabilitační a rekreační středisko NIVA, Luhačovice - Pozlovice vd  
48118664 622733001 ČD SRUZ Olomouc,Rehabilitační středisko NIVA,Luhačovice Rehabilitační a rekreační středisko NIVA, Luhačovice (pouze pozemky p.č. 1516/14, 737 a 743 /včetně částí a, b/, k.ú. Pozlovice) pp  
48118664 620436001 ČD SRUZ Praha Mateřská škola Rohožník,Praha 9 - Újezd Mateřská škola Rohožník bp 31.12.1999
48118664 615906001 ČD SRUZ Praha Mateřská škola Trávník,Česká Třebová Mateř.škola Trávník, Č.Třebová bp 1.12.2001
48118664 615916001 ČD SRUZ Praha Mateřská škola Vinohrady,Česká Třebová Mateřská škola Vinohrady bp 1.5.1998
48118664 615896001 ČD SRUZ Praha Mateřská škola,Česká Třebová Mateř.školka Lhotka bp 1.4.1998
48118664 621052001 ČD Traťová strojní stanice, Starý Plzenec Traťová strojní stanice, Starý Plzenec vs 5.10.2005
48118664 621203002 ČD Traťová strojní stanice,Hradec Králové Soubor strojů pp 1.12.1998
48118664 621813002 ČD Traťová strojní stanice,Hulín Soubor strojního zařízení pp 1.7.1998
48118664 506533001 ČD Traťová strojní stanice,Starý Plzenec TSS Starý Plzenec-stř.České Budějovice pp 1.8.2001
48118664 621142001 ČD Traťová strojní stanice,Ústí nad Labem Drtírna kamene Brniště vs  
48118664 621143001 ČD Traťová strojní stanice,Ústí nad Labem Demontážní základna Bílina pp 1.1.1998
48118664 621143002 ČD Traťová strojní stanice,Ústí nad Labem Montážní základna Chabařovice pp 1.1.1998
48118664 621143003 ČD Traťová strojní stanice,Ústí nad Labem Silniční hala Lovosice pp 1.1.1998
48118664 621093001 ČD TSS Starý Plzenec ČD Starý Plzenec, Hala pro lokotraktory pp 1.12.1996
48118664 621716001 ČD žel.tratě Sobotín Sobotín, Petrov nad Desnou ČD s.o. správa dopravní cesty Olomouc bp 19.12.2002
00021989 29564001 Čedok ČEDOK, a.s. sa 24.11.1993
00083763 4011001 Černigov a.s. Velkopop. restaurace vd 24.4.1993
00083763 4011002 Černigov a.s. Centrální výrobna vd 11.12.1993
00083763 4014001 Černigov a.s. ČERNIGOV Hradec Králové a.s. sa 1.5.1992
00083763 4016001 Černigov a.s. Objekt Severka bp 30.6.1992
00083763 4016002 Černigov a.s. Objekt Pod strání bp 30.6.1992
00083763 4016101 Černigov a.s. Schejbalová Olga a spol. rv 1.6.1992
00083763 4016102 Černigov a.s. Capoušek Evžen a spol. rv 1.6.1992
41188411 44324001 Česká Pojišťovna Česká pojišťovna a.s. sa 1.5.1992
41188411 504993001 Česká Pojišťovna Provozní objekt čp. 190 s pozemkem p.č. 192, Vysoké Mýto pp 15.12.1997
41188411 505003001 Česká pojišťovna Pozemky p.č. 348/9 a 348/10, Praha, k.ú. Háje pp 1.5.1998
41188411 505623001 Česká pojišťovna Česká pojišťovna, s.p. - majetek nemovitý včetně pohledávek a závazků pp 31.8.2004
41188411 506943001 Česká pojišťovna Ideální 1/8 budovy č.p. 1753 a ideální 1/8 pozemku p.č. 282/2 v k.ú. Moravská Ostrava pp 1.6.2005
41188411 507073001 Česká pojišťovna Část nemovitého majetku včetně pohledávek a závazků v k.ú. Moravská Ostrava, Kutná Hora, Zlín, Pardubice, Prostějov pp  
41188411 507092001 Česká pojišťovna Ideál.1/2 budovy č.p. 284 a 1/2 poz. parc.č. 270 v k.ú. Veveří vs  
41188411 507102001 Česká pojišťovna Provozní budova čp. 34 a pozemek p.č.St. 47/1 k.ú. Uherské Hradiště vs 8.9.2005
69797111 507082001 Česká pojišťovna Provozní budova čp.64 včetně pozemku p.č. 99 v k.ú. Jihlava vs 23.8.2005
00006726 44334001 Česká státní spořitelna Česká spořitelna a.s. sa 17.9.1992
00006726 506902001 Česká státní spořitelna Rekreační zařízení Rakovec vs 19.5.2005
17046581 23935001 Česká typografie a.s. Česká typografie, a.s. aa 9.7.1998
00002691 6273001 České energetické závody, s.p. Kulturní a stravovací středisk pp 31.7.1992
00002691 6553001 České energetické závody, s.p. Vývojové dílny ČEZ Jm pp 1.8.1992
00002691 69183001 České energetické závody, s.p. Strojírna o.z. pp 1.8.1992
00002691 69186001 České energetické závody, s.p. Obytný panelový dům bp 1.9.1992
00002691 69186002 České energetické závody, s.p. Obytný panelový dům bp 1.9.1992
00002691 113154001 České energetické závody, s.p. ČEZ a.s. sa 6.5.1992
00002691 113154002 České energetické závody, s.p. Energovod a.s. sa 1.5.1992
00002691 113154003 České energetické závody, s.p. ORGREZ a.s. sa 1.5.1992
00002691 113156001 České energetické závody, s.p. Obytný dům Hlinecká bp 1.1.1993
00002691 113156002 České energetické závody, s.p. Obytný dům Hlinecká bp 1.1.1993
00002691 113156003 České energetické závody, s.p. Obytný dům Hlinecká bp 1.11.1992
00002691 113156004 České energetické závody, s.p. Obytný dům Hlinecká bp 1.11.1992
00002691 113156005 České energetické závody, s.p. Obytný dům Hlinecká bp 1.11.1992
00002691 113156006 České energetické závody, s.p. Obytný dům Hlinecká bp 1.11.1992
00002691 113156007 České energetické závody, s.p. Obytný dům Hlinecká bp 1.11.1992
00002691 113156008 České energetické závody, s.p. Parcela č. 318 kú České Budějo bp 1.4.1993
00002691 113156009 České energetické závody, s.p. Parcela č.2117 kú. České Buděj bp 1.4.1993
00002691 113156010 České energetické závody, s.p. Hotelová ubytovna Labská bp 1.12.1992
00002691 113156011 České energetické závody, s.p. Mateřská škola bp 1.8.1992
00002691 113156012 České energetické závody, s.p. 29. mateřská škola bp 1.8.1992
00002691 113156013 České energetické závody, s.p. Kulturní doškolovací středisko bp 1.8.1992
00002691 113156014 České energetické závody, s.p. Obj. šaten č.722A a 721A1 v za bp 1.8.1992
00002691 113156015 České energetické závody, s.p. Kulturní dům vč.pozemků č. 221 bp 1.8.1992
00002691 113156016 České energetické závody, s.p. Obytné domy čp. 1763 a 1764 bp 1.8.1992
00002691 113156017 České energetické závody, s.p. Obytný dům čp. 3204 bp 1.8.1992
00002691 113156018 České energetické závody, s.p. Obytný dům čp. 586 bp 1.8.1992
00002691 113304001 České energetické závody, s.p. Elektrárna Kolín a.s. sa 4.5.1992
00002691 113314001 České energetické závody, s.p. Pražská teplárenská a.s. sa 30.4.1992
00002691 113414001 České energetické závody, s.p. Teplárny, a.s. sa 1.5.1992
00002691 401722001 České energetické závody, s.p. Malá vodní elektrárna Štvanice vs 28.2.2001
00002691 401732001 České energetické závody, s.p. Malá vodní elektrárna Modřany vs 1.9.1995
00002691 500064001 České energetické závody, s.p. ČEZ, zbytkový s.p. -pozemky na sa 1.1.1994
00002691 500066001 České energetické závody, s.p. Pozemky ve vlastnictví ČEZ s.p bp 1.10.1993
00002691 500086001 České energetické závody, s.p. České energetické závody, s.p. bp 1.10.1993
00002691 500154001 České energetické závody, s.p. Pažská teplárenská /pozemky vk sa 1.1.1994
00002691 500166001 České energetické závody, s.p. ČEZ Praha - na město Kladno bp 1.12.1993
00002691 500166002 České energetické závody, s.p. ČEZ Praha - na město Chomutov bp 1.12.1993
00002691 500166003 České energetické závody, s.p. ČEZ Praha - na město Klášterec bp 1.12.1993
00002691 500196001 České energetické závody, s.p. Pozemky v městě Orlová bp 1.8.1994
00002691 500204001 České energetické závody, s.p. Pozemky ČEZ-El.Dětmarovice sa 6.5.1992
00002691 500254001 České energetické závody, s.p. Teplárny a.s. Brno -pozemky sa 29.6.1994
00002691 500266001 České energetické závody, s.p. Kulturní dům Březová bp 1.3.1994
00002691 500591001 České energetické závody, s.p. Pozemek p.č.10/7 k.ú.Malešice vd 30.5.1996
00002691 500621001 České energetické závody, s.p. nemovitosti k.ú.Boží Dar vd 14.7.1994
00002691 500621002 České energetické závody, s.p. Býv.dům pionýrů-nemovitosti k.ú.Kynšperk vd 18.7.1994
00002691 500624001 České energetické závody, s.p. Pozemky elektrárny Tisová vklá sa 30.6.1994
00002691 500783001 České energetické závody, s.p. Pozemky H.Počernice -prodej pp 1.9.1994
00002691 500796001 České energetické závody, s.p. Pozemky H.Počernic městu bp 1.12.1994
00002691 500963001 České energetické závody, s.p. Pozemky Elektrárny Kolín a.s. pp 1.11.1994
00002691 500974001 České energetické závody, s.p. JE Dukovany-pozemky sa 15.12.1994
00002691 500993001 České energetické závody, s.p. Spalovna Vysočany a.s. - pozem pp 1.11.1994
00002691 501013001 České energetické závody, s.p. Pozemky Energovodu pp 31.7.1995
00002691 501033002 České energetické závody, s.p. 1/3 pozemků 3832/2 a 3831/2 v pp 1.1.1995
00002691 501043001 České energetické závody, s.p. Pozemky k.ú Hodolany a Poruba pp 1.2.1995
00002691 501164001 České energetické závody, s.p. Pozemky ČEZ Hodonín sa 15.12.1994
00002691 501166001 České energetické závody, s.p. Pozemky Hodonín bp 1.11.1994
00002691 501223001 České energetické závody, s.p. Pozemky Tepláren Brno pp 1.10.1995
00002691 501384001 České energetické závody, s.p. Pozemky ČEZ - El.Ledvice sa 1.3.1995
00002691 501544001 České energetické závody, s.p. Pozemky transfomovny Temelín 4 sa 29.9.1997
00002691 501554001 České energetické závody, s.p. Pozemky - el.Počerady sa 1.3.1995
00002691 501591001 České energetické závody, s.p. Pozemek p.č.1805/9 vd 9.5.1995
00002691 502074001 České energetické závody, s.p. ČEZ a.s.-pozemky el.Poříčí sa 1.8.1995
00002691 502084001 České energetické závody, s.p. ČEZ a.s.-pozemky Michle sa 1.8.1995
00002691 502154001 České energetické závody, s.p. Pozemky El. Chvaletice sa 1.2.1997
00002691 502164001 České energetické závody, s.p. Pozemky v oblasti Vltavy sa 1.8.1995
00002691 502384001 České energetické závody, s.p. Pozemky přečerpávací vodní elektrárny sa 1.2.1997
00002691 502394001 České energetické závody, s.p. Pozemky TR Hradec u Kadaně sa 1.8.1995
00002691 502404001 České energetické závody, s.p. Pozemky elektr.Prunéřov sa 1.8.1995
00002691 502444001 České energetické závody, s.p. El. Tušimice - pozemky sa 1.2.1997
00002691 502534001 České energetické závody, s.p. Pozemky pro PT a.s. II. sa 1.12.1995
00002691 502744001 České energetické závody, s.p. ČEZ-pozemky el.Chvaletice II. sa 29.9.1997
00002691 502816001 České energetické závody, s.p. Pozemky v k.ú. Trnávka bp 1.12.1995
00002691 502914001 České energetické závody, s.p. ČEZ a.s. - pozemky Písnice sa 29.9.1997
00002691 503134001 České energetické závody, s.p. Pozemky Písnice -sídliště zamě sa 29.9.1997
00002691 503146001 České energetické závody, s.p. Pozemky Písnice-komunikace a p bp 1.2.1996
00002691 503173001 České energetické závody, s.p. Pozemky v k.ú. Mladé Buky pp 1.4.1996
00002691 503184001 České energetické závody, s.p. ČEZ a.s. -pozemky vodního díla sa 29.9.1997
00002691 503306001 České energetické závody, s.p. Pozemky v k.ú.Telčice bp 1.3.1996
00002691 503314001 České energetické závody, s.p. ČEZ-pozemky elektrárny Chvaletice sa 8.7.1996
00002691 503413001 České energetické závody, s.p. Pozemky, k.ú. Písnice pp 10.11.1996
00002691 503474001 České energetické závody, s.p. ČEZ-pozemky Temelín sa 12.6.1996
00002691 503496001 České energetické závody, s.p. Pozemek k.ú. Doksy bp 1.9.1996
00002691 503513001 České energetické závody, s.p. Pozemky, k.ú. Kolín pp 1.10.1996
00002691 503526001 České energetické závody, s.p. Pozemky Temelín bp 1.8.1996
00002691 503534001 České energetické závody, s.p. Pozemky Hostivař a Podolí sa 12.8.1996
00002691 503743001 České energetické závody, s.p. Pozemky v k.ú. Kožlany pp 1.6.1997
00002691 503853001 České energetické závody, s.p. České energetické závody státn pp 15.7.2002
00002691 503854001 České energetické závody, s.p. České energetické závody státn sa 24.9.1996
00002691 503994001 České energetické závody, s.p. Pozemky Chvaletice sa 15.9.1997
00002691 504003001 České energetické závody, s.p. Pozemek p.č. 1521/4 v k. ú. Litoradlice pp 1.7.1997
00002691 504013001 České energetické závody, s.p. Pozemky p.č.2184/2, 2184/4, 21 pp 1.5.1997
00002691 504063001 České energetické závody, s.p. Pozemek p.č. 2357/1, k.ú. Týn nad Vltavou pp 1.7.1997
00002691 504066001 České energetické závody, s.p. Pozemky v k.ú.Týn n.Vltavou bp 1.6.1997
00002691 504073001 České energetické závody, s.p. Pozemky v k.ú. Vratislavice na pp 1.5.1997
00002691 504216001 České energetické závody, s.p. Pozemky v k.ú.Veveří u Nových bp 1.5.1997
00002691 504276001 České energetické závody, s.p. Pozemky v k.ú. Telčice bp 1.2.1997
00002691 504286001 České energetické závody, s.p. Pozemek v k.ú.Hluboká nad Vlta bp 1.2.1997
00002691 504694001 České energetické závody, s.p. Elektrárna Temelín-pozemky sa 15.9.1997
00002691 504804001 České energetické závody, s.p. Pozemky k.ú.České Budějovice sa 15.9.1997
00002691 504814001 České energetické závody, s.p. Pozemky ČEZ - ECHVA sa 15.9.1997
00002691 504826001 České energetické závody, s.p. Pozemky v k.ú.Telčice bp 1.9.1997
00002691 504834001 České energetické závody, s.p. Pozemek 143/1 k.ú. Chotějovice sa 15.9.1997
00002691 504924001 České energetické závody, s.p. Pozemky v k.ú. Tábor sa 15.9.1997
00002691 505764001 České energetické závody, s.p. Pozemky k.ú.Zdechovice,Chvaletice, Telčice a Kolín pro ČEZ-ECHVA VI. sa 15.9.2000
00002691 506174001 České energetické závody, s.p. Pozemky Hostivař,Michle sa 29.11.2000
00002691 506224001 České energetické závody, s.p. Stavba Horní Počáply, pozemky Hněvice, pozemky Trnávka sa 29.11.2000
00002691 506274001 České energetické závody, s.p. Křtěnov-stavební objekt sa 24.7.2000
00002691 506304001 České energetické závody, s.p. Pozemky Hradčany u Tišnova, Sokolnice, Telnice sa 31.7.2001
00008052 77594001 České energetické závody, s.p. Spalovna Praha - Vysočany a.s. sa 1.5.1992
00008109 8104001 České energetické závody, s.p. Elektrárny Opatovice a.s. sa 1.5.1992
00008125 62984001 České energetické závody, s.p. Moravskoslezské teplárny a.s. sa 1.5.1992
00008222 113324001 České energetické závody, s.p. Energetické strojírny Brno a.s sa 1.5.1992
00198978 48084001 České energetické závody, s.p. Energovod a.s. sa 23.7.1992
00245623 504674001 České energetické závody, s.p. Pražská energetika-pozemky sa 6.6.1997
00481572 64754001 České energetické závody, s.p. Energomontáže Liberec a.s. sa 1.5.1992
00481572 113462001 České energetické závody, s.p. Středisko OKPP Liberec vs 1.10.1992
40765741 15024001 České energetické závody, s.p. Energostrojírny Pardubice a.s. sa 1.5.1992
40765741 15026101 České energetické závody, s.p. Vadas Zdeněk rv 1.10.1992
44041799 500254002 České energetické závody, s.p. Středisko likvidace odpadů a.s sa 25.4.1994
00152226 45845001 České loděnice, a.s. České loděnice a.s. aa 1.5.1992
00152226 45846001 České loděnice, a.s. Obyt.dům s pozemkem a panelový bp 1.5.1992
00152226 45846002 České loděnice, a.s. Bytový blok se 27 bj. bp 1.5.1992
00007447 2601001 České lupkové a uhelné závody, Dílny provozu Rako vd 30.6.1992
00007447 2601002 České lupkové a uhelné závody, Strojírny Pchery vd 30.6.1992
00007447 2601003 České lupkové a uhelné závody, Provoz Rynholec vd 31.8.1992
00007447 2602001 České lupkové a uhelné závody, Úsek těžby a pálení lupků prov vs 1.12.1992
00007447 2604001 České lupkové a uhelné závody, České lupkové a uhelné závody sa 1.5.1992
00007447 2606001 České lupkové a uhelné závody, Bytové jednotky Nové Strašecí bp 1.10.1992
00007447 2606002 České lupkové a uhelné závody, Bytové jednotky Rakovník bp 30.11.1992
00007447 2606003 České lupkové a uhelné závody, Byt.jednotka Rynholec bp 30.11.1992
00007447 150063001 České lupkové a uhelné závody, Rekreační středisko Skryje pp 1.12.1995
14867966 222303001 České perličky, s.p.; Desenské sklárny, s.p. České perličky a Desenské sklá pp 1.9.1993
14867966 222306001 České perličky, s.p.; Desenské sklárny, s.p. Desenské sklárny, s.p. bp 1.9.1993
00536326 23942001 České peří, státní podnik, Pra České peří vs 1.3.1998
00016578 227013001 České vinařské závody,s.p. ČVZ s.p., závod 3 Mělník rd 1.6.1994
00016578 227014001 České vinařské závody,s.p. České vinařské závody, s.p. sa 13.12.1993
00016578 227016001 České vinařské závody,s.p. Čes.vin.závody - Stavby na pozemku pč.2931/151 bp 1.3.1995
00016578 227016002 České vinařské závody,s.p. Okrajové pozemky záv. Chomutov bp 1.11.1994
13693603 34262001 ČESKOMORAVSKÁ PIANA, s.p. Českomoravská piana vs 15.2.1993
00163716 11564001 Českomoravské eternit. závody EZA Šumperk a.s. sa 1.5.1992
00013056 26043001 Českomoravský len, s.p. ČML Humpolec, závod 25 Štíty pp 1.10.1992
00013056 26394001 Českomoravský len, s.p.; Texlen Javor a. s., Teplice na Českomoravský len a.s. sa 1.5.1992
00013056 26396001 Českomoravský len, s.p.; Texlen Javor a. s., Teplice na pozemky rekreačního zař.LENKA bp 1.7.1992
00013056 26396102 Českomoravský len, s.p.; Texlen Javor a. s., Teplice na Fides Rufferová rv 1.7.1992
00015423 9413001 Českomoravský průmysl kamene H ČMPK Hr. Králové/Prácheň (Min.3008) pp 1.12.1992
00015423 9413002 Českomoravský průmysl kamene H ČMPK Hr. Králové/Pavlov (Min. 3005) pp 1.12.1992
00015423 9413003 Českomoravský průmysl kamene H ČMPK Hr. Králové / Soutěsky pp 1.12.1992
00015423 9413004 Českomoravský průmysl kamene H Provozovna Kroměříž rd 1.12.1992
00015423 9413005 Českomoravský průmysl kamene H Lom Lipnice rd 1.1.1994
00015423 9413006 Českomoravský průmysl kamene H ČMPK Hr. Králové / Švihov rd 1.5.1993
00015423 9413007 Českomoravský průmysl kamene H Brusírna Světlá n. Sázavou rd 1.4.1993
00015423 9413008 Českomoravský průmysl kamene H ČMPK Hr.Králové/Jílové-Soldát (Min.3006) rd 1.4.1994
00015423 9413009 Českomoravský průmysl kamene H ČMPK Hr.Králové / Stěžery - Tůmová (Min.3002) rd 1.4.1994
00015423 9413010 Českomoravský průmysl kamene H ČMPK Hr.Králové/Prosetín- Zach(Min.3001) rd 1.4.1994
00015423 9413011 Českomoravský průmysl kamene H Lom Hlinsko - Baarová rd 1.1.1994
00015423 9414001 Českomoravský průmysl kamene H ČMPK Hradec Králové sa 1.12.1992
00015423 9416001 Českomoravský průmysl kamene H ČMPK Hr.Králové/bytové hosp. - bp 1.4.1994
00015423 9416002 Českomoravský průmysl kamene H ČMPK Hr.Králové/bytové hosp. - bp 1.4.1994
00015423 9416003 Českomoravský průmysl kamene H ČMPK Hr. Králové/bytové hosp. bp 1.4.1994
00015423 9416004 Českomoravský průmysl kamene H ČMPK Hr. Králové/ bytové hosp. bp 1.4.1994
00015423 9416104 Českomoravský průmysl kamene H Antonín Gut,Marta Slámová rv 1.4.1994
00558087 43784001 Českoslov. automobil. opravny ČSAO Uherské Hradiště a.s. sa 1.5.1992
00003379 114024001 Československé aerolinie s.p. Československé aerolinie, a.s. sa 1.8.1992
00558192 23233001 Československé automobilové op Československé automobilové op pp 1.8.1992
00002739 114102001 Československý uranový průmysl DIAMO s.p., Podnikové výpočetn vs 1.1.1994
00002739 150371001 Československý uranový průmysl ÚMD Horažďovice vd 12.8.1994
00002739 150386001 Československý uranový průmysl Bytový fond bp 1.11.1993
00002739 150626001 Československý uranový průmysl Centralizovaný zdroj tepla bp 1.11.1993
00002739 249523001 Československý uranový průmysl rek.stř.Kamýk nad Vltavou pp 1.4.1995
00002739 617091004 Československý uranový průmysl Prodejna 35b vd 2.4.1997
00002739 617093001 Československý uranový průmysl DIAMO s.p. o.z. GEAM, Dolní Rožínka pp 31.7.1997
00002739 617093002 Československý uranový průmysl DIAMO s.p., o.z. GEAM Dolní Rožínka pp 1.8.1996
00002739 617093007 Československý uranový průmysl DIAMO s.p., o.z. SUL Příbram, pp 1.4.1995
00002739 617093009 Československý uranový průmysl Diamo s.p., O.Z.SUL Příbram, pp 1.4.1995
00002739 617093013 Československý uranový průmysl DIAMO s.p. Ústav jaderných paliv pp 1.7.1996
00002739 617093021 Československý uranový průmysl DIAMO s.p. Stráž pod Ralskem Z pp 31.1.2000
00002739 617096001 Československý uranový průmysl Kotelna a bytové jednotky I. a bp 1.2.1997
00002739 617096002 Československý uranový průmysl kotelna a bytové jednotky bp 1.5.1996
00002739 617096003 Československý uranový průmysl Bytové jednotky Tišnov bp 1.2.1997
00002739 617096004 Československý uranový průmysl Kulturní dům Dolní Rožínka bp 1.5.1996
00002739 617096007 Československý uranový průmysl Dům pečov. služby bp 1.2.1997
00002739 617096009 Československý uranový průmysl Mateřská škola Č. Lípa bp 1.4.1997
00002739 617096012 Československý uranový průmysl Bytové jednotky Liberec bp 31.12.1997
00002739 617096013 Československý uranový průmysl Dům horníků bp 1.9.1995
00002739 617096014 Československý uranový průmysl Bytové jednotky ZLIV bp 1.4.1996
00002739 617096015 Československý uranový průmysl Bytové jednotky České Budějovice bp 1.2.1997
00002739 617096021 Československý uranový průmysl Byty Stráž pod Ralskem bp 1.7.1996
00002739 617096022 Československý uranový průmysl Dům č.p. 218 bp 1.10.1997
00002739 617096024 Československý uranový průmysl Jesle Stráž pod Ralskem bp 1.4.1996
00002739 617096025 Československý uranový průmysl Mateřská škola bp 1.5.1996
00002739 617096030 Československý uranový průmysl Dům čp. 106 bp 1.4.1997
00002739 617096032 Československý uranový průmysl Kotelna Tišnov bp 1.2.1997
00002739 618543001 Československý uranový průmysl DIAMO SUL Příbram OZ závod hor pp 15.5.1996
00002739 618833001 Československý uranový průmysl Rekr.středisko Branka pp 1.7.1996
00002739 619043001 Československý uranový průmysl Stravovací komplex, Tachov pp 1.1.1997
00002739 619193001 Československý uranový průmysl Opravna čerpadel "Tesla" pp 1.4.1996
00002739 619493002 Československý uranový průmysl DIAMO s.p. o.z. ZSS Stráž pod Ralskem pp 1.5.1996
00002739 619593001 Československý uranový průmysl Diamo s.p. o.z. ZSS Stráž pod Ralskem pp 1.5.1996
00002739 619613001 Československý uranový průmysl Mateřská škola, Liberec pp 1.7.1996
00002739 619733001 Československý uranový průmysl Kotelna, Liberec - Františkov pp 1.5.1996
00002739 619803001 Československý uranový průmysl Svářecí škola Hamr pp 1.4.1997
00002739 631273001 Československý uranový průmysl DIAMO státní podnik odštěpný z pp 28.2.1998
00002739 632416001 Československý uranový průmysl Sportovní hala OZ TÚU Stráž pod Ralskem bp 1.4.1997
45241503 625772001 Český armádní film příspěvková Český armádní film vs 1.3.1999
45241503 625773002 Český armádní film příspěvková Český armádní film pp 31.5.1998
00002674 245322001 Český plynárenský podnik, s.p. Východočeské plynárenské stroj vs 1.7.1994
00002674 245324001 Český plynárenský podnik, s.p. Východočeské plynárenské stroj sa 10.12.1993
00002674 245512001 Český plynárenský podnik, s.p. Plnírna PB Opatovice n. L., o. vs 1.9.1994
00002674 245523001 Český plynárenský podnik, s.p. GMR Skuteč, o. z. - provoz opr pp 1.1.1994
00002674 245524001 Český plynárenský podnik, s.p. GAS-měření,regulace, a.s. sa 1.1.1994
00002674 245526001 Český plynárenský podnik, s.p. Obytné domy č. 728, 729, 833-8 bp 1.12.1993
00002674 245526101 Český plynárenský podnik, s.p. Josef Kusý rv 1.12.1993
00002674 245532001 Český plynárenský podnik, s.p. plnírna PB Hustopeče, o.z. vs 1.9.1994
00002674 246001001 Český plynárenský podnik, s.p. Obyt. objekt Karlov vd 3.6.1994
00002674 246001002 Český plynárenský podnik, s.p. Chaty vd 3.3.1994
00002674 246001003 Český plynárenský podnik, s.p. Dětský tábor Moraveč vd 28.4.1994
00002674 246001004 Český plynárenský podnik, s.p. Obytný dům vd 10.3.1994
00002674 246001005 Český plynárenský podnik, s.p. Stavebně montážní stř. vd 21.4.1994
00002674 246001006 Český plynárenský podnik, s.p. Rekreační středisko vd 14.4.1994
00002674 246001007 Český plynárenský podnik, s.p. Rekreační chata vd 28.5.1994
00002674 246001008 Český plynárenský podnik, s.p. ČPP -Školícií stř. Vysočina vd 9.6.1994
00002674 246001009 Český plynárenský podnik, s.p. Sport.areál Brno Cacovice vd 15.12.1994
00002674 246001010 Český plynárenský podnik, s.p. Obytný dům Rauzova vd 24.2.1994
00002674 246001011 Český plynárenský podnik, s.p. Sklad butan-propan vd 11.5.1994
00002674 246001012 Český plynárenský podnik, s.p. Dům Okál Jeseník vd 22.3.1994
00002674 246001013 Český plynárenský podnik, s.p. Byt.j. Olomouc Týneček vd 12.7.1994
00002674 246003001 Český plynárenský podnik, s.p. Provoz stroj. výroby Plzeň pp 1.1.1994
00002674 246003002 Český plynárenský podnik, s.p. Provoz stroj.výroby Štěnovice pp 1.1.1994
00002674 246003003 Český plynárenský podnik, s.p. RD Kunčičky a parc. č.85 a 86 pp 1.1.1994
00002674 246003004 Český plynárenský podnik, s.p. Obyt.bud. Příbor a parc.č.1257 pp 1.1.1994
00002674 246003005 Český plynárenský podnik, s.p. Chata Vyžlovka pp 1.1.1994
00002674 246004001 Český plynárenský podnik, s.p. Pražská plynárenská a.s. sa 13.12.1993
00002674 246004002 Český plynárenský podnik, s.p. Středočeská plynárenská a.s. sa 13.12.1993
00002674 246004003 Český plynárenský podnik, s.p. Západočeská plynárenská a.s. sa 13.12.1993
00002674 246004004 Český plynárenský podnik, s.p. Jihočeská plynárenská a.s. sa 13.12.1993
00002674 246004005 Český plynárenský podnik, s.p. Severočeská plynárenská a.s. sa 13.12.1993
00002674 246004006 Český plynárenský podnik, s.p. Východočeská plynárenská a.s. sa 13.12.1993
00002674 246004007 Český plynárenský podnik, s.p. Jihomoravská plynárenská a.s. sa 13.12.1993
00002674 246004008 Český plynárenský podnik, s.p. Severomoravská plynárenská sa 13.12.1993
00002674 246004009 Český plynárenský podnik, s.p. Plynoprojekt Praha a.s. sa 13.12.1993
00002674 246006001 Český plynárenský podnik, s.p. obytný dům Chrást u Chrudimi bp 1.1.1994
00002674 246006002 Český plynárenský podnik, s.p. Obytný dům Letohrad bp 1.1.1994
00002674 246006003 Český plynárenský podnik, s.p. Pozemky Jablonec nad Nisou bp 1.1.1994
00002674 246006004 Český plynárenský podnik, s.p. pozemky KÚ Duchcov bp 1.1.1994
00002674 246006005 Český plynárenský podnik, s.p. 3x dvoubytovka okál bp 1.1.1994
00002674 246006006 Český plynárenský podnik, s.p. Obytný dům bp 1.2.1994
00002674 246092001 Český plynárenský podnik, s.p. Plnírna PB Dýšina, o.z. vs 1.4.1996
00002674 246142001 Český plynárenský podnik, s.p. Český plynárenský podnik,o.z., vs 1.5.1996
00002674 246462001 Český plynárenský podnik, s.p. Plnírna PB Satalice vs 1.10.1994
00002674 246472001 Český plynárenský podnik, s.p. Plnírna PB Horní Suchá, o.z. vs 1.11.1994
00002674 246542001 Český plynárenský podnik, s.p. Český plynárenský podnik,o.z., vs 1.9.1994
00002674 501053001 Český plynárenský podnik, s.p. Školicí a vzdělávací zařízení pp 1.12.1994
00002674 501061001 Český plynárenský podnik, s.p. Středisko Ramzová vd 13.9.1996
00002674 501063001 Český plynárenský podnik, s.p. Středisko Ramzová pp 31.12.1995
00002674 501073001 Český plynárenský podnik, s.p. Majetkový podíl společnosti DA pp 30.1.1998
00002674 501191001 Český plynárenský podnik, s.p. Rek. chata Pozlovice ev. č. 06 vd 9.5.1995
00002674 501436001 Český plynárenský podnik, s.p. Školící středisko Červená bp 1.11.1996
00002674 501446001 Český plynárenský podnik, s.p. Bytové jednotky Štramberk bp 1.9.1995
00002674 501456001 Český plynárenský podnik, s.p. Bytové jednotky Plánice bp 1.11.1995
00002674 501466001 Český plynárenský podnik, s.p. Bytové jednotky Říčany bp 1.12.1995
00002674 501472001 Český plynárenský podnik, s.p. Rekreační středisko Rejdice vs 1.10.1997
00002674 501473001 Český plynárenský podnik, s.p. Rekreační středisko Rejdice pp 31.3.1997
00002674 501486001 Český plynárenský podnik, s.p. Areál Novovysočanská bp 1.1.1996
00002674 501486002 Český plynárenský podnik, s.p. Na Nivách 922,923,925 bp 1.1.1996
00002674 501486003 Český plynárenský podnik, s.p. Bytové jednotky Štichova bp 1.1.1996
00002674 501486004 Český plynárenský podnik, s.p. BJ Zvánovická 2507,2508,2509 bp 1.12.1996
00002674 501493001 Český plynárenský podnik, s.p. Dům Kubelíkova č. 55/827, Praha 3 pp 1.4.1996
00002674 501503001 Český plynárenský podnik, s.p. Autoopravna Žíšov včetně pozem pp 1.7.1998
00002674 501526001 Český plynárenský podnik, s.p. Obytné domy a garáže bp 1.11.1995
00002674 501536001 Český plynárenský podnik, s.p. Obytný dům bp 1.11.1995
00002674 502206001 Český plynárenský podnik, s.p. Domy Kouřim č.p. 600 a 601 bp 1.5.1997
00002674 502316001 Český plynárenský podnik, s.p. Ubytovací základna Znojmo bp 1.9.1996
00002674 502331001 Český plynárenský podnik, s.p. Velkopolský Mlýn a objekt Lipt vd 19.9.1997
00002674 502356001 Český plynárenský podnik, s.p. Bytové jednotky Břeclav bp 1.5.1996
00002674 502366001 Český plynárenský podnik, s.p. Bytové jednotky Veselí n. L. bp 1.5.1996
00002674 502371001 Český plynárenský podnik, s.p. Motel Korzár Soběslav vd 29.9.1997
00002674 502496001 Český plynárenský podnik, s.p. Bytové jednotky Lobodice č.p.2 bp 1.1.1997
00002674 502506001 Český plynárenský podnik, s.p. Bytové jednotky Kroměříž bp 1.4.1996
00002674 502704001 Český plynárenský podnik, s.p. Transgas - bývalé administrati sa 24.9.1996
00002674 502786001 Český plynárenský podnik, s.p. Bytové jednotky Tvrdonice bp 1.9.1996
00002674 502796001 Český plynárenský podnik, s.p. Areál Podvinný mlýn bp 1.8.1996
00002674 502896001 Český plynárenský podnik, s.p. Bytové jednotky Kralice nad Oslavou bp 1.1.1997
00002674 504611001 Český plynárenský podnik, s.p. Pozemek p.č.335/1 k.ú.Javorná vd 23.12.1997
00002674 505253001 Český plynárenský podnik, s.p. Pozemky p.č. 184/2, 190/2, 190/3, 193/2, k.ú. Janov u Hřenska pp 1.7.1998
16189566 245326001 Český plynárenský podnik, s.p. Obytné domy č. 256 a 297 o. z. bp 1.1.1994
00002674 506354001 Český plynárenský podnik, s.p. (nyní TRANSGAS, s.p.) Vklad 13544669 metrů krychlových zemního plynu do a.s. Severomoravská plynárenská sa 10.7.2000
00002674 506454001 Český plynárenský podnik, s.p. (nyní TRANSGAS, s.p.) Transgas a.s. sa 24.4.2001
00174238 21835001 Český porcelán, a.s. Český porcelán a.s. aa 1.5.1993
00097365 7043001 Čistírny a prádelny Ostrava prádelna zdravotnického prádla pp 1.12.1992
00097365 7044001 Čistírny a prádelny Ostrava Čistír.a prádelny Ostrava a.s. sa 27.1.1993
00097365 7046001 Čistírny a prádelny Ostrava budova bývalého internátu učnů bp 1.7.1992
00097365 7046002 Čistírny a prádelny Ostrava podnikové byty bp 1.7.1992
00097365 7046102 Čistírny a prádelny Ostrava Volknerová, Hanková, Stachová rv 1.7.1992
14867494 115001 Čížkovická cementárna a vápeni Čížkovická cementárna a vápeni aa 1.11.1991
00002208 84285001 ČKD BLANSKO, a.s. ČKD Blansko a.s. aa 1.5.1992
00001813 18895001 ČKD DUKLA, a.s. ČKD Dukla a.s. aa 25.4.1992
00565024 258475001 ČKD Elektrotechnika a.s. ČKD Elektrotechnika a.s. aa 1.11.1993
00508560 258535001 ČKD Hořovice, a.s. ČKD Hořovice a.s. aa 3.11.1993
00508560 258536301 ČKD Hořovice, a.s. ČKD Hořovice rv 1.2.1997
00508560 258536302 ČKD Hořovice, a.s. ČKD Hořovice rv 1.2.1997
00508560 258536303 ČKD Hořovice, a.s. ČKD Hořovice rv 1.2.1997
00508560 258536304 ČKD Hořovice, a.s. ČKD Hořovice rv 1.2.1997
00529605 258505001 ČKD Hradec Králové ČKD Hradec Králové aa 3.11.1993
00529834 258495001 ČKD Hronov, a.s. ČKD HRONOV, a.s. aa 3.11.1993
00529478 258455001 ČKD Choceň a.s. ČKD Choceň a.s. aa 3.11.1993
00565695 258585001 ČKD INTECH, a.s. ČKD INTECH a.s. aa 15.11.1993
00565385 258465001 ČKD Kompresory a.s. ČKD Kompresory a.s. aa 3.11.1993
00508055 17495001 ČKD Kutná Hora, a.s. ČKD Kutná Hora a.s. aa 1.5.1992
00565105 258435001 ČKD Lokomotivka a.s. ČKD Lokomotivka a.s. aa 3.11.1993
00565105 258436101 ČKD Lokomotivka a.s. MUDr. Jaroslava Matičková rv 31.10.1995
00565245 258515001 ČKD obchodní služby, a.s. ČKD obchodní služby a.s. aa 3.11.1993
00565547 16552001 ČKD Polovodiče DINA s.r.o vs 1.9.1992
00565547 16555001 ČKD Polovodiče ČKD Polovodiče Praha a.s. aa 1.5.1992
00565547 16555002 ČKD Polovodiče ČKD ES a.s. aa 27.4.1992
00565547 16555003 ČKD Polovodiče ČKD Benešov a.s. aa 1.5.1992
00565547 16555004 ČKD Polovodiče ČKD Polyservis a.s. aa 1.5.1992
00565547 16555005 ČKD Polovodiče TAE Benešov a.s.. aa 27.4.1992
00001813 31065001 ČKD PRAHA A. S. ČKD Praha, a.s. aa 25.4.1992
00565997 258445001 ČKD PRAHA DIZ,a.s. ČKD Praha DIZ a.s. aa 3.11.1993
00674249 258555001 ČKD Praha, a.s. ČKD služby a.s. aa 3.11.1993
00565539 258525001 ČKD racionalizace, a.s. ČKD Racionalizace a.s. aa 8.11.1993
00508161 7695001 ČKD Slaný a.s. ČKD Slaný a.s. aa 1.5.1992
00564940 258605001 ČKD slévárny, a.s. ČKD slévárny, a.s. aa 1.11.1993
00565253 258485001 ČKD Tatra a.s. ČKD TATRA a.s. aa 3.11.1993
45310971 258575001 ČKD tech. infor. služby, a.s. ČKD technicé infor. služby a.s aa 15.11.1993
00565393 258565001 ČKD Trakce, dceřinná a.s. ČKD ČKD Trakce aa 3.11.1993
00527149 258545001 ČKD Žandov a.s. ČKD Žandov a.s. aa 3.11.1993
16192800 315001 Čokoládovny, a.s. Čokoládovny Praha a.s. aa 1.2.1992
00558621 265752001 Čs. automobilové opravny, s.p. Československé automobilové opravny vs 1.6.1997
00558621 265753001 Čs. automobilové opravny, s.p. Československé automobilové op pp 30.4.1996
00003336 48684001 Čs. plavba Labsko - Oderská Českoslov.plavba labská a.s. sa 1.5.1992
00003336 48686001 Čs. plavba Labsko - Oderská ČSPLO Děčín - pozemky, byty bp 1.1.1997
00003336 48686002 Čs. plavba Labsko - Oderská ČSPLO - pozemky bp 30.11.1997
00002739 38874001 Čs. uranový průmysl, s.p. POM a.s. sa 1.5.1992
00002739 113024001 Čs. uranový průmysl, s.p. GESTA a.s. sa 1.5.1992
18609333 58914001 Čs. uranový průmysl, s.p. Ligmet a.s. sa 21.4.1992
00009954 35424001 Čs. zbrojovka Uh. Brod, s.p. Česká zbrojovka a.s. sa 1.5.1992
00664910 212784001 ČSAD Benešov, s.p. ČSAD Benešov a.s. sa 1.1.1994
00664812 108413001 ČSAD Beroun, s.p. ČSAD Beroun s.p pp 1.9.1992
13690108 212284001 ČSAD Blansko s.p. ČSAD Blansko a.s. sa 9.11.1993
14888254 36773001 ČSAD Bohemiatour, s.p. Bohemiatour cestovní kancelář pp 1.7.1992
13690639 212274001 ČSAD Boskovice s.p. ČSAD Boskovice a.s. sa 1.9.1993
00219509 38644001 ČSAD Brno - Černovice, s.p. ČSAD Brno-Černovice a.s. sa 1.5.1992
00212971 36644001 ČSAD Brno-město s.p. Československá automobilová do sa 1.5.1992
00212971 36646101 ČSAD Brno-město s.p. Neveselý Bohdan rv 1.5.1992
13690345 212703001 ČSAD Brno-Služby výpočetní tec PSTV ČSAD Brno s.p. pp 1.8.1993
13690019 212464001 ČSAD Břeclav, s.p. ČSAD Břeclav a.s. sa 10.12.1993
00072559 212493001 ČSAD České Budějovice s.p. Závod Strakonice pp 31.1.2001
00072559 212493003 ČSAD České Budějovice s.p. odštěpný dopravní závod 207 pp 1.7.2001
00072559 212553001 ČSAD České Budějovice s.p. překladiště Pelhřimov pp 1.6.1994
00072559 212563001 ČSAD České Budějovice s.p. Závod Tábor (bez provozu Soběs pp 1.1.1998
00072559 212563002 ČSAD České Budějovice s.p. Provoz Soběslav pp 1.8.1996
00072559 212366101 ČSAD České Budějovice s.p.; ČSAD Jindřichův Hradec s.p. Jan Satrapa rv 31.7.1996
00666645 212364001 ČSAD České Budějovice s.p.; ČSAD Jindřichův Hradec s.p. ČSAD Jindřichúv Hradec sa 3.12.1993
00666645 212366001 ČSAD České Budějovice s.p.; ČSAD Jindřichův Hradec s.p. aut.nádr.Třeboň-zpevněné ploch bp 1.2.1994
00666645 212366002 ČSAD České Budějovice s.p.; ČSAD Jindřichův Hradec s.p. Strmilov garáže bp 1.2.1994
00072559 212524001 ČSAD České Budějovice s.p.; ČSAD Transport-Software České ČSAD Ceské Budějovice a.s. sa 1.1.1994
00072559 212526001 ČSAD České Budějovice s.p.; ČSAD Transport-Software České lanová dráha Kleť bp 1.1.1994
00072559 212526002 ČSAD České Budějovice s.p.; ČSAD Transport-Software České pozemky Český Krumlov bp 1.1.1994
00072559 212526003 ČSAD České Budějovice s.p.; ČSAD Transport-Software České Stav. parcela Blatná bp 1.1.1994
00511137 214882001 ČSAD Dopravní služby České Bud ČSAD DS České Budějovice vs 1.8.1996
00511137 520333001 ČSAD Dopravní služby České Budějovice Pozemky v k.ú. České Budějovice 6, p.č. 229/1, 229/2, 229/3, a 178/10 pp 15.10.2004
13690469 212864001 ČSAD Hodonín s.p. ČSAD Hodonín s.p. sa 26.8.1993
00665002 214893001 ČSAD Hořovice, s.p. ČSAD Hořovice s.p. pp 1.1.1995
00086932 212582001 ČSAD Hradec Králové s.p. ČSAD Hradec Králové filiálka autobus.dopravy vs 1.7.1997
00086932 212583001 ČSAD Hradec Králové s.p. ČSAD závod Trutnov 502 bez Vr pp 31.7.1995
00086932 212583002 ČSAD Hradec Králové s.p. Československá státní automobi pp 1.6.2004
00086932 212613001 ČSAD Hradec Králové s.p. TZZ Holice v Čechách a provoz pp 31.8.1998
00086932 212643001 ČSAD Hradec Králové s.p. Provozovna Skuteč pp 1.9.1994
00086932 212653001 ČSAD Hradec Králové s.p. ČSAD Hradec Králové, s.p. - čá pp 1.1.1995
00086932 212653002 ČSAD Hradec Králové s.p. Veterinární ošetřovna, Moravsk pp 1.5.1997
00086932 212656001 ČSAD Hradec Králové s.p. Plocha autobusového nádraží bp 1.5.1994
00086932 212663001 ČSAD Hradec Králové s.p. provozovna Stará Paka pp 1.7.1994
00086932 502753006 ČSAD Hradec Králové s.p. ČSAD Hradec Králové, filiálka Havlíčkův Brod pp 1.10.2002
00086932 502753007 ČSAD Hradec Králové s.p. ČSAD Hradec Králové, filiálka Jičín pp 1.7.2002
00086932 502753011 ČSAD Hradec Králové s.p. ČSAD Hradec Králové, s.p., Filiálka Hradec Králové - středisko Hradec Králové, Chlumec nad Cidlinou, Týniště nad Orlicí pp 1.12.2002
00086932 502753012 ČSAD Hradec Králové s.p. ČSAD Hradec Králové, s.p., Filiálka 105 Svitavy - středisko Svitavy, Polička, Moravská Třebová pp 1.11.2002
00086932 502753015 ČSAD Hradec Králové s.p. Pozemek p.č. 1036/26, k.ú. Jičín pp 1.6.2000
00086932 502753016 ČSAD Hradec Králové s.p. ČSAD Hradec Králové, provozovna Jaroměř pp 31.8.2004
00086932 502753017 ČSAD Hradec Králové s.p. ČSAD Hradec Králové, provozovna Hlinsko v Čechách pp 31.8.2004
00086932 502756001 ČSAD Hradec Králové s.p. budova podnikového ředitelství 180 bp 1.12.2002
00086932 502756002 ČSAD Hradec Králové s.p. ČSAD H.K.,parcela 782/1 k.ú.Jičín bp 1.12.2000
00086932 502756003 ČSAD Hradec Králové s.p. Pionýrský tábor,Lázně Bělohrad,U Lva bp 1.5.2003
00145131 502753001 ČSAD Hradec Králové s.p. Majetková účast s.p. ČSAD Hradec Králové a Ligmet Hradec Králové, BUS TURIST s.r.o. pp 23.7.2004
00145131 502753003 ČSAD Hradec Králové s.p. ČSAD Náchod, Police nad Metují, celní deklarace Běloves pp 1.4.1998
00145131 502753004 ČSAD Hradec Králové s.p. ČSAD Holice v Čechách, Technický servis, včetně provozoven Moravany a Nové Město nad Metují pp 1.6.1998
00145131 502753005 ČSAD Hradec Králové s.p. Filiálka Vrchlabí pp 1.5.1998
00145131 502753008 ČSAD Hradec Králové s.p. Filiálka Turnov pp 1.1.1998
60108835 212654003 ČSAD Hradec Králové s.p. ČSAD BUS Chrudim a.s. sa 1.1.1994
60108843 212654001 ČSAD Hradec Králové s.p. ČSAD BUS Semily, a.s. sa 13.12.1993
60108851 212654002 ČSAD Hradec Králové s.p. ČSAD BUS Ústí nad Orlicí sa 1.1.1994
00351547 18624001 ČSAD Jihlava, s.p. ČSAD Jihlava a.s. sa 1.5.1992
14798077 212184001 ČSAD Kladno, s.p. ČSAD Kladno a.s. sa 16.12.1993
14798077 212193001 ČSAD Kladno, s.p. ČSAD Kladno, s.p. pp 1.4.1994
00664618 212873001 ČSAD Kolín, s.p. ČSAD Kolín s.p. pp 1.4.1994
00664618 212883001 ČSAD Kolín, s.p. ČSAD Kolín, provozovna Kouřim pp 1.3.2003
00664618 212884001 ČSAD Kolín, s.p. ČSAD, s.p. Kolín sa 1.1.1994
00664618 212893001 ČSAD Kolín, s.p. ČSAD Kolín provozovna K pp 1.1.1994
13690761 212214001 ČSAD Kroměříž s.p. ČSAD Kroměříž s.p. sa 1.12.1993
00664707 214874001 ČSAD Kutná Hora, s.p. ČSAD Kutná Hora, s.p. sa 26.8.1993
13691031 212344001 ČSAD Kyjov s.p. ČSAD Kyjov s.p. sa 26.8.1993
00672874 212393001 ČSAD Liberec s.p. ČSAD Liberec s.p. pp 31.1.1998
00672874 212394001 ČSAD Liberec s.p. ČSAD Liberec s.p. sa 19.12.1997
00664928 212293001 ČSAD Mělník, s.p. ČSAD Mělník -celý s.p. pp 1.8.1993
00664715 212264001 ČSAD Mladá Boleslav, s.p. ČSAD Mladá Boleslav sa 1.1.1994
00664774 212253001 ČSAD Nymburk, s.p. ČSAD Nymburk, s.p. pp 1.10.1993
00098671 38674001 ČSAD Ostrava s.p. ČSAD Ostrava a.s. sa 1.5.1992
00098671 38674002 ČSAD Ostrava s.p. ČSAD Český Těšín a.s. sa 1.5.1992
00098671 38674003 ČSAD Ostrava s.p. ČSAD Frýdek - Místek a.s. sa 1.5.1992
00098671 38674004 ČSAD Ostrava s.p. ČSAD Havířov a.s. sa 1.5.1992
00098671 38674005 ČSAD Ostrava s.p. ČSAD Karviná a.s. sa 1.5.1992
00098671 38674006 ČSAD Ostrava s.p. ČSAD Opava sa 1.5.1992
00098671 38674007 ČSAD Ostrava s.p. ČSAD Vsetín a.s. sa 1.5.1992
00098671 38676101 ČSAD Ostrava s.p. Kaňáková Olga rv 30.11.1992
00098671 38676102 ČSAD Ostrava s.p. Kačmaříková Květoslava rv 1.7.1992
00511145 212804001 ČSAD Pelhřimov s.p. ČSAD Pelhřimov s.p. sa 3.11.1993
00076805 214243001 ČSAD Plzeň s.p. Středisko Těžká doprava pp 1.4.1993
00076805 214274001 ČSAD Plzeň s.p. ČSAD MHD Karlovy Vary a.s. sa 15.4.1993
00076805 214303001 ČSAD Plzeň s.p. SPEDRUBIN Plzeň s.r.o. pp 1.10.1993
00076805 214393001 ČSAD Plzeň s.p. Provozovna O.Z. Cheb - M. Láz. pp 1.6.1993
00076805 214394001 ČSAD Plzeň s.p. ČSAD autobusy Plzeň, a.s. sa 1.4.1993
00076805 214394002 ČSAD Plzeň s.p. WESTTRANSPORT Plzeň a.s. sa 1.4.1993
00076805 214396001 ČSAD Plzeň s.p. Obytný dům bp 1.7.1993
00076805 214396002 ČSAD Plzeň s.p. Obytný dům bp 1.7.1993
00076805 214396003 ČSAD Plzeň s.p. Obytný dům bp 1.7.1993
00076805 214396004 ČSAD Plzeň s.p. Pozemek pro výstavbu bytů bp 1.7.1993
00076805 214396005 ČSAD Plzeň s.p. Obytný dům bp 1.7.1993
00076805 214396006 ČSAD Plzeň s.p. Obytný dům bp 1.7.1993
00076805 214396007 ČSAD Plzeň s.p. Obytný dům bp 1.7.1993
00076805 214396008 ČSAD Plzeň s.p. Obytný dům bp 1.7.1993
00076805 214396009 ČSAD Plzeň s.p. Obytný dům bp 1.7.1993
00076805 214396010 ČSAD Plzeň s.p. Obytný dům bp 1.7.1993
00076805 214403001 ČSAD Plzeň s.p. Provozovna Horšovský Týn pp 1.4.1993
00076805 214413001 ČSAD Plzeň s.p. Sklad BETA o.z. ČSAD Rokycany pp 1.5.1993
14888131 212153001 ČSAD Praha - Vršovice s.p. ČSAD Vršovice s.p.- provozovna pp 1.6.1993
14888131 212164001 ČSAD Praha - Vršovice s.p. ČSAD Praha - Vršovice s.p. sa 1.1.1994
14888122 403223004 ČSAD Praha - západ, s.p. ČSAD Praha - západ, s.p. pp 25.6.2004
14888122 403226001 ČSAD Praha - západ, s.p. ČSAD Praha-západ, areál Zlíchov bp 1.12.1998
14888114 212793001 ČSAD Praha Klíčov, s.p. ČSAD Praha - Klíčov pp 11.1.1994
00064041 267672001 ČSAD Praha, s.p. ČSAD hl.m.Praha,s.p. - závod 0 vs 31.12.1997
00064041 267673001 ČSAD Praha, s.p. Československá automobilová do pp 31.10.1996
00064041 267703001 ČSAD Praha, s.p. Československá automobilová do pp 1.5.1995
00064041 267712002 ČSAD Praha, s.p. ČSAD hl.m. Prahy, s.p. dopravn vs 1.2.1997
00064041 267712004 ČSAD Praha, s.p. ČSAD hl.m. Prahy, s.p. techni vs 1.10.1996
00064041 267713001 ČSAD Praha, s.p. ČSAD hl.m. Prahy, s.p. doprav pp 1.5.1996
00064041 267756001 ČSAD Praha, s.p. ČSAD Praha, dopravní závod 01 bp 1.8.1995
00511161 212233001 ČSAD Prachatice s.p. Rekreační zařízení Nové Hutě pp 1.3.1994
00511161 212234001 ČSAD Prachatice s.p. ČSAD Prachatice a.s. sa 29.11.1993
13690191 36824001 ČSAD Prostějov, s.p. ČSAD Prostějov a.s. sa 1.5.1992
00665029 212973002 ČSAD Příbram s.p. ČSAD Příbram, s. p. střediska Příbram a Sedlčany pp 1.5.2001
00665029 212976001 ČSAD Příbram s.p. Garáže Rožmitál pod Třemšínem bp 1.4.1998
00665029 212983001 ČSAD Příbram s.p. ČSAD Dobříš provozovna pp 30.12.1997
00664995 212353001 ČSAD Rakovník s.p. ČSAD Rakovník s.p. pp 1.4.1994
13690647 212403001 ČSAD Rosice s.p. ČSAD Ivančice pp 1.10.1993
13690647 212414001 ČSAD Rosice s.p. ČSAD Rosice sa 23.9.1993
00664685 212324001 ČSAD Slaný s.p. ČSAD Slaný, a.s. sa 20.10.1993
14888068 214913001 ČSAD Služby výpočetní techniky ČSAD Služby výpočetní techniky pp 1.7.1994
13643011 36724001 ČSAD SPECIALTRANSPORT Ostrava ČSAD Speciáltransport OVA a.s. sa 1.5.1992
13690302 40404001 ČSAD Technické a zásob. služby ČSAD Telnice a.s. sa 10.4.1992
13690302 40406001 ČSAD Technické a zásob. služby Rodinný domek Telnice bp 31.10.1996
13690302 40406002 ČSAD Technické a zásob. služby Rodinný domek Sokolnice bp 31.10.1996
14889731 212774001 ČSAD Technické a zásobovací sl ČSAD Technické a zásobovací sl sa 10.12.1993
14889731 505894001 ČSAD Technické a zásobovací služby Praha ČSAD TSZ Praha a.s. sa 30.11.1998
00664782 637063001 ČSAD Tiskoviny siln.dopravy Kolín, s.p. ČSAD Tiskoviny silniční dopravy pp 1.12.2000
13690710 212383001 ČSAD Tišnov s.p. Československá automobilová do pp 1.4.1994
13690710 212386002 ČSAD Tišnov s.p. ČSAD Tišnov, s. p. - autobusov bp 1.9.1994
00568015 212333001 ČSAD Třebíč s.p. ČSAD Třebíč s.p. pp 1.4.1995
00568015 212336001 ČSAD Třebíč s.p. ČSAD Třebíč, s. p. - autobusov bp 1.5.1996
00568015 212336101 ČSAD Třebíč s.p. Božena Lujcová rv 31.7.1996
14888076 111434001 ČSAD ÚAN Praha - Florenc, s.p. ČSAD ÚAN Praha Florenc a.s. sa 1.5.1992
14888076 111436001 ČSAD ÚAN Praha - Florenc, s.p. ČSAD ÚAN Praha-Florenc, pozemky k.ú.Michle bp 31.5.1997
13690931 212834001 ČSAD Uherské Hradiště s.p. ČSAD Hradiště sa 19.8.1993
13690728 44493001 ČSAD UNISPED Brno s.p. ČSAD UNISPED Brno pp 1.1.1993
00081639 37244001 ČSAD Ústí nad Labem, s.p. ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. sa 1.5.1992
00081639 212434001 ČSAD Ústí nad Labem, s.p. ČSAD BUS Ústí n.L.,a.s. sa 1.4.1993
00081639 212434002 ČSAD Ústí nad Labem, s.p. ČETRANS,a.s. sa 1.4.1993
00081639 212434003 ČSAD Ústí nad Labem, s.p. ČSAD TECHTRANS Dubá, a.s. sa 8.3.1993
41914597 38833001 ČSAD Vodňany, s.p. ČSAD Vodňany pp 9.6.1994
13690442 212964001 ČSAD Vyškov s.p. ČSAD Vyškov s.p. sa 20.10.1993
13690400 212484001 ČSAD Zlín s.p. Zlínská dopravní a.s. sa 15.7.1993
00205800 40513001 ČSAD Znojmo s.p. ČSAD Znojmo, část s.p. pp 1.5.1992
00205800 40514001 ČSAD Znojmo s.p. ČSAD ČAS Znojmo, a.s. sa 25.4.1992
13690451 214923001 ČSAD Žďár nad Sázavou s.p. ČSAD Žďár nad Sázavou s.p.-pro pp 1.4.1994
13690451 214932001 ČSAD Žďár nad Sázavou s.p. ČSAD Žďár nad Sázavou s.p.-mim vs 1.1.1995
00093131 38813001 ČSAO Brno s.p. závod Špitálka pp 1.8.1992
00093131 38813002 ČSAO Brno s.p. závod Hybešovka pp 1.8.1992
00093131 38813003 ČSAO Brno s.p. závod VRP pp 1.8.1992
00093131 38813004 ČSAO Brno s.p. závod Kroměříž pp 1.8.1992
00093131 65453001 ČSAO Brno s.p. ČSAO Brno s.p.,z. Kyjov pp 1.8.1992
00093131 113873001 ČSAO Brno s.p. Závod Čechyňská pp 1.11.1992
00081647 67053001 ČSAO Liberec s.p. Československé automobilové op pp 1.9.1993
00081647 89173001 ČSAO Liberec s.p. ČSAO Liberec,opravna Č.Lípa, S pp 1.3.1994
00081647 109653001 ČSAO Liberec s.p. autoservis Doksy,Valdštejnská pp 1.1.1995
00081647 3164001 ČSAO Liberec, s.p. AUTOREPARIN, a.s. sa 1.5.1992
00485951 37253001 ČSAO Moravany s.p. ČSAO, s.p, Moravany pp 1.8.1992
13643096 38863001 ČSAO Ostrava s.p. ČSAO, s.p. Ostrava pp 1.1.1993
13643096 113623001 ČSAO Ostrava s.p. Československé automobilové op pp 1.1.1993
13643096 113633001 ČSAO Ostrava s.p. ČSAO Ostrava, s.p. pp 1.1.1993
13643096 113671001 ČSAO Ostrava s.p. Autoopravna-servis zn.Škoda,La vd 31.12.1994
13643096 113683001 ČSAO Ostrava s.p. Československé automobilové op pp 1.1.1993
00540501 42894001 ČSAO Praha - Hostivař, s.p. ČSAO Praha Hostivař a.s. sa 1.5.1992
00068446 48674001 ČSAO Praha s.p. AO Praha a.s. sa 1.5.1992
00068446 77563001 ČSAO Praha s.p. ČSAO KNV Praha rd 1.11.1992
00540528 151643002 ČSAO Praha s.p. Rekreační středisko Bublava pp 1.1.1998
00540528 151646001 ČSAO Praha s.p. Dislokov.pracoviště Strojnická bp 1.1.1998
00540544 76653001 ČSAO Praha-Vršovice, s.p. ČSAO Praha - Vršovice pp 1.7.1992
00578053 20871001 ČSAO s.p. Rekr. středisko vd 4.10.1993
00578053 20874001 ČSAO s.p. PAS spol. pro autoopravy sa