Novinky

Seznam dlužníků

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku
Aktualizováno 31. 3. 2009

Seznam dlužníků - vybraná část případů pohledávek po lhůtě splatnosti z titulu neuhrazené kupní ceny za privatizovaný majetek. Převzato ke dni 31.12.2005, zdroj: FNM, aktualizováno 31.3.2009, zdroj: MF

Ministerstvo financí (agenda bývalého FNM) zveřejňuje vybranou část případů pohledávek po lhůtě splatnosti z titulu neuhrazené kupní ceny za privatizovaný majetek. Jedná se o privatizační projekty, u kterých dlužná částka bez příslušenství, tj.nedoplatek kupní ceny v nominální hodnotě, převyšuje 50 mil. Kč. Jedinou výjimkou je případ, kdy Ministerstvo financí prodává pohledávku ve veřejné soutěži, už došlo i k vyhlášení vítěze a proto údaje o této společnosti neposkytuje.

Hlavním důvodem, proč se nedaří výrazně snížit absolutní objem pohledávek po lhůtě splatnosti, je skutečnost, že 90% celkového objemu pohledávek pochází ze smluv uzavřených v letech 1992 až 1994. Tyto případy jsou vesměs řešeny soudní cestou, a to podáním žaloby nebo návrhu na konkurzní řízení.

Ministerstvo financí neočekává, že by zveřejnění největších dlužníků výrazně přispělo k vypořádání jejich pohledávek. Věříme ale, že zveřejnění tohoto seznamu bude rozhodným impulsem pro všechny ostatní, kdo ještě nevyrovnali své závazky vůči Ministerstvu financí, aby tak učinili. Pokud totiž nenabídnou Ministerstvu financí akceptovatelné řešení vypořádání svých závazků, bude MF ve zveřejňování dalších seznamů dlužníků pokračovat.

Související infomace:
Zákon č.178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí

Převzato ke dni 31.12.2005, zdroj: FNM; poslední aktualizace 31.3.2009, zdroj: MF

Seznam dlužníků rok 2009

Tabulka - Seznam dlužníků ke dni 31.3.2009
Nabyvatel Dluh
2 CK s.r.o. 75 000 000.00 Kč
AGU-Int. s.r.o. 182 779 547.60 Kč
Beron s.r.o. 65 000 000.00 Kč
Drulex s.r.o. 66 555 940.81 Kč
Exel Ivo Ing. 252 236 393.00 Kč
HTT-Tesla Pardubice s.p. 150 265 027.00 Kč
Intersigma Hydraulic s.r.o. 170 040 000.00 Kč
Liberecké tiskárny s.r.o. (Pemili s.r.o.) 55 691 428.70 Kč
Nasin s.r.o. 46 063 212.23 Kč
Plasty a formy a.s., Ekomont s.r.o. 86 089 951.47 Kč
Potravinářské stroje s.r.o. 29 345 967.00 Kč
SEMGALL s.r.o. 61 143 919.06 Kč
TRIVAL a.s. v likv., ŽDB a.s. 59 823 487.84 Kč

Aktualizováno ke dni 31. března 2009. Zdroj: MF, odbor 45.

Seznam dlužníků rok 2008

Tabulka - Seznam dlužníků ke dni 31.12.2008
Nabyvatel Dluh
2 CK s.r.o. 75 000 000.00 Kč
AGU-Int. s.r.o. 182 779 547.60 Kč
Beron s.r.o. 65 000 000.00 Kč
Drulex s.r.o. 78 339 801.91 Kč
Exel Ivo Ing. 252 236 393.00 Kč
HTT-Tesla Pardubice s.p. 150 265 027.00 Kč
Intersigma Hydraulic s.r.o. 170 040 000.00 Kč
Liberecké tiskárny s.r.o. (Pemili s.r.o.) 55 691 428.70 Kč
Nasin s.r.o. 46 063 212.23 Kč
Plasty a formy a.s., Ekomont s.r.o. 87 087 801.47 Kč
Potravinářské stroje s.r.o. 29 345 967.00 Kč
SEMGALL s.r.o. 61 143 919.06 Kč
TRIVAL a.s. v likv., ŽDB a.s. 59 823 487.84 Kč

Aktualizováno ke dni 31. prosince 2008. Zdroj: MF, odbor 45.

Seznam dlužníků rok 2007

Tabulka - Seznam dlužníků ke dni 31.12.2007
Nabyvatel Dluh
2 CK s.r.o. 75 000 000.00 Kč
AGU-Int. s.r.o. 182 779 547.60 Kč
Beron s.r.o. 65 000 000.00 Kč
Drulex s.r.o. 78 339 801.91 Kč
Exel Ivo Ing. 252 236 393.00 Kč
HTT-Tesla Pardubice s.p. 150 265 027.00 Kč
Intersigma Hydraulic s.r.o. 170 040 000.00 Kč
Liberecké tiskárny s.r.o. (Pemili s.r.o.) 55 691 428.70 Kč
Nasin s.r.o. 46 063 212.23 Kč
Plasty a formy a.s., Ekomont s.r.o. 94 664 957.26 Kč
Potravinářské stroje s.r.o. 29 345 967.00 Kč
SEMGALL s.r.o. 61 143 919.06 Kč
TRIVAL a.s. v likv., ŽDB a.s. 59 823 487.84 Kč

Aktualizováno ke dni 31. prosince 2007. Zdroj: MF, odbor 45.

Seznam dlužníků rok 2006

Tabulka - Seznam dlužníků ke dni 1.1.2006
Nabyvatel Dluh
2 CK s.r.o. 75 000 000.00 Kč
Acropol s.r.o. 207 529 033.00 Kč
AGU-Int. s.r.o. 182 779 547.60 Kč
Beron s.r.o. 65 000 000.00 Kč
Drulex s.r.o. 78 339 801.91 Kč
Exel Ivo Ing. 252 236 393.00 Kč
HTT-Tesla Pardubice s.p. 155 000 000.00 Kč
Intercom s.r.o. 298 562 327.26 Kč
Intersigma Hydraulic s.r.o. 170 040 000.00 Kč
Liberecké tiskárny s.r.o. (Pemili s.r.o.) 57 549 000.00 Kč
Nasin s.r.o. 46 063 212.23 Kč
Plasty a formy a.s., Ekomont s.r.o. 95 166 356.00 Kč
Potravinářské stroje s.r.o. 73 588 540.00 Kč
SEMGALL s.r.o. 61 143 919.06 Kč
TRIVAL a.s. v likv., ŽDB a.s. 98 785 030.83 Kč

Převzato ke dni 31.12.2005, zdroj: FNM 

Doporučované

Nejčtenější