Novinky

Peníze, které FNM získal zpět díky úspěšnému ukončení sporu s firmou Petrcíle, budou použity na obnovu dopravní infrastruktury

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku

Fond národního majetku ČR (FNM) vypověděl termínovaný vklad, na němž byla deponována částka ve výši 2,1 mld. Kč.

Příslušná částka byla dnes postoupena Státnímu fondu dopravní infrastruktury, který ji využije při obnově pozemních komunikací.
„Získané prostředky budou použity na financování rozvoje dopravní infrastruktury v České republice“, říká Pavel Švagr, ředitel fondu dopravy.

Další splátky obdrží fond dopravy poté, co FNM získá příjmy z prodeje Unipetrolu a Českého Telecomu.

Dvoumiliardový obnos byl na zvláštní účet deponován poté, co rozhodčí senát rozhodl ve sporu FNMxPetrcíle, že FNM je povinen zaplatit dvoumiliardovou částku jako náhradu škody.

Vrchní soud v Praze dne 12. dubna rozhodl ve věci žaloby na zrušení rozhodčího nálezu ve prospěch FNM a rozhodčí nález zrušil.

Petra Krainová
Mluvčí FNM ČR

Podle názoru FNM je rozhodčí nález v rozporu se Zákonem č.216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Jedním z důvodů je fakt, že rozhodčí senát, který věc rozhodoval, byl ustanoven pro zcela jiné rozhodnutí, a to pro rozhodnutí ve sporu o určení neplatnosti odstoupení od smlouvy o prodeji a koupi akcií. Z tohoto důvodu nebyla, podle mínění FNM, dána pravomoc tohoto rozhodčího senátu k projednání nároku na náhradu škody.

Podle nálezu rozhodčího senátu ze dne 30.4.2004 Fond národního majetku jako majoritní akcionář společnosti NOVÁ HUŤ, a.s. (nyní ISPAT NOVÁ HUŤ a.s.), měl porušit ujednání Smlouvy o prodeji a koupi akcií uzavřené mezi FNM a společností Petrcíle a.s. a v souvislosti s tím má uhradit společnosti Petrcíle náhradu škody ve výši 2,05 mld. Kč.

Doporučované

Nejčtenější