Novinky

Společnosti OSINEK a MASTERCROFT podepsaly smlouvy o prodeji huti VÍTKOVICE STEEL

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku

Smlouvu o vypořádání a smlouvu o koupi akcií hutní společnosti VÍTKOVICE STEEL, a. s. dnes v Praze podepsali zástupci společností OSINEK, a. s. a MASTERCROFT Ltd., kterou jako privátního investora pro ostravskou huť na doporučení meziresortní komise určila v polovině července letošního roku vláda. Smlouvy definují, za jakých podmínek se společnost Vítkovice Steel fakticky stane součástí ocelářské a těžební skupiny EvrazHolding, k níž patří kupující holdingová firma Mastercroft Limited.

Předmětem smluv je úplatný převod 145 akcií společnosti VÍTKOVICE STEEL, a. s., jejichž úhrnná nominální hodnota představuje podíl 98,96 procenta na základním kapitálu, z vlastnictví Osinku, dceřinné společnosti Fondu národního majetku, na ruského investora ze skupiny EvrazHolding. Celková kupní cena činí 7,05 miliardy korun. Na tuto kupní cenu už společnost Mastercroft uhradila prodávajícímu Osinku zálohu ve výši půl miliardy korun.

Společnost Mastercroft se ve smlouvách zavázala mimo jiné vyvíjet úsilí, aby hutní firma VÍTKOVICE STEEL, a. s., splňovala kritéria životaschopnosti a další podmínky, které se týkají dokončení restrukturalizace podle smlouvy o přistoupení ČR k Evropské unii.

„Všem investorům byly od samého začátku tyto podmínky dostatečně známy, proto nepochybujeme, že společnost Mastercroft zajistí další rozvoj podnikatelské činnosti akciové společnosti VÍTKOVICE STEEL a posílení její pozice na ocelářském trhu. Vítkovice Steel loni vytvořily 1,56 miliardy korun hrubého zisku, letos v pololetí měly při tržbách přes osm miliard korun zisk před zdaněním na úrovni 1,82 miliardy. Už zahájená investice do systému sekundární metalurgie postaví tuto společnost na úroveň nejmodernějších evropských ocelářských firem a prospěje moravskoslezskému regionu. Ten by měl navíc od nového majitele společnosti VÍTKOVICE STEEL, prostřednictvím spolufinancování vybraných projektů, získat v horizontu zhruba 11 let 800 milionů korun,“ řekl po podpisu smluv místopředseda představenstva a generální ředitel společnosti Osinek Jiří Staněk.

K zaplacení zbývající části kupní ceny a k převodu akcií dojde do dvaceti pracovních dnů po splnění všech odkládacích podmínek stanovených transakční dokumentací. Odkládací podmínkou je především rozhodnutí Evropské komise o slučitelnosti transakce s právem Evropských společenství o poskytování veřejné podpory a spojení soutěžitelů.

„Celý proces výběru strategického partnera pro akciovou společnost VÍTKOVICE STEEL byl natolik transparentní, že neočekáváme zásadní komplikace. Podle dosavadních zkušeností s rozhodovací praxí kompetentních orgánů předpokládám, že by ke splnění odkládacích podmínek mohlo dojít v horizontu přibližně pěti kalendářních měsíců,“ upřesnil náměstek ministra průmyslu a obchodu a předseda meziresortní privatizační komise Martin Pecina.

Společnost Osinek koupila majetkový podíl hutní firmy VÍTKOVICE STEEL, a. s. v květnu 2002 za částku 3,31 miliardy korun. Tendr na prodej tohoto podílu Osinek vyhlásil letos 13. ledna. Informační memorandum potenciální investoři získali v průběhu února. V dubnu odstartovala závěrečná, nejnáročnější fáze procesu privatizace – hloubková právní a ekonomická prověrka – due diligence. V květnu předložili investoři konečné cenové nabídky, které následně posoudilo představenstvo Osinku a meziresortní privatizační komise. Vítěze tendru pak 13. července potvrdila česká vláda. „Jde o jednu z nejrychleji uskutečněných privatizací s vysokým důrazem na transparentnost celého procesu a současně o poslední privatizaci v českém hutnictví. Podle našeho mínění dopadla velmi úspěšně,“ řekl Jan Škurek, šéf sekce strategických privatizací Fondu národního majetku.

Doporučované

Nejčtenější