Novinky

Oznámení v souvislosti s prodejem majetkové účasti společnosti OSINEK, a.s. ve společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s.

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku

Oznámení v souvislosti s prodejem majetkové účasti společnosti OSINEK, a.s. ve společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s., včetně případného vypořádání aktiv a pasiv společnosti OSINEK, a.s. souvisejících s tollingovým financováním společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s.

na základě usnesení vlády České republiky č. 1127 ze dne 16. listopadu 2004

Společnost OSINEK, a.s. IČ: 00012173, se sídlem Ruská 56, č.p. 397, Ostrava-Vítkovice, PSČ: 70602 (dále jen „OSINEK“) tímto vyhlašuje veřejné výběrové řízení (dále jen „Výběrové řízení“) na prodej: své majetkové účasti ve společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s., IČ: 25874942, se sídlem Ostrava - Hulváky, Štramberská č.p. 2871/47, PSČ: 70900 (dále jen „VÍTKOVICE STEEL“) sestávající se z 32 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 50 000 000,- Kč, 40 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 20 000 000,- Kč, 30 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 5 000 000,- Kč, 23 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč a 20 kusů kmenových akcií v listinné podobě znějících na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (dohromady dále jen „Akcie“), které dohromady představují přibližně 98,96%-ní akciový podíl na základním kapitálu společnosti VÍTKOVICE STEEL. Předmětem prodeje může být rovněž soubor aktiv a pasiv společnosti OSINEK souvisejících s tollingovým financováním společnosti VÍTKOVICE STEEL, které bude v souvislosti s prodejem majetkové účasti ve VÍTKOVICE STEEL ukončeno (společně dále jen „Transakce“).

Společnost OSINEK tímto nabízí potenciálním zájemcům možnost zúčastnit se Výběrového řízení souvisejícího s Transakcí za podmínek uvedených v usnesení vlády č. 1127/04.

Vyzýváme potenciální investory, aby vyjádřili svůj zájem o výše uvedenou Transakci společnosti CDI Corporate Advisory, a.s., sídlící na adrese Na Perštýně 1/342, 110 00 Praha 1, Česká republika, k rukám Pavla Matějky, tel: (+420) 224 995 166 a fax: (+420) 224 995 167, která je finančním poradcem společnosti OSINEK v této Transakci, a to nejpozději do 31.1. 2005.

Podrobnější harmonogram a postupová kritéria budou k dispozici v písemných pravidlech konkretizujících postup při Výběrovém řízení, která budou zasílána investorům v průběhu měsíce ledna 2005.

Společnost OSINEK si vyhrazuje právo Výběrové řízení přerušit, zrušit nebo změnit jeho podmínky anebo zařadit či vyloučit jakéhokoliv zájemce z Výběrového řízení dle svého výhradního uvážení v průběhu Výběrového řízení.

Toto oznámení veřejného výběrového řízení nepředstavuje veřejný návrh na uzavření smlouvy o koupi předmětných Akcií včetně případného vypořádání souboru aktiv a pasiv společnosti OSINEK, souvisejících s tollingovým financováním společnosti VÍTKOVICE STEEL ani vyhlášení veřejné obchodní soutěže ve smyslu příslušných ustanovení obchodního zákoníku.

Doporučované

Nejčtenější