CZ EN

Dlužníci - případy pohledávek

Vybraná část případů pohledávek po lhůtě splatnosti z titulu neuhrazené kupní ceny za privatizovaný majetek. Jde o privatizační projekty, u kterých dlužná částka bez příslušenství, tj. nedoplatek kupní ceny v nominální hodnotě, převyšuje 50 mil. Kč.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář