Novinky

Akcie Vítkovice Steel byly převedeny

odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci
odbor 45 - Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci

Vydáno

  • Fond národního majetku

Dnes byla dokončena transakce vypořádání a koupě akcií hutní společnosti VÍTKOVICE STEEL, a. s. Společnost OSINEK, a. s., stoprocentní dcera Fondu národního majetku, na základě splnění ujednání smluvní dokumentace a uhrazení kupní ceny převedla společnosti MASTERCROFT Ltd. z ruské těžební a ocelářské skupiny Evraz Group 145 akcií společnosti VÍTKOVICE STEEL, a. s. Úhrnná nominální hodnota akcií představuje podíl 98,96 procenta na základním kapitálu hutní firmy a celková kupní cena činila 7,05 miliardy korun.

Akcie huti VÍTKOVICE STEEL změnily majitele v souladu s usnesením vlády a výsledky tendru, který byl završen podpisem smluv 5. srpna 2005. „Proces prodeje byl maximálně transparentní a o vítězi rozhodla nejvyšší nabídnutá cena, to vše navíc ve velmi krátké době.Dnešní završení tohoto procesu je o to významnější, že převodem akcií skončila poslední privatizace v českém hutnictví,“ řekl Jan Škurek, druhý místopředseda výkonného výboru Fondu národního majetku a současně člen představenstva Osinku.

Společnost Mastercroft se ve smlouvách zavázala mimo jiné vyvíjet úsilí, aby hutní firma VÍTKOVICE STEEL, a. s., splňovala kritéria životaschopnosti a další podmínky, které se týkají dokončení restrukturalizace podle smlouvy o přistoupení ČR k Evropské unii. „Nepochybujeme, že společnost Mastercroft smlouvy dodrží a zajistí další rozvoj podnikatelské činnosti akciové společnosti VÍTKOVICE STEEL. Stejně tak očekáváme, že přínos privatizace pocítí i Moravskoslezský kraj, který by měl od ruského majitele huti získat v rámci nejrůznějších projektů v horizontu 11 let částku 800 milionů korun,“ řekl krátce po transakci místopředseda představenstva a generální ředitel společnosti Osinek Jiří Staněk.

Pro společnost Evraz Group je, podle vyjádření jejich zástupců, dokončení akvizice v souladu se zahájenou strategií vedoucí ke vstupu na uzavřený evropský trh. Evraz Group bude s využitím tržní pozice společnosti VÍTKOVICE STEEL, jako výrobce vysoce kvalitních ocelových plechů, hledat možnosti, jak zvětšit podíl a tržby z prodeje výrobků s vyšší přidanou hodnotou na trzích mimo Rusko.

Ruský investor, podle vlastního sdělení, financoval akvizici z úvěrů a vlastních zdrojů. Úvěry poskytlo konsorcium bank ABN AMRO N.V. a Commerzbank. ABN AMRO N.V. byla finančním poradcem pro uskutečnění akvizice. Právním poradcem transakce byla pro Evraz společnost Clifford Chance.

„Jsme velmi potěšeni, že se nám podařilo dokončit koupi společnosti VÍTKOVICE STEEL a uzavřít tak jednu z největších privatizací v České republice. Věříme, že úspěšné zapojení společnosti VÍTKOVICE STEEL do struktury Evraz Group přispěje k tomu, že se VÍTKOVICE STEEL zařadí mezi prvotřídní společnosti světového byznysu,“ řekl v reakci na dokončení transakce Alexander Abramov, generální ředitel Evraz Group.

Společnost Osinek koupila majetkový podíl hutní firmy VÍTKOVICE STEEL, a. s., v květnu 2002 za částku 3,31 miliardy korun. Tendr na prodej tohoto podílu Osinek vyhlásil letos 13. ledna. Informační memorandum potenciální investoři získali v průběhu února. V dubnu odstartovala závěrečná, nejnáročnější fáze procesu privatizace – hloubková právní a ekonomická prověrka – due diligence. V květnu předložili investoři konečné cenové nabídky, které následně posoudilo představenstvo Osinku a meziresortní privatizační komise. Vítěze tendru pak 13. července potvrdila česká vláda. V srpnu pak následoval podpis příslušných smluv mezi investorem a společností OSINEK, který předznamenal poslední fázi transakce.

Petra Krainová, tisková mluvčí FNM ČR

Nejčtenější