Novinky

Kupní cena za Unipetrol bude vyšší

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku

FNM a společnost PKN Orlen obdrželi od společnosti KPMG závěry dodatečného auditu ve společnosti Unipetrol a.s. Podle výsledků auditu dojde k úpravě kupní ceny o 1,645 mld.Kč ve prospěch FNM. Fond s dodatečnou úpravou ceny souhlasí a v souladu se smlouvou dojde v případě schválení ze strany PKN k dovypořádání celé transakce. Tímto krokem se definitivně ukončí proces privatizace společnosti Unipetrol a.s.

Společnost PKN Orlen původně za státní podíl v Unipetrolu zaplatila celkem 13,05 mld. Kč, z toho za akcie společnosti UNIPETROL, a.s. v držení FNM 11,304 mld. Kč, za akcie společnosti SPOLANA, a.s. v držení České konsolidační agentury 1 mil. Kč a zbytek nabídkové ceny se týká pohledávek České konsolidační agentury.

Celková cena za akcie Unipetrolu tak dosáhne výše 12,949 mld. Kč.

Petra Krainová
Mluvčí FNM ČR

Doporučované

Nejčtenější