Novinky

Dlužníci - případy pohledávek

Vybraná část případů pohledávek po lhůtě splatnosti z titulu neuhrazené kupní ceny za privatizovaný majetek. Jde o privatizační projekty, u kterých dlužná částka bez příslušenství, tj. nedoplatek kupní ceny v nominální hodnotě, převyšuje 50 mil. Kč.

ilustrace

Seznam dlužníků

Seznam dlužníků - vybraná část případů pohledávek po lhůtě splatnosti z titulu neuhrazené kupní ceny za privatizovaný majetek. Převzato ke dni 31.12.2005, zdroj: FNM, aktualizováno 31.3.2009, zdroj: MF

Tabulky dlužníků

Tabulky dlužníků - podrobnější informace k jednotlivým společnostem uvedených v seznamu dlužníků. Převzato ke dni 31.12.2005, zdroj: FNM; aktualizováno 31.3.2009, zdroj: MF